Sluit venster / Terug naar Catalogus

Advies voor het lezen:

Dit is een lang document dat in zijn geheel gelezen dient te worden. Het is aan te bevelen om het complete verslag (20 - 30 pagina's) af te drukken en het pas dan te lezen.BEROEP EN BESTEMMING

Persoonlijke Horoscoop door Liz Greene


Programmering van

Alois Treindl

Nederlandse vertaling van

Margriet de Graaf

BEROEP EN BESTEMMING

voor

Bill Gates, geboren 28 okt 1955

Nr 25125.1-1i3

Aries Astro-Services, Plaat 2, 1261 LH Blaricum

Tel/Fax 035-6424554

Internet http://www.ariesstro.nl     E-mail info@ariesastro.nl

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.00Inhoudsopgave

I. Introductie

II. Kijk op de wereld

Geef uw gevoelens en fantasie een creatieve plaats

III. Aanleg en sterke kanten

Blijf trouw aan uw innerlijke overtuiging * Een andere kijk hebben * Zelfexpressie vereist een creatieve uitlaatklep * Uzelf zijn overheerst de eisen die u aan werk stelt

Overige aanleg en sterke kanten * Midden op het podium is de beste plaats * Anders zijn vereist een individuele weg

IV. Leer uw grenzen kennen

Gewoon zijn is geen ramp * Niet alle regels zijn er om te schenden * De gevoelens van anderen zijn ook belangrijk * Kom die geheime zorgen onder ogen * Waardeer uw creatieve talenten * Gebrek aan zelfvertrouwen kan uw vertrouwen in het leven aantasten

V. Samenwerken met anderen

Onafhankelijkheid als levenselixer

VI. Wat succes werkelijk voor u betekent


Copyright Astrodienst AG 2003. All rights are reserved. 16-Nov-2004top

Hoofdstuk I - INTRODUCTIE

top

Een ware bestemming vinden

In onze kindertijd vragen mensen aan ons: "Wat wil je later worden als je groot bent?". Op die leeftijd hebben we meestal een droom. We willen naar de maan, of in het snelste vliegtuig ter wereld vliegen, of bedreigde diersoorten beschermen, of een briljante wetenschappelijke ontdekking doen die een grote invloed heeft op mensenlevens. We zijn nog niet oud genoeg om ons zorgen te maken over de banenmarkt, budgetbewaking en hoe we onszelf en onze familie moeten onderhouden. We hebben enkel onze dromen en zijn er heimelijk van overtuigd dat we uniek zijn en een bijzondere opdracht hebben in het leven. Onze ouders hebben wellicht andere plannen met ons en we beseffen het verschil tussen hun dromen en die van onszelf. In onze kindertijd zijn we nog in staat om naar de stem van onze ziel te luisteren.

Naarmate we ouder worden, veranderen de vragen. Mensen zeggen: "Denk onderhand eens na over wat je wilt met je leven. Waarvan denk je te gaan leven?" Er is geen tijd meer voor dromen. We moeten nu "de waarheid onder ogen zien" en bedenken hoe we kunnen overleven in de grote, boze buitenwereld. Het innerlijke gevoel uniek te zijn vervaagt door verlammende feiten als hoge werkeloosheidscijfers, genadeloze concurrentie bij ieder sollicitatie en economische grilligheid en recessies, die ons het gevoel geven dat we blij mogen zijn dat we Łberhaupt werk kunnen krijgen. Als we ontevreden met dat werk blijken te zijn, of onze baan verliezen, voelen we ons vernederd en onderschat en vertrouwen we onze diepste dromen en aspiraties niet langer, omdat er wellicht geen ander werk te vinden is. Zelfs als dat wel zo is, zijn we waarschijnlijk al lang geleden dat contact met ons innerlijk, dat ooit aangaf wat ons hart sneller deed kloppen en het gevoel opriep dat we een bijzondere opdracht hebben in het leven, verloren.

Dit astrologierapport gaat over uw bestemming. Het is bedoeld om u een idee te geven wat goed voor u kan zijn en waarin u goed zou kunnen zijn, zodat uw loopbaan niet alleen een salaris, maar ook voldoening oplevert. Zoekt u een richting, dan kan de astrologie u daarbij helpen. Hebt u die al gevonden, dan kan de astrologie die voor u bevestigen en wellicht aanscherpen. In het woord "bestemming" schuilt de betekenis "stem" of "roeping". Een roeping lijkt iets hoogstaands of diepzinnigs, een innerlijke ziel die weet waarom wij hier werkelijk zijn. Het woord "roeping" wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt voor mensen die een religieuze missie voelen. De uitdagingen en problemen van onze veranderlijke wereld, met zijn snelle en verontrustende technologische vooruitgang en verschuivende politieke en economische tendensen, zijn beangstigend voor ons en leiden ons af van het innerlijke belang, van datgene wat ons te doen staat in het leven. Zoveel mensen voelen zich stuurloos of ongelukkig in hun werk, zelfs als ze er goed voor betaald krijgen. Slechts weinigen verkeren in de luxe omstandigheden van rijkdom door erfenis. De meesten moeten hun eigen weg zoeken in de wereld. Werk vormt, net als relaties, de kern van ons leven. Het houdt ons het grootste deel van onze wakende uren bezig. Toch zijn we niet altijd in staat vanuit de kern te denken, zodat we ons eerst concentreren op wie we zijn en wat ons inspireert en van daaruit een weg zoeken in de buitenwereld. In plaats daarvan denken we van buiten naar binnen en zijn we geconcentreerd op wat anderen, of onze eigen verborgen onzekerheden, voor mogelijk houden. We zijn niet opgevoed met het idee onszelf en onze mogelijkheden te leren kennen en te vertrouwen, maar eerder met een besef van de externe realiteit. En vervolgens vijlen we onszelf bij zodat we ons kunnen aanpassen.

Omdat elke geboortehoroscoop uniek is, leert de astrologie ons dat ieder individu een unieke aanleg en unieke mogelijkheden heeft. Een horoscoop kan ons niet vertellen welk bedrijf ons een baan aanbiedt of hoeveel we vermoedelijk gaan verdienen. Wel kan hij ons leren inzien dat we, als we willen dat onze levens ertoe doen, op z'n minst een deel van ons innerlijk moeten uiten. Geen enkele baan is perfect. Compromissen sluiten moeten we allemaal. Waar het om gaat is dat onze bezigheden bij iets speciaals van binnen aansluiten, iets dat ons het gevoel geeft dat we waardevol zijn en dat ons ertoe dwingt om het beste van onszelf te bieden. De inzichten van de astrologie zijn niet feitelijk of expliciet. Ze zijn symbolisch en psychologisch en vertellen ons iets over de levensgebieden die ons inspireren, de wensen die de ziel inspireren en de persoonlijke beperkingen die de grenzen aangeven van onze mogelijkheden om iets te bereiken in een mensenleven. We kunnen niet iets worden wat we niet zijn en geen enkel mens draagt alle mogelijkheden in zich. We zijn allemaal goed in verschillende dingen. De juiste mix van realisme en vertrouwen in onszelf geeft ons het gevoel dat onze reis door het leven de moeite waard is geweest.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de astrologisch inzichten die dit rapport biedt, is het belangrijk om drie dingen te onthouden. Allereerst; een gezonde kijk op iemands wensen, mogelijkheden en grenzen is veel belangrijker dan de feiten en cijfers die de buitenwereld laat zien. Niet dat feiten en cijfers er niet toe doen, maar we hebben meer kracht om onze eigen werkelijkheid te creŽren dan we beseffen. Al is er maar ťťn baan beschikbaar voor vierhonderd sollicitanten, als die werkelijk voor ons geschikt is en we bereid zijn om de nodige voorbereidingen te treffen en opleidingen te volgen dan lukt het, ergens, eens op een dag, op de een of andere manier. Ten tweede; we moeten niet bang zijn om dingen te proberen. Proberen, falen en opnieuw proberen is beter dan niets doen. We leren zelfs meer van onze fouten dan van ons succes. Het is misschien ook belangrijk om te begrijpen waarom we onbewust mislukkingen aantrekken of bepaalde kansen laten schieten. Heel veel mensen worden niet zozeer geplaagd door een gebrek aan mogelijkheden, maar door de sterke, onbewuste overtuiging dat ze die voldoening simpelweg niet verdienen. Onszelf beter leren begrijpen kan ons helpen om onderscheid te maken tussen echte beperkingen en onnodige zelfondermijning. Ten derde: een geboortetekening op zich kan net zo min kansen voor ons creŽren als een wegenkaart ervoor zorgt dat we op reis gaan. Een geboortehoroscoop kan ons een richting geven en een stimulans zijn om onze sterkste overtuiging en diep gekoesterde dromen te realiseren. Ieder individu moet echter zelf de beslissing nemen om op pad te gaan. Doen we dat niet en blijven we uit angst of cynisme op de drempel zitten, verlangend naar wat zo mooi had kunnen zijn, dan mogen we noch de astrologie noch de rest van de wereld de schuld geven van onze ontevredenheid.

top

Hoofdstuk II

top

Kijk op de wereld

Ieder van ons kijkt weer anders naar de wereld. U kunt sterk en ervaren zijn op het ene gebied en onzeker of niet capabel op het andere. Geen mens is volledig opgewassen tegen alle facetten van het bestaan. Of u de juiste richting weet te vinden, hangt gedeeltelijk af van uw inschattings- en aanpassingsvermogen en of u in omstandigheden terechtkomt die bij uw fundamentele verwachtingen passen. Het is natuurlijk niet zo dat u alleen maar situaties opzoekt die uw sterke kanten aan bod laten komen en die uw zwakheden verdoezelen. De ontwikkeling van de onzekere kanten van uw persoonlijkheid kan soms juist enorme voldoening geven. Maar het helpt als uw toekomstperspectieven in overeenstemming zijn met wat u doet. Dat geeft u vertrouwen en zo kunt u de uitdagingen aangaan die uw werk u biedt. Het maakt ook verschil of u trouw blijft aan uw normen, waarden en behoeftes, of dat u zich bij een situatie neerlegt waarin u niet gelooft in wat u doet, noch in de mensen met wie u werkt.

top

Geef uw gevoelens en fantasie een creatieve plaats

Uw innerlijke wereld is rijk en vol creatieve beelden en ideeŽn, die naargelang uw stemmingen en energie opduiken en vervagen. U bent een gevoelige ziel die weinig plezier beleeft aan het duwen en trekken zoals dat in veel werksferen voorkomt. In plaats van uzelf over te geven aan een monotoon bestaan, kunt u beter aandacht geven aan geliefde onderwerpen zoals geschiedenis, archeologie, de schone kunsten en mooie voorwerpen. Ook kunt u het creatief potentieel in anderen verrijken en inspireren. U kunt een uitmuntende leraar zijn omdat u heel gevoelig bent voor de emotionele wensen van anderen en uiterst tactvol kunt zijn als dat nodig is. Welk werk u ook doet, het moet vooral gevoed worden door inspiratie en fantasie. Als u lesgeeft, in de zorgsector werkt of als adviseur of therapeut, zorg dan dat u de vrijheid hebt om beeldend te communiceren en denkbeelden en ideeŽn te uiten die niet op feiten gebaseerd zijn. Een artistieke uitlaatklep is belangrijk voor u en als die geen deel uitmaakt van uw betaald werk, moet u toch tijd vrij maken voor uw eigen creativiteit. Met name als u in een gestructureerde omgeving werkt, waarin u uw denkbeeldige uitstapjes zult moeten intomen om in het team of de organisatorische opbouw te passen. Het beste zou zijn als u precies dat creatieve pad vindt waarop u uw verbeeldingskracht kunt loslaten en toch het gevoel behoudt dat u daarmee iets bijdraagt aan het welzijn van de mensheid.

Het theater of de filmwereld kan een geschikt medium voor u zijn. Niet noodzakelijk op het toneel, hoewel u met uw subtiliteit en waarnemingsvermogen heel wat verschillende karakters kunt laten zien. Maar er zijn meerdere dimensies in deze kringen waarin u zou passen, variŽrend van casting tot scenarioschrijven tot kostuumontwerp of podiumproductie. Dit zou tegemoetkomen aan uw droom om in contact te staan met iets dat groter is dan het alledaagse, terwijl u toch nauw samenwerkt en emoties kunt uitwisselen. U bent zowel uiterst individualistisch in uw creatieve ideeŽn als gevoelig voor een warme, respectvolle werksfeer. De mensen met wie u werkt zijn heel belangrijk. Dat vormt de kern van de voldoening in uw bezigheden. Over het algemeen is werk waarbij fantasie komt kijken, of dat nou in de kunst, de hulpverlening of het onderwijs is, heel geschikt voor u omdat het ook de mensen aantrekt om wie u geeft en bij wie u emotioneel aansluit. Organisaties die in producten handelen die tot de verbeelding spreken, zoals uitgevers of distributeurs van muziek of literatuur spreken u wellicht aan. Volg uw hart en intuÔtie. Het zijn uw verbeeldingskracht en uw gevoelens die aan kunnen geven in welke sfeer u het gelukkigst bent. Doe uzelf bovenal niet tekort door werk aan te nemen dat geen verheven gevoel van schoonheid en opwinding geeft, want dat is voor u inherent aan het leven.

- - -


top

Hoofdstuk III

top

Aanleg en sterke kanten

Een eerlijke en realistische kijk op uw fundamentele sterke kanten helpt u om u te oriŽnteren in de wereld en uw energie op gebieden te richten waarop u wilt uitblinken en veel van uw meest gekoesterde doelen kunt bereiken. Als u bepaalde uitgangspunten herkent, zoals de aanleg en wens om verantwoordelijkheid te dragen, de behoefte aan stabiliteit en zekerheid, of het voortdurend snakken naar nieuwe uitdagingen, kan dat uw beslissingen beÔnvloeden en voorkomen dat u uw kansen verspilt in sferen waarin u waarschijnlijk niet gelukkig bent of zich thuisvoelt. Als dit rapport in tegenspraak lijkt met wat u op dit moment doet, betekent dat NIET dat u rigoureus alles wat u hebt opgebouwd aan de kant moet gooien. Als bijvoorbeeld nieuwe uitdagingen en een bepaalde mate van onafhankelijkheid in uw werk volgens uw astrologische profiel belangrijk zijn, moet u niet onmiddellijk uw vaste baan opzeggen en in het wilde weg een onrealistische droom willen najagen. Een vervolgopleiding kan noodzakelijk zijn en ook uw verantwoordelijkheden thuis moeten worden meegenomen om te bekijken wat in een bepaalde fase van uw leven haalbaar is. Vraagt uw persoonlijkheid echter om een onafhankelijk, creatief platform, overweeg dan nieuwe mogelijkheden binnen het raamwerk van uw huidige omstandigheden, of werk een langetermijnplanning uit die u geleidelijk de autonomie biedt die bij u past. Het geheim van werkelijk succes, geworteld in het gevoel een waardevol bestaan te leiden, is allereerst gelegen in acceptatie van uzelf, in uzelf geloven en uzelf niet langer aanpassen aan een ander. Probeer vervolgens uw uiterlijke bestaan zo realistisch mogelijk te vormen en het juiste werkmedium voor uw ware aard en uw persoonlijke opvattingen te creŽren.

top

Blijf trouw aan uw innerlijke overtuiging

Wat voor werk u ook doet, u moet trouw blijven aan uw innerlijke beeld van de realiteit. Het heeft u nooit aangetrokken om met de grote stroom mee te gaan, niet in uw werk en niet op een ander gebied van uw bestaan. Als uw opvattingen overeenkomen met de algemene opinie, dan is dat eerder toeval dan dat u zich aanpast om sociaal geaccepteerd te worden. U bent dan ook niet zo geschikt om u aan te passen binnen een grote organisatie. Als u zich in zo'n werksituatie bevindt zult u conflicten tegenkomen, niet alleen met degene die het voor het zeggen hebben, maar ook met collega's en medewerkers die afhankelijker zijn van de algemene opinie dan u. U bent het meest geschikt voor onafhankelijk werk, op creatief gebied of als adviseur of expert die alleen aan zichzelf verantwoording hoeft af te leggen. U hebt er geen moeite mee om normen te respecteren waar u zelf achter staat. Maar u hebt weinig geduld met regels die opgelegd worden omdat een ander die macht heeft en zich belangrijk wil voelen. U hebt zo'n onafhankelijk en individueel karakter, dat de voorwaarden waaraan uw werk moet voldoen niet gemakkelijk onder te brengen zijn in deze wereld. Put u echter ideeŽn en inspiratie uit uw rijke innerlijke belevingswereld, dan kunt u enorm toegewijd zijn en veel succes boeken; al hebt u zo uw eigen ideeŽn over succes.

U zet zich graag in voor zaken die de moeite waard zijn en bent niet wars van een stevige strijd; tenminste, als het om een idee gaat en niet om een persoon. Het is dus echt iets voor u om uw verbeeldingskracht en energie in te zetten voor belangrijke onderwerpen in de wereld, of die nu ecologisch, sociaal, economisch, artistiek of politiek zijn. U moet uw hoogst persoonlijke visie op een betere maatschappij kunnen ventileren. Zolang uw onderwerp met het aardse bestaan te maken heeft, kunt u een stuwende kracht zijn voor verbeteringen. Maar u bent trots en loopt kans door anderen teleurgesteld te worden omdat u moeite hebt met compromissen. Daardoor komt u er uiteindelijk achter dat betrokkenheid bij groepen, hoe belangrijk het onderwerp ook is, niets voor u is. Omdat u bij voorkeur solo optreedt, kunt u er ook plezier in hebben om uitdagend de knuppel in het hoenderhok te gooien, waarna anderen de rommel achter u kunnen opruimen. Doordat u zo gevoelig bent, kunt u zich aangetrokken voelen tot verfijnd creatief werk. Zorg ervoor dat u niet in een uitputtende strijd belandt met mensen die maar weinig op hebben met de dromen en visies die u zo dierbaar zijn. U kunt uw energie beter creatief besteden en niet aan gedoe met onbelangrijke tegenstanders.

top

Een andere kijk hebben

U hebt er eigenlijk nooit zo "bij gehoord" wat uw conventionele verwachtingen betreft. Dat geeft aan hoe groot uw drang is om niets meer of minder dan uzelf te zijn. Het weerspiegelt ook een bepaalde openheid voor nieuwe ideeŽn, vooral als die nog vorm moeten krijgen in het collectief onbewuste en nog niet gekend en goedgekeurd zijn door het collectieve bewustzijn. U denkt onconventioneel en hebt een sterke weerstand tegen structuren en ideeŽn die de vooruitgang tegenhouden of waaraan slechts vastgehouden wordt omdat ze altijd hebben bestaan. Dat maakt u een tikje rebels, intellectueel gezien maar ook in uiterlijk gedrag. U zult overduidelijk niet gelukkig worden in een autoritaire werksituatie, vooral niet als u weinig respect kunt opbrengen voor die autoriteit of als van u verwacht wordt dat u zich aan regels houdt omdat ze er nu eenmaal zijn. U bent uitstekend tot discipline en aandacht in staat, maar u wilt goede redenen hebben voor beperkingen die opgelegd worden aan uw creatieve expressie en denken. Als u geen goede reden opkrijgt, negeert u het bevel simpelweg of komt u actief in opstand. Het is niet verstandig om uzelf lang aan zo'n situatie in uw loopbaan te onderwerpen. Uiteindelijk saboteert u uw eigen inzet, vertrekt u plots, of forceert u een confrontatie waardoor u uzelf overbodig maakt.

U hebt behoefte aan een werkomgeving waarin excentriciteit en innovatief denken aangemoedigd en beloond worden en openstaan voor nieuwe perspectieven en alternatieve opvattingen als creatieve bijdragen worden verwelkomd. U kunt alleen voor een bedrijf of organisatie werken als deze flexibel en innovatief genoeg is om uw respect te verdienen. Of u moet onafhankelijk werken en professionele vaardigheden ontwikkelen waarmee u uw werk in uw eigen tempo en op uw eigen manier kunt uitvoeren. "Randgebieden" zoals de alternatieve geneeskunde, archetypische en transpersoonlijke psychologie, astrologie en experimentele dimensies van computerwetenschap en wetenschappelijk onderzoek passen wellicht goed bij u. U moet uw eigen weg bewandelen en als een pionier ideeŽn verkennen, niet als een meeloper. U hebt een sterk hervormende geest en iets in u zou de wereld willen veranderen, of zelfs wakker schudden als dat nodig is, zodat u de mensheid kunt stimuleren om meer te worden dan wat zij nu is. Dat kan u tot de politieke arena aantrekken, of tot humanitaire aangelegenheden die uw idealistische visie over hoe de maatschappij wel en niet in elkaar zou moeten steken, weerspiegelen. U kunt soms rechtlijnig zijn in uw weerzin tegen dat wat u als overdreven ervaart in anderen. Uw rechtlijnigheid komt echter niet voort uit conservatisme, maar uit uw beeld van een ordelijke kosmos waarin wordt afgerekend met menselijke troep en chaos. U zult waarschijnlijk nooit een conventionele loopbaan ambiŽren. Probeer een idee te vinden dat u inspireert en vervolgens een werkgebied, een opleiding of instelling of groep die dat idee in stand houdt en promoot. Stippel dan uw plan voor de toekomst uit.

top

Zelfexpressie vereist een creatieve uitlaatklep

De echte wereld is voor u niet "daarbuiten", waar mensen zich druk maken in de ochtendspits of kostbare uren verspillen aan de beslissing of ze een nieuwe tv zullen kopen in de uitverkoop. Uw realiteit is die van mythe en magie, romantiek en heldendom. Als er geen elementen van die wereld in uw werk voorkomen, vind u uw baan vast saai, niet lonend of zelfs totaal funest voor de ziel. U ziet mensen niet in hun dagelijkse gedrag. U voelt intuÔtief de archetypische achtergrond die aan hun levens ten grondslag ligt. Dat betekent dat uw waarnemingen nogal overdreven zijn en u een groot podium nodig hebt om uw centrale rol in het geheel te kunnen spelen. U wilt de tegenspeler of de regisseur zijn, geen anonieme figurant. Zelfexpressie is extreem belangrijk voor u en het is moeilijk om uzelf bescheiden op te stellen en enkel te zeggen wat acceptabel is voor de mensen om u heen. Zelfs kledingvoorschriften irriteren u als ze te uniform en te saai zijn. U voelt zich waarschijnlijk meer thuis in de wereld van de schone kunsten, waar excentriek gedrag en originaliteit welkom zijn. In de zakenwereld wordt u vast onhandelbaar omdat uw zelfexpressie onder druk komt te staan, tenzij u een positie hebt waarin u een zorgeloze troubleshooter of flamboyante vertegenwoordiger bent die interviews met de pers doet. Probeer een baan te vinden waarin u uzelf kunt zijn, kleed u min of meer naar het imago dat u wilt uitstralen en maak uw ideeŽn kenbaar zonder erover te piekeren of u anderen shockeert of te hard laat nadenken. U houdt er niet van om uzelf "gewoon" te voelen; u beschouwt uzelf op een bepaalde manier zelfs als buitengewoon. Dat is natuurlijk nog geen alibi om over de gevoelens van anderen heen te stappen. U moet uzelf bijzonder voelen en een werkgebied vinden waarin anderen uw bijzonderheid erkennen en u belonen voor uw creatieve inzet. Commissies maken u gek van frustratie en ongeduld.

Volg de beste opleiding die u kunt krijgen, ook al hebt u moeite met de autoriteit van fantasieloze academici. Om te garanderen dat u de vrijheid hebt om de loopbaan te creŽren die u nodig hebt, moet u op z'n minst een paar maatschappelijke hordes nemen en het recht verdienen om serieus genomen te worden. Als u kunstzinnig bent, ontwikkel dan uw techniek. Het werk van anderen kan inspirerend zijn, dus wees niet te trots om iets van hen te leren. Een van de grootste gevaren is de val van "het miskende genie". Er kan best waarheid in schuilen, maar het idee draagt niets bij aan een waarlijk gevoel van vervulling. U wilt erkenning, al is het maar van degenen die op uw niveau zitten, want zelfexpressie is niet erg bevredigend als er niemand in de buurt is om het te waarderen. Zolang u het belang van zelfdiscipline inziet om te bereiken wat u wilt, hoeft u uw ziel niet te verkopen. U moet uw creatieve werk echter in begrijpelijke taal presenteren. De pionier in u is springlevend en die spirit heeft nooit gevraagd om goud te delven of de wildernis in te trekken, in de binnen- of in de buitenwereld. U bent in staat om uw pad te vinden, met of zonder algemene goedkeuring. Verspil uw energie niet aan pogingen om uw visie over te brengen aan anderen als u weigert om dat in een voor hen begrijpelijke taal te doen.

top

Uzelf zijn overheerst de eisen die u aan werk stelt

Op welk gebied u ook verkiest te werken, u moet uw individualiteit en persoonlijke visie kunnen inzetten om uw weg uit te stippelen in het leven. Andermans product verkopen, andermans creatieve stijl kopiŽren, of andermans ideeŽn verspreiden, dat kunt u niet. "Werkvoldoening" komt voor u voort uit de erkenning van uw "eigenheid" en de wetenschap dat u iets hebt toegevoegd dat oprecht, oorspronkelijk en naar beste kunnen uit uzelf komt. U wilt niet middelmatig zijn en een gewoon, veilig bestaan leiden. Uit trouw aan uw eigen ziel neemt u liever een paar risico's en verdraagt u graag wat tegenslagen. In veel opzichten kan uw pad moeilijker zijn dan dat van anderen, die tevreden zijn met een beetje financiŽle zekerheid en een aardige, veilige positie in de maatschappij. Bij tijden bent u eenzaam en moet u uw plaats bevechten. Ook kunt u zo nu en dan het mikpunt zijn van de afgunst van anderen. Voor mensen die niet individueel durven zijn is het wellicht bedreigend dat u onverzettelijk en openlijk staat voor wat u denkt te moeten geven. Maar ook al kost het u moeite om voldoening in uw werk te vinden, u zult geen spijt krijgen van de tol die u moet betalen. Zolang u maar beseft dat u een uiterst persoonlijke bijdrage levert aan het bestaan. Of u dit nu met een creatief talent doet, zakelijk, op wetenschappelijk gebied of in de hulpverlening; u moet het gevoel hebben, net als in het liedje "My Way" van Frank Sinatra, dat u het op uw eigen wijze voor elkaar krijgt.

top

Overige aanleg en sterke kanten

Al zijn dit uw voornaamste sterke kanten, er zijn ook nog andere kwaliteiten waarop u kunt bouwen als u uw energie en talenten optimaal wilt gebruiken. Het zijn niet uw meest in het oog lopende kanten, maar ze zijn belangrijk en moeten worden meegenomen in elke evaluatie van uw werksituatie. Een astrologische tekening onthult met het oog op uw bestemming een essentieel karakterpatroon van een individu. In een "ideale" werksfeer is ruimte voor de expressie van zoveel mogelijk essentiŽle karaktereigenschappen. Een perfecte baan bestaat net zo min als een perfecte wereld. Voor deze belangrijke eigenschappen moet u echter ruimte maken in uw leven. Ergens en op een of andere manier moeten zij worden erkend en een uitlaatklep vinden.

top

Midden op het podium is de beste plaats

Zoals Shakespeare ooit suggereerde: de wereld is voor u een groot podium en alle anderen zijn slechts spelers. In uw loopbaan zult u altijd liever de tegenpartij dan een bijrol spelen. U hebt zowel publiek als een groot podium nodig om uzelf te laten zien, dus streeft u naar roem. Deels omdat een carriŤre waarin u geld verdient, maar geen ruimte hebt om te stralen u geen voldoening geeft. De schone kunsten zijn een natuurlijke sfeer waarin u uw creatieve gaven kunt uiten en de erkenning die u zoekt kunt opbouwen. Hebt u artistiek talent, neem dat dan serieus en oefen grondig zodat u vol vertrouwen de strijd kunt aangaan, in de wetenschap dat u over de nodige vaardigheden beschikt. Ook als u geen specifieke aanleg hebt om te acteren, schrijven, schilderen of performen kunt u achter de schermen succesvol zijn als regisseur, editor, manager, ontwerper, uitgever of concertorganisator. U moet in een wereld vol kleur, magie, voortdurende veranderingen en uitdagingen kunnen werken en voelen dat u in contact staat met een grootse, stralende wereld. Vermijd banen in een grote organisatie of instelling, waar u slechts een van de velen bent. U zult daar uiteindelijk slechts een crisis uitlokken om aandacht te krijgen en uw frustraties te uiten omdat u de kans wordt ontnomen om uzelf speciaal en erkend te voelen. Er zijn posities in de zakenwereld waar een hoogst individualistische persoonlijkheid welkom is en wordt beloond. Dat kan iets voor u zijn, mits u ervoor zorgt dat u die positie ook bereikt. Mogelijk blinkt u uit op marketing- of reclamegebied, want u hebt een bepaalde aantrekkingskracht en charisma en weet uw ideeŽn op een levendige dramatische wijze te communiceren. Frustreer uzelf niet onnodig met werk waarin u uzelf niet continu opnieuw kunt uitvinden. U verdient een plaatsje in de zon.

top

Anders zijn vereist een individuele weg

Met een beetje geluk vindt u, of vond u reeds, de juiste weg voor uw specifieke aard en talenten. U wist wellicht op jonge leeftijd al dat u op een bepaald creatief vlak succesvol wilde zijn. Had u echter vroeger niet zoveel geluk, dan is dat nu geen reden om niet effectief uw dromen na te jagen. Het leven leert u vast enkele serieuze lesjes over de beperkingen van de materiŽle wereld en over de noodzaak om bij tijden hard te werken om uw doel te bereiken. Bent u bereid om deze lessen te leren, dan zult u het soort werk vinden dat u voldoening geeft. U zoekt een werksituatie waarin u individualistisch kunt zijn en uw persoonlijke stijl en creatieve ideeŽn kunt uiten, met collega's die stimulerend zijn en die u intellectueel en beeldend blijven prikkelen. En uiteindelijk zoekt u het publiek dat uw bijzondere talenten onderkent en waardeert. U zult nooit een van de velen zijn, of ooit tevreden zijn met werk dat uw bewegingsvrijheid beperkt, uw verbeelding belemmert en u het gevoel geeft dat uw leven er niet toe doet. Er valt over te twisten of een leven ooit onbelangrijk is en of de waarde van werk gebaseerd is op de mate van impact op een publiek. Al bent u zich dit in principe bewust, emotioneel zult u het vermoedelijk nooit helemaal accepteren. Het is gevoelsmatig essentieel voor u dat u een ware bestemming vindt waarin uw rol weerspiegelt in een schitterend, groots levensdrama.top

Hoofdstuk IV

top

Leer uw grenzen kennen

Wanneer u uw aangeboren beperkingen leert inzien, helpt dat om uw energie in de juiste banen te leiden en optimale voldoening uit uw werk te halen. Ieder mens heeft grenzen en die moeten niet als "fouten" of "falen" worden gezien, maar als een onvermijdelijk gevolg van uw sterke kanten op een ander gebied. Geen enkel individu heeft alles in huis. Door middel van inzicht in uw essentiŽle karaktereigenschappen die uw mogelijkheden voor specifiek werk vergroten of beperken, bouwt u zelfinzicht en zelfvertrouwen op. Soms moeten we een poging wagen en falen voordat we kunnen inzien dat we niet genoeg ontwikkeling hebben, niet geschikt zijn of gewoonweg niet geÔnteresseerd zijn in een bepaald werkterrein. Onder druk van familie en naasten proberen we misschien iets te worden wat we niet zijn, waardoor veel energie en tijd wordt verspild omdat we aan andermans verwachtingen willen voldoen, terwijl we weten dat we ons niet thuisvoelen in een bepaald soort werk. Het besef dat uw beperkingen geen onveranderlijke "karakterfouten" aangeven is belangrijk. Hard werken aan beperkingen kan zelfs door een enorme inzet groot vertrouwen opleveren en soms kan er waar talent worden ontdekt achter iets wat in eerste instantie een blokkade of probleem lijkt. U bepaalt zelf of u aan een tekort in uw karakter werkt of u dit begripvol accepteert, of dat u een combinatie van beide aangaat.

top

Gewoon zijn is geen ramp

Uw innerlijke stem eist dat u moedig en op een originele manier laat zien wie u bent, ongeacht of u acceptabel bent in de ogen van de meeste mensen of niet. Dit is een sterke eigenschap die ook duidelijk aangeeft dat een hoogst individuele loopbaan noodzakelijk is voor u. Uw voornaamste beperkingen komen voort uit deze kracht; omdat u erop staat intens individueel te zijn, bent u bang voor de elementen in uw karakter die om dezelfde alledaagse gemakken en sleur vragen als minder begaafde zielen. U verwacht van uzelf dat u constant dynamisch, creatief en geÔnspireerd bent, vierentwintig uur per dag, maar geen mens houdt dat soort geestdrift alsmaar vol. Uw creatieve energie is als eb en vloed en u moet soms tijdelijk op het routinewerk terugvallen dat u kunt dromen om tot rust te komen en uzelf op te laden. Het is heel vermoeiend om de hele dag uniek te zijn en uw creativiteit kan eronder lijden als u uzelf dit soort spanning oplegt. Wees niet bang om een gewone sterveling te zijn. U verliest heus uw bezieling niet en uw werk heeft er baat bij als u van de steun van collega's geniet en de ontspannende sleur van gewone routineklussen. Zorgen om materiŽle zekerheid is ook het laatste waarmee u uzelf wilt bezighouden, maar als u geen aandacht besteedt aan dit deel van het bestaan, kan onzekerheid een chronische onrust creŽren, wat storend is voor uw creatieve capaciteiten. U bent goed bestand tegen periodes van onzekerheid in uw bestaan, mits u de nodige onafhankelijkheid bewaart en u uzelf kunt uiten wanneer u dat schikt. Maar te veel hiervan kan uitputtend zijn en dat is niet zonder meer inherent aan individualisme. Het ontkennen van simpele materiŽle behoeften uit naam van grote idealen, kunst "met een grote K" of bewijzen dat u "anders" bent, helpt niet erg in de aanpak van uw werk. Niets of niemand kan u uw krachtige individualistische kern ontnemen. Probeer te ontspannen tijdens de momenten dat u even net zo bent als ieder ander.

top

Niet alle regels zijn er om te schenden

U bent uiterst onafhankelijk en staat open voor allerlei nieuwe ideeŽn. Deze vooruitziende blik valt heel begrijpelijk samen met een intense weerstand tegen conventionele regels en structuren. U bent uiterst eigenzinnig en niet bereid om iets van uw idealen in te leveren, alleen omdat andere mensen op een bepaalde manier denken. Het kan u niet schelen of u men u excentriek vindt en u deinst niet terug voor confrontaties als dat nodig is, vooral niet als het idee geopperd wordt dat u moet indammen in naam van de publieke opinie. Maar ook al is deze temperamentvolle individualistische eigenschap een enorme creatief voordeel in uw werk, er hangt soms een zweem van pure verdorvenheid omheen. U kunt het niet laten om een regel te schenden, enkel omdat het een regel is en niet omdat het oprecht in strijd is met iets waarin u gelooft. Soms vindt u het leuk om ergens tegenaan te schoppen omdat het zo uitkomt en gedraagt u zich als de spreekwoordelijke "rebel without a cause": opstandig om het opstandig zijn. Dat kan onnodig moeilijkheden veroorzaken, vooral met degenen die het voor het zeggen hebben. Niet alle regels hoeven geschonden te worden. Soms schuilt er een gezonde gedachte achter regels en structuren en moet u per situatie opnieuw oordelen en niet elke keer als u een regel tegenkomt, verontwaardigd "stuiteren". Zo is ook niet iedere gezagsvorm erop uit om het individu te verpletteren en moet u ook leren om op personen te reageren in plaats van iedereen met een machtspositie te zien als iemand wiens regels genegeerd moeten worden. Zo'n blinde reactie op regels levert uiteindelijk geen voordeel op en het kan uw doel en de kansen om dat te bereiken zelfs serieus schaden. U wordt niet van uw individualiteit beroofd als u de waarde van een bepaalde structuur of regel inziet. Niets ter wereld zal dat veroorzaken, alleen echte ontrouw aan uw eigen ziel. Zorg ervoor dat u gehoor geeft aan de eisen van uw ziel en niet zomaar in het wilde weg tegen dingen aanschopt, alleen maar om te bewijzen dat u lak hebt aan gezag.

top

De gevoelens van anderen zijn ook belangrijk

U bent vol overtuiging dat u een persoonlijke missie hebt en dat is uw grootste kracht bij het veroveren van een unieke plaats in de wereld. U luistert alleen naar uw eigen ingevingen en wordt niet snel geraakt door negatieve afgunstige meningen van anderen. U bent zo trouw aan uw eigen visie dat u bereid bent aanzienlijke ontberingen te ondergaan en zelfs een isolement te verdragen zolang u maar de kans krijgt om uit te drukken wat gezegd moet worden. Maar soms is het te veel van het goede. Vergeet niet dat u in een wereld leeft vol andere mensen en dat hun gevoelens ook belangrijk zijn. Dat betekent niet dat u uzelf moet verloochenen of compromissen moet sluiten die niet reŽel zijn. U kunt echter onbewust andermans gevoelens kwetsen of op hun tenen trappen als u niet bij hun werkelijkheid stilstaat. U wordt zo sterk in beslag genomen door uw eigen creatieve visie dat u zich gewoonweg niet realiseert wat het effect van uw krachtige persoonlijkheid en persoonlijke overtuiging is. Denk na voordat u spreekt als u met collega's of medewerkers te maken hebt want u bent in staat om andermans gevoeligheden of behoefte aan positieve feedback niet te zien. Niet alleen u geniet van pluimen en bemoediging, anderen doen dat ook; uw hartelijkheid, die heel oprecht is, komt echter soms niet uit de verf omdat u niet opgemerkt hebt dat iemand anders daar behoefte aan kan hebben. Iedereen vindt het prettig om de bevestiging te krijgen dat wat zij doen en zeggen de moeite waard is en interessant en dat ook zij belangrijk zijn. Deze potentiŽle tekortkoming is niet te wijten aan enige kwaadaardigheid in u. Ze komt voort uit de intensiteit van uw visie en de passie waarmee u deze najaagt. Werkt u alleen, dan hoeft u geen aandacht te besteden aan de buitenwereld. Maar wanneer u met anderen te maken hebt, probeer dan te onthouden dat zij u waarschijnlijk bewonderen en respecteren. Een beetje gevoeligheid kan het leggen van positieve en blijvende contacten in uw werkkring veel goed doen.

top

Kom die geheime zorgen onder ogen

U bent dapper en onafhankelijk en gaat uw eigen weg, hoe ongewoon anderen uw levenspad ook vinden. Maar net als iedereen maakt u zich soms zorgen en verzamelt u niet de moed die u zou willen hebben. De kritiek van anderen kwetst u meer dan u wilt toegeven en omdat u de intense behoefte hebt om ergens bij te horen, is het soms een eenzaam streven om vastberaden trouw te blijven aan uw eigen idealen. Ook al houden deze twijfels en ongerustheid u niet af van wat u moet doen, het kan toch verstandig zijn om uw heimelijke angsten onder ogen te komen. Als u ze probeert te onderdrukken zullen ze onbewust toch naar boven komen, wat creatieve projecten en het contact met collega's of medewerkers kan verstoren. U bent uiterst individualistisch, maar u hoeft geen supermens te zijn. Door uw eigen menselijkheid toe te laten, ziet u eerder in dat u steun krijgt van anderen. U hoeft niet altijd dapper en besluitvaardig te zijn en onverschillig te blijven voor de algemene mening. U wilt een beetje aangemoedigd worden door uw medemensen en het gevoel hebben dat u ergens thuishoort, als is het maar in een onsamenhangende groep van intens individuele zielen zoals u, die bepaalde idealen en overtuigingen delen. Deins er niet voor terug om advies in te winnen wanneer dit echt nodig is en laat anderen een beetje dichterbij komen. U bent misschien individualistisch, maar u hebt ook gevoel en dat moet net zo in ere worden gehouden als uw hartstochtelijke vastberadenheid om uw eigen levensweg te bewandelen.

top

Waardeer uw creatieve talenten

Ook al bent u heel moedig en bereid om uitdagingen in het leven op eigen kracht en met trouw aan uw eigen idealen aan te gaan, heimelijk onderschat u uw creatieve aanleg. Bepaalde twijfels zitten u soms dwars en als u daar niet eerlijk over bent komen ze indirect naar de oppervlakte waardoor u uw mogelijkheden te laag inzet. Onbewust zou u zelfs creatieve pogingen kunnen dwarsbomen omdat u heimelijk niet gelooft dat u succes verdient. Het gevolg kan zijn dat u niet slaagt terwijl u dat wel erg graag wilt. Deze onrust ligt misschien geworteld in vroegere ervaringen. Ontdekken waarom u wellicht met minderwaardigheidsgevoelens rondloopt, of gelooft dat voldoening en financiŽle beloning niet samengaan in uw werk kan helpen. De verwachtingen van uw familie kunnen een belangrijke rol spelen in uw ongemak en ook materiŽle problemen in de familie kunnen een schuldgevoel creŽren over te veel succes voor iets wat u heel graag doet. Hoe meer u zich bewust bent van de vooringenomen reden van uw ongerustheid, hoe beter u er op een afstandelijke en positieve wijze mee kunt omgaan. Pretendeer niet dat u geen onzekerheid kent. U bent moedig genoeg, u hoeft niet stoer te doen om indruk te maken op anderen. Probeer open te staan voor wat er in uzelf omgaat en maak onderscheid tussen ervaringen uit het verleden en de huidige situatie waarin u zich bevindt. U hebt alles mee en u zou in staat moeten zijn om succes te hebben met datgene waarvan u het meeste houdt en waarin u het sterkst gelooft. Uw enige vijand is de twijfel aan uzelf.

top

Gebrek aan zelfvertrouwen kan uw vertrouwen in het leven aantasten

U bent dapper en onafhankelijk en de vastberadenheid waarmee u uw eigen pad volgt is een enorme stimulans voor creatief werk. Maar soms bent u te geladen in uw fanatieke individualisme door uw heimelijk gebrek aan zelfvertrouwen en angst voor de afwijzing of kritiek van de gemeenschap, diezelfde gemeenschap waarvan u zegt dat u zich er niets van aantrekt. Diep van binnen bent u niet echt overtuigd dat wat u laat zien ook waardevol is, waardoor u soms uw eigen werkinzet dwarszit of uitgaat van afwijzing terwijl er geen reden is voor die angst. Het kan ook een tijdelijke tegenslag omzetten in een permanente overtuiging, waardoor u niet langer opstaat om opnieuw een poging te wagen. Deze onzekerheid kan gedeeltelijk voortkomen uit vroegere ervaringen die u hebben geleerd dat de steun en goedkeuring van anderen nooit vanzelfsprekend is. U hebt uzelf wellicht vaak eenzaam en onbegrepen gevoeld. Het verleden is het heden echter niet en u moet zowel realistisch als optimistisch zijn over uw talenten en de grenzen van de samenleving waarvan u deel uitmaakt. Uw creatieve ideeŽn en het werk dat u te bieden hebt kunnen nooit alles en iedereen plezieren. De meerderheid kan het niet eens goed beoordelen omdat ze eenvoudigweg niet de juiste smaak of mening ervoor hebben. Maar de minderheid die wel kan reageren op wat u te bieden hebt is waarschijnlijk omvangrijk genoeg om u de bemoediging te geven die u verlangt. Probeer niet te fel te reageren. Niets of niemand kan u uiteindelijk verslaan, alleen de twijfels aan uzelf.top

Hoofdstuk V

top

Samenwerken met anderen

Een van de belangrijkste factoren die u moet overwegen wat de richting in uw bestaan betreft, is hoe u met anderen samenwerkt. In een werksituatie heeft iedereen een eigen stijl van relaties aangaan. Iedereen heeft andere wensen en eisen, iedereen heeft een andere mate van privacy of teamwerk nodig en iedereen gaat weer verschillend om met gelijken en autoriteiten. Er is geen "normale" manier van omgaan met anderen, maar het is belangrijk dat u beseft wat u precies zoekt, zodat uw kansen zo groot mogelijk zijn. Veel specifieke onderwerpen die met relaties op het werk te maken hebben, zijn al besproken in vorige hoofdstukken. Dit hoofdstuk is meer een beknopte weergave van uw fundamentele behoeften. Het kan handig zijn om die te onthouden.

top

Onafhankelijkheid als levenselixer

U bent gul en loyaal voor collega's, maar in wezen bent u individualistisch en moet u uw eigen gang kunnen gaan. Onafhankelijkheid is een van de sterkste punten in uw werk omdat u daardoor niet van uw standpunt afwijkt, ook niet als u geen bijval of goedkeuring krijgt van uw omgeving. De werkrelaties komen in allerlei opzichten op de tweede plaats. Uw normen, waarden en dromen zijn belangrijker en u zult nooit door de knieŽn gaan, alleen maar om "erbij" te horen. U werkt ook niet graag met mensen die afhankelijk van elkaar zijn. Zo'n knusse werkplek waar iedereen betrokken is bij ieders persoonlijke zaken is niets voor u. Naast uw weerstand tegen autoriteit en hiŽrarchische organisaties en instellingen, bent u ook niet zo geschikt voor het familiesfeertje waarnaar veel mensen verlangen in werksituaties. U hoeft niet zo nodig deel uit te maken van een groep. U bent vastberaden en blijft uzelf, een uniek individu. Desnoods doorstaat u isolement en massale afwijzing. U bent er zelfs een beetje trots op dat u de "buitenstaander" bent. Deze houding stimuleert uw behoefte om iets voor uzelf op te zetten, want creatieve pogingen worden vaak om zeep geholpen als te veel mensen erbij betrokken raken en er te veel adviezen klinken.

Maar u bent ook maar een mens en hebt aanmoediging en steun van anderen nodig, al is het maar van een paar mensen die net als u het belang zien van vastberadenheid en visie. Wees niet te lichtgeraakt; niet iedereen is een robot, ook in grote organisaties zitten meer mensen dan u denkt die uw inspanning en dromen begrijpen. U zult altijd wel bewonderd worden om uw stijl en individualiteit, maar u maakt het soms moeilijk voor anderen om u te benaderen. Het is niet fout of zwak om de goedkeuring van anderen nodig te hebben. Mensen die meer groepsgericht zijn kunnen soms ook begrip opbrengen voor de wilskracht waarmee u uw individuele visie uit en u hebt meer bevestiging nodig dan u beseft. U zult altijd baat hebben, zowel emotioneel als creatief, bij sterke vriendschapsbanden met collega's of mensen die dezelfde creatieve wegen bewandelen. Het is belangrijk dat deze relaties waaraan u zoveel steun kunt hebben niet gedwarsboomd worden door overdreven trots of een te defensieve houding. Sta uzelf toe om af en toe gewoontjes en kwetsbaar te zijn. Uw creatieve visie komt er niet door op het spel te staan uw onafhankelijkheid wordt er niet door ondermijnd. U zou uw menselijkheid erdoor benadrukken en dat is net zo'n essentieel ingrediŽnt voor succes als talent en individualiteit.top

Hoofdstuk VI

top

Wat succes werkelijk voor u betekent

Wanneer mensen het over "succes" hebben, praten ze meestal over een belangrijke positie in de ogen van de buitenwereld, of over een baan die veel geld oplevert, met alle materiŽle luxe en comfort van dien. Maar succes in de dieperliggende betekenis van "bestemming" is een hoogst individuele ervaring die voor iedereen weer iets anders betekent. Succes in deze betekenisvolle zin hangt van uw individuele capaciteit af om de waarden en idealen die er het meest toe doen in de innerlijke beleving, te kunnen uiten in de buitenwereld. Op die manier bekeken heeft succes misschien helemaal niets met geld of status te maken. Succes is afhankelijk van innerlijke trouw en integriteit en weerspiegelt de essentie van een individu, niet een algemene kijk die op oppervlakkige, sociale of materiŽle zaken is gebaseerd.

Succes schuilt voor u niet in een wereldse toppositie, een fiks salaris of het gevoel van macht of invloed. Het is een intens innerlijke ervaring; u bent "thuis" in uw werk, geworteld in tradities, het verleden en uw binnenwereld. Welke persoonlijke drijfveren u ook de wereld insturen en het gezelschap van anderen doet opzoeken, uw diepste wezen is naarbinnen gekeerd. Het gevoel van zingeving en betekenis in uw werk is dan ook op de wetenschap gericht dat u een instrument bent voor een innerlijke realiteit die op een of andere manier in het leven geworteld wil raken. Die innerlijke wereld is niet altijd ongrijpbaar, maar kan zich openbaren in de cycli van de natuur, het land en de tradities van een familiegeschiedenis. Zowel deze zaken als de schone kunsten of werk waardoor u in de diepte van de menselijke psyche graaft, raken de diepere dimensies van de realiteit, waardoor u voelt dat u een roeping vervult en niet gewoon een baan hebt. Het gezin kan ook dat gevoel van continuÔteit en inhoud geven en dat is net zo goed een roeping als wat een succesvolle baan is voor andere mensen. Het gevoel van intense verbondenheid is wat u zoekt en wat uw ziel moet raken.

Door een bepaalde reserve en gebrek aan zelfvertrouwen vindt u het moeilijk om de veelbetekenende innerlijke reis aan te gaan die zo belangrijk is voor de zingeving aan uw leven. U neemt wellicht maar moeilijk afstand van de hoop en verwachtingen van uw familie, of gelooft niet dat u zelf iets mag creŽren. Een tikje twijfel aan uzelf, maar niet te veel, maakt u gevoeliger voor de behoeftes en rechten van anderen en kan u helpen om originaliteit van uzelf te eisen ongeacht het werk dat u doet. Uw krachtige drijfveer tot zelfexpressie wordt belemmerd door persoonlijke onzekerheid. Dat kan u helpen om precies het juiste medium te vinden om uiting te geven aan uw innerlijke wereld en dat is van wezenlijk belang voor u.

Heel paradoxaal moet u misschien uw thuisbasis ver achter u laten om uw sterkste wortels en kern te ontdekken. Of u bouwt voort op een erfenis uit het verleden en transformeert deze zodanig dat het uw verdienste wordt in plaats van een verlengstuk van andermans inspanningen en creatieve energie. Wees niet bang om het verleden achter u te laten; u vindt het terug in een nieuwe en betekenisvoller vorm. Uw ware bestemming zou een instrument moeten zijn om op een creatieve manier uiting te geven aan het gevoel van samenhang en verbondenheid met alles wat en iedereen die u is voorgegaan.

top


Copyright Astrodienst AG 2003. All rights are reserved. 16-Nov-2004Sluit venster / Terug naar Catalogus