Sluit venster / Terug naar Catalogus

Advies voor het lezen:

Dit is een lang document dat in zijn geheel gelezen dient te worden. Het is aan te bevelen om het complete verslag (20 - 30 pagina's) af te drukken en het pas dan te lezen.


Psychologische Horoscoopanalyse

 

Astrologische kennis en tekst van

LIZ GREENE

Programmering van

Alois Treindl

 

Psychologische Horoscoopanalyse

voor

Prins Charles, geboren 14 nov 1948

Nr. 21221.62-1

Aries Astro-Services

Plaat 2, 1261 LH Blaricum

Tel/Fax 035-6424554   E-mail post@ariesastro.nl

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 2.30


INHOUDSOPGAVE

I. Inleiding

II. Uw psychologische type

Romantische visie en een rijke verbeelding * De strijd tegen het banale en tegen aardse beperkingen

III. Karakter en schaduw

Vertrouwen in de macht van de menselijke wil * Trots op het kunnen beheersen en verbergen van sterke emoties * Zelf de touwtjes in handen houden uit angst overheerst te worden * De geest van de eenzame avonturier * Willen schitteren ter compensatie van verborgen angsten * Onafhankelijkheidsdrang maakt ondergeschiktheid problematisch * Een trotse en onafhankelijke geest die de ruimte moet hebben * In de schaduw ligt verwarring en passiviteit verborgen * Wie werkelijk sterk is kan ook hulp aanvaarden * Het vermogen om van dingen te genieten * Een verborgen verlangen naar het ontastbare

IV. De familieachtergrond

Psychologische erfenis * Het beeld van de vader in de horoscoop van een man * Zijn psychologische afwezigheid leidt tot verwarring en verdriet * Het verlangen naar een vadersurrogaat * Artistieke en intellectuele gaven * Besluiteloosheid en passiviteit * Een heimelijke behoefte aan overheersen * Uw eigen macht erkennen * Het beeld van de moeder in de horoscoop van een man * Een natuurkracht * Onderscheid leren maken tussen de gevoelens van uzelf en die van uw moeder * Een koele en gereserveerde figuur * Mogelijkheden verstikt door nadruk op regeltjes en fatsoen

V. Relatiepatronen

Waar is de vrouw die ik redden kan? * Uw partner ook de reddersrol kunnen gunnen * De aantrekkingskracht van een partner met geestkracht en verbeelding * Een mystiek verlangen om met een ander samen te smelten * Hooggestemde ethische liefdesidealen

VI. Wegen tot integratie

Het belang van individuele creatieve inspanningen * De uitdaging van het materiŽle


Copyright Astrodienst AG 1997. All rights are reserved. 27-Oct-1997


top

I. INLEIDING

Ooit, in een minder technisch-wetenschappelijke tijd dan de onze, was de astrologie een gerespecteerde wetenschap. Ze was gebaseerd op oude, op grond van ervaring bijeengebrachte principes en werd door geleerden toegepast om groter inzicht te krijgen in de toekomst, maar ook in de ziel van de mens. Toen het tijdperk van de Verlichting zijn intrede deed en de mens steeds meer kennis kreeg van het stoffelijk universum, leek het er een tijdje op dat er geen plaats meer was voor wetenschappen als astrologie en andere symbolische interpretaties van de kosmos. Men ging dit soort wetenschap beschouwen als bijgelovige onzin die thuishoorde in een voorbije tijd van onwetendheid en goedgelovigheid. Maar ondanks die grote verguizing heeft de astrologie zich verrassend genoeg nooit op de vuilnishoop van de wetenschap laten smijten, waar inmiddels de theorie van de platte aarde, het oproepen van demonen en het veranderen van lood in goud wel waren beland. De astrologie is nog springlevend, geniet een groeiende populariteit en krijgt opnieuw waardering van ontwikkelde mensen. De astrologie is namelijk meegegroeid met onze toenemende kennis van de psychologie en van het innerlijk van de mens, en is zo de moderne tijd binnengegaan. Door eeuwen van onderdrukking en spot heen heeft de astrologie haar tegenstanders overleefd en ze laat op welsprekende wijze zien dat ze veel waardevols te bieden heeft aan de moderne mens die zichzelf probeert te begrijpen.

In deze horoscoopuitleg hebben we geprobeerd u een astrologisch portret te bieden dat speciaal op u is afgesteld, en dat ten doel heeft uw zelfkennis te vergroten. Het is samengesteld op basis van astrologische en psychologische inzichten en gecombineerd met geavanceerde computertechnologie. Het gaat hier niet om voorspellende astrologie, maar om psychologische astrologie. Het portret is zo gedetailleerd en diepgaand als mogelijk is binnen het gegeven van een computerinterpretatie. Geen enkele computer kan ooit een ervaren menselijke astroloog evenaren. Maar wij denken dat u deze uitleg zult ervaren als een verrassend grondige en subtiele analyse van de complexe dynamiek van uw innerlijk.

Shakespeare heeft geschreven dat de wereld een schouwtoneel is en dat alle mannen en vrouwen niet meer zijn dan spelers. In zekere zin is uw geboortehoroscoop een metafoor voor het toneelstuk van het individu, compleet met mise-en-scŤne, spelers, en het verhaal. Dat toneelstuk vormt in feite de kern van uw levensverhaal. Misschien is het nuttig dit beeld van het toneel in gedachten te houden als u de verschillende onderdelen leest van uw astrologisch portret, want het kan u meer inzicht geven in de manier waarop de astrologie omgaat met het begrip "lot". Lot betekent niet: blootgesteld zijn aan een aantal willekeurige, vaststaande gebeurtenissen en omstandigheden. Het lot ligt in de rolverdeling tussen de spelers, als vertegenwoordigers van de diepste behoeften, conflicten en verlangens die in u leven. Niemand kan iets anders zijn dan zichzelf. Iedere ervaring in het leven, van het kleinste vluchtige voorval tot de grootste en ingrijpendste gebeurtenis, weerspiegelt op de een of andere manier het karakter van het individu.

- - -

top

II. UW PSYCHOLOGISCHE TYPE

De rijke verzameling van individuele eigenschappen die in uw geboortehoroscoop wordt geschetst, wordt, net als bij iedereen, neergezet tegen de achtergrond van een bepaald aangeboren temperament. We zouden dit uw psychologische "type" kunnen noemen, want het is de typerende of karakteristieke wijze waarop u uw levensomstandigheden tegemoet treedt. Niemand begint het leven als volmaakt mens. Iedereen heeft bepaalde sterke punten om in moeilijke situaties, bij conflicten en problemen overeind te kunnen blijven. Dat zijn de uitstekend functionerende spelers op het toneel van zijn of haar innerlijk. Zo hebben alle mensen ook bepaalde zwakke punten, de spelers op het toneel van het innerlijk die nog niet voldoende zijn ontwikkeld, die verwaarloosd zijn en problemen geven.

Uw psychologische type is geen statisch gegeven dat uw leven lang precies hetzelfde blijft. In ieder van ons is iets aanwezig (of we dat nu het onbewuste, het zelf of de ziel noemen) dat naar evenwicht en volledigheid streeft en dat in ons leven alle eigenschappen (of spelers op het toneel van ons innerlijk) die verwaarloosd zijn of niet genoeg waardering hebben gekregen, probeert te integreren. Op bepaalde belangrijke momenten in het leven lijkt het alsof een soort innerlijke kern, die sterker en wijzer is dan ons bewuste "ik", ons in conflicten brengt die ons in staat stellen onze zwakkere punten te ontwikkelen, zodat we completere mensen kunnen worden. Daarom zult u op de nu volgende bladzijden over uw psychologisch type aanwijzingen verwerkt vinden voor de manier waarop u deze innerlijke groei naar een evenwichtiger visie op het leven kunt vergemakkelijken. Vroeg of laat doet het leven zelf dat voor ons. Maar soms is het bevredigender en minder problematisch als we dit proces een handje helpen.

top

Romantische visie en een rijke verbeelding

U bent een van de ware romantici, want uw realiteit is de innerlijke wereld van de fantasie en de verbeelding. De beperkingen van het dagelijks leven kunnen u vervelen en u probeert, waar het enigszins mogelijk is, nog iets van een diepere betekenis te leggen in de meest normale omstandigheden. Uw romantische instelling komt echter steeds onder druk te staan van een andere kant van uw persoonlijkheid: de angst dat uw materiŽle zekerheid wordt ondergraven. Hoewel u het vervelend vindt om vast te zitten aan in uw ogen onbeduidende en benauwende routineklussen, dringt de realiteit zich steeds binnen in uw dromen. Dat zadelt u op met een conflict tussen uw visie en uw praktische beperkingen en behoeften. De grote kracht van uw aard is dat u zo open staat voor de creatieve macht van de verbeelding. Dat stelt u in staat in de toekomst te zien en nieuwe mogelijkheden te ontwaren die in het heden niet onmiddellijk voor de hand liggen. Daarom merkt u vaak kansen op die anderen over het hoofd zien. U leeft in een wereld van mogelijkheden en u kijkt altijd uit naar het volgende project, de volgende opwindende kans. Maar onder uw romantische instelling schuilt een sterk cynisme, een wereldwijsheid die deze ingevingen en dromen voortdurend in twijfel trekt. Zo voelt u zich rusteloos en ontevreden, welke kant van uw persoonlijkheid u ook probeert uit te drukken.

Een ander sterk punt in uw karakter is het vermogen om subtiele verbanden te leggen tussen feiten en omstandigheden die geen verband lijken te hebben, en een verhaal of een onderliggend patroon te zien dat anderen niet opmerken. Zo wordt de kern van een situatie of van een persoon u vaak in ťťn klap duidelijk, door een soort "zesde zintuig" dat vaak verbazingwekkend accuraat werkt, maar waar u geen logische verklaring voor heeft. Maar ook op dit punt ligt u vaak met uzelf overhoop, want dat cynische stemmetje van binnen neemt uw intuÔtieve waarnemingen op de hak zodat u begint te twijfelen. Vaak staat u voor het volgende typerende dilemma: energie steken in een creatief project waar vertrouwen en moed voor nodig is omdat het om nieuwe, nog nooit uitgeprobeerde ideeŽn gaat, of in een veilige baan blijven zitten die u weliswaar materiŽle zekerheid biedt, maar die u verveelt en frustreert. U springt meestal niet roekeloos met uw geld om, maar het is ook weer niet het enige waar u voor werkt. U heeft een baan nodig die u uitdaagt en inspireert. Aan de andere kant blijft die materiŽle zekerheid ook belangrijk. U staat dus voor de keus om werk te zoeken dat zowel in creatief als in financieel opzicht bevredigend is en dat vergt veel vindingrijkheid. Deze keus kan veel hoofdbrekens en tijd kosten, waarbij u zich een aantal malen kunt vergissen om het daarna weer opnieuw te proberen.

top

De strijd tegen het banale en tegen aardse beperkingen

Indien u volledig in uw verbeelding probeert te leven, loopt u het risico om het contact met het gewone leven te verliezen, en daarmee ook het vermogen om tevreden te zijn. Vanwege uw afkeer van verveling en routine kunt u stilletjes verlangen naar een ander leven dat veel glansrijker, opwindender en zinvoller is, zonder dat u echter iets onderneemt om uw horizon daadwerkelijk te verruimen. Ook stuit het u tegen de borst slechts ťťn ding te kiezen om u op toe te leggen. U blijft liever leven in de voorlopige wereld van het "later als ik groot ben.." syndroom, waar alle mogelijkheden nog open liggen. Als u deze houding echter vol blijft houden, zult u zich met het klimmen der jaren steeds onwerkelijker gaan voelen en het gevoel krijgen dat u op de een of andere manier uw kansen verknoeid heeft en uiteindelijk niets heeft bereikt. Een andere manier waarop uw conflict tussen het romantische, mystieke rijk en de harde wereld van feiten en voorwerpen naar buiten komt, is de gecompliceerde houding tegenover uw eigen lichaam. Vaak komt dat lichaam u geheimzinnig en angstaanjagend voor en bij tijd en wijle verwaarloost u het misschien. U kunt het vreselijk vinden uw tijd te moeten gebruiken voor dingen als het onderhoud van de auto en de boekhouding, om nog maar te zwijgen van bezoeken aan de dokter en de tandarts. Uw gebrek aan zorg voor aardse zaken en alles wat door de instincten wordt ingegeven kan leiden tot steeds terugkerende irritatie over dingen die kapot gaan en tot problemen met uw gezondheid. Niet omdat u zo ongezond zou zijn, maar omdat u niet altijd voldoende voor uw lichaam zorgt. U wordt heen en weer geslingerd tussen tijden met strenge en overdreven diŽten en oefeningen om "de baas te worden" over uw lichaam, en tijden dat u het bestaan van uw lichaam gewoon vergeet.

U bent uniek en gecompliceerd van aard en het zou goed voor u zijn als u het midden kon vinden tussen uw beide polen, zodat u op betere voet komt met uw lichaam en uw materiŽle omgeving zonder uw sterke creatieve verbeelding af te remmen, maar die juist volop tot uitdrukking te blijven brengen. Deze poging een beter evenwicht te bereiken kan heel lonend en opwindend zijn. U bent gevoelig voor de schoonheid van de natuur en ook voor het lichamelijke, als u daar tenminste niet langer voor wegloopt. Ook in strikt persoonlijke zaken als uw seksualiteit kan de verlegenheid met uw lichaam een negatieve rol spelen. Ook hier ligt een belofte tot grotere voldoening, indien u uw instincten, waar u soms vijandig en bang tegenover staat, eerlijk onder ogen durft te zien. Vermoedelijk heeft u een uitgesproken negatieve kijk op lichamelijkheid en mogelijk heeft de houding en de sfeer binnen het gezin in uw vroege jaren er ook toe bijgedragen dat u die onderwaardeert. Toch kunt u in principe profiteren van het beste van beide werelden. Als u de kunst leert verstaan om een gewone sterveling te zijn, kunt u werkelijk heel veel bereiken.

- - -

top

III. KARAKTER EN SCHADUW

Een van de belangrijkste inzichten die de dieptepsychologie heeft opgeleverd, is de ontdekking dat de mens dualistisch is van aard, met als basistegenstellingen het bewuste en het onbewuste zelf. Enerzijds is er het individu waar u vertrouwd mee bent, het "ik" dat denkt, voelt en handelt op de vertrouwde manieren die u met uzelf identificeert. Anderzijds er is nog een verborgen individu, de schaduwzijde, die de minder acceptabele en minder ontwikkelde aspecten van uw persoonlijkheid omvat. Deze schaduwzijde vecht voor een eigen plaatsje in uw leven, vecht voor waardering, maar verstoort daarmee tegelijkertijd de zelfgenoegzaamheid van uw zelfbeeld. De interactie tussen de bewuste en de onbewuste kant van uzelf is een constante wisseldans, waarbij de balans in de verschillende perioden van uw leven kan verschuiven, al naar gelang de druk en de uitdaging die u ervaart. De spanning tussen de hoofdrolspelers op het toneel van uw innerlijk zoals die op de volgende bladzijden is beschreven, is de energiebron die uw leven voorziet van beweging, doel, conflict en groei. Er spelen nog andere figuren mee, bijrollen die samenspel en tegenspel bieden aan de hoofdrollen om u tot het unieke individu maken dat u bent. Als deze bijrollen in uw horoscoop een bijzondere nadruk krijgen, hebben we ook daarvan een beschrijving bijgevoegd. Het verhaal dat aldus wordt geschetst, met zijn gecompliceerde wisselwerking van licht en schaduw, is in feite een schets van uw individuele bestemming.

top

Vertrouwen in de macht van de menselijke wil

U heeft een groot vertrouwen in de macht van uw wil om uw toekomst te sturen. Fatalisme is niets voor u, evenmin als ideologieŽn die stellen dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het leven en het lot van het individu bij de maatschappij ligt, of bij de staat, of bij andere autoriteiten buiten uzelf. U bent ervan overtuigd dat u in het leven kunt bereiken wat u wilt, als u maar genoeg uw best doet. U kunt moeilijk begrip en geduld opbrengen voor zogenaamde pechvogels die het slachtoffer lijken van ongelukkige omstandigheden. Voor u heeft het slachtoffer altijd schuld, want u bent er heilig van overtuigd dat de mens meester is over het eigen lot, dat hij "de kapitein is van zijn ziel", om met de Engelse dichter Henley te spreken. Als iemand niet in staat blijkt zijn zaakjes te regelen in het leven, dan is die persoon voor u op zijn best kortzichtig en onwetend, maar eerder gewoon lui, apathisch en kinderlijk. U heeft een heroÔsche opvatting van wat mensen kunnen, als ze maar willen. En mocht u in God geloven, dan bent u ervan overtuigd dat God diegenen helpt die zichzelf helpen.

top

Trots op het kunnen beheersen en verbergen van sterke emoties

MateriŽle onafhankelijkheid is slechts een van uw doeleinden. Nog belangrijker vindt u het om emotioneel zelfstandig te zijn. U voelt de dingen heel intens en heeft liever niet dat anderen uw kwetsbaarheid zien, uit angst dat dat tegen u gebruikt zal worden. U bent daarom vrij beheerst en gesloten over dingen die u werkelijk diep raken. U bent zowel trots als defensief en u schept er veel voldoening in dat u iedere emotionele crisis aankunt zonder zichtbaar aangeslagen te raken. U kunt anderen veel trouw en duurzame liefde schenken, maar u vindt het prettiger dat die ander niet weet hoe diep uw gevoelens zijn, omdat het u vreselijk lijkt dat iemand macht zou kunnen ontlenen aan de wetenschap dat uw verlangens zo sterk zijn. U bent niet bang voor emotionele confrontaties en u heeft zelfs af en toe wat conflicten nodig om stoom af te blazen, want met uw strikte zelfbeheersing bouwt u veel druk op van binnen. Ook heeft u een heel gevoelige en wantrouwige kant en bent u erg bang dat men over u heen loopt, zodat u soms alleen maar ruzie maakt om de relatie te testen. Ondanks die emotionele explosiviteit en de bereidheid de onderste steen boven te halen, blijft u bang uw zelfbeheersing te verliezen. Wanneer iemand u gekwetst heeft, probeert u dat uit alle macht te verbergen. Kritiek en afkeuring lijken weinig vat op u te hebben, en u blijft fier uw eigen gang gaan. Daar kunt u soms wel wat te ver in gaan en dan bent u heldhaftiger dan goed voor u is. Het zou goed zijn als u zich realiseerde dat anderen ook wel eens de behoefte hebben hulp te geven in plaats van die altijd maar te krijgen. En misschien ontkent u uw eigen behoefte aan normale menselijke warmte en steun soms te veel.

top

Zelf de touwtjes in handen houden uit angst overheerst te worden

U heeft een bijzonder sterke uitstraling. Die komt voort uit uw intense maar stevig onder controle gehouden gevoelens en uw scherpe inzicht in andermans motieven en gedragingen. U maakt daar weliswaar geen misbruik van, maar toch manipuleert u soms anderen onbewust om ze van u afhankelijk te houden. Zelfbeheersing is voor u van levensbelang, en niets vindt u bedreigender dan het idee door iemand in emotioneel, seksueel of financieel opzicht gedomineerd te worden. Deze angst, die onvermijdelijk gepaard gaat met de neiging zelf anderen in uw macht te houden, is deels aangeboren: u bent een van die sterke, trotse mensen die met voldoening het lot naar eigen hand zetten. Maar anderzijds komt die sterke behoefte aan afhankelijkheid voort uit moeilijke ervaringen in uw kindertijd. Kennelijk werd u toen door een van uw ouders of het ouderpaar op verholen wijze gedomineerd, op een leeftijd dat u daar nog niets tegen kon doen. Daarom associeert u afhankelijkheid onmiddellijk met vernedering, gekwetste trots en een pijnlijk gevoel van machteloosheid. Hoe minder bewust u bent van uw eigen angst op dit punt (die eigenlijk angst is voor uw eigen sterke emotionele verlangens), hoe groter de kans is dat u uw scherpe kijk op anderen en uw zelfbeheersing gebruikt om anderen eronder te houden. En u doet dat niet altijd even aardig, want u kunt, zonder het te willen, uiterst meedogenloos zijn als u het gevoel krijgt psychologisch in het nauw gedreven te worden. Ook heeft u de neiging te ontkennen dat u anderen wilt domineren. U projecteert die wens dan op mensen in uw omgeving, die u op uw beurt dan uitermate overheersend en hard vindt. Dat geeft u dan weer het gevoel dat u het recht hebt diezelfde methoden te gebruiken om uw eigen positie te handhaven. U kunt een tegenstander van formaat zijn op zakelijk of politiek terrein. Als u op medisch of hulpverlenend gebied werkzaam bent, bent u waarschijnlijk uitermate competent. Toch zou het goed zijn als u de diepliggende oorzaken van uw machtsbehoefte onder ogen zou zien, want er zit veel pijn en woede in al uw heldhaftigheid en trots. Als u zich blind houdt voor uw eigen ingewikkelde motieven, bent u ook blind voor de manier waarop u omgaat met anderen. U blijft u dan zo krampachtig indekken tegen kwetsing door anderen, dat u juist het risico loopt de mensen om wie u geeft, van u te vervreemden.

top

De geest van de eenzame avonturier

U heeft iets dat onweerstaanbaar doet denken aan die zwijgzame, stoere helden uit westerns, iets van de sterke, eenzame avonturier die in vrijheid zijn eigen weg gaat en door niemand wil worden ingeperkt. U heeft een koppig soort wilskracht die u op onderkoelde wijze weet te uiten en u kunt er niet tegen als iets of iemand u aan banden wil leggen. Als u het gevoel heeft dat iemand u probeert te pakken of wil domineren, kunt u een tijdje stilletjes broeden en niets laten blijken, om dan plotseling uit te barsten en u los te rukken, soms op een vrij gewelddadige manier. U kunt hard zijn op het wrede af als u het gevoel krijgt uw vrijheid te verliezen. Die wreedheid is echter nooit echt sadistisch, eerder een kwestie van lik-op-stuk geven vanuit het gevoel dat u gekrenkt bent in uw zelfrespect, al heeft de ander dat misschien niet zo bedoeld.

Waarschijnlijk beschikt u over veel lichamelijke energie en misschien houdt u van activiteiten waarbij u het kunt opnemen tegen een sterkere tegenstander, vooral de natuur zelf, als sterkste van allemaal. Teamsport trekt u niet, want er kan er maar een de held zijn. Bergbeklimmen, solozeilen, activiteiten, waarin u die tomeloze energie diep in u kwijt kunt zonder schade aan te richten, zouden voor u heel goed kunnen zijn. In het dagelijks leven kunt u nu eenmaal niet voortdurend de dingen naar uw eigen hand zetten. Als u uw primitieve wilskracht uitsluitend op andere mensen los zou laten, emotioneel, intellectueel of fysiek, vechten ze terug, misschien winnen ze zelfs, en dat laatste zou u bijzonder bitter en wraakzuchtig stemmen. Of u zou ze pijn doen, zodat u zich schuldig, slecht en minderwaardig zou voelen. U heeft een trotse en edele geest, die het waard is op een manier naar buiten te komen die hem het meeste recht doet zonder uzelf en uw relaties te schaden. Het is aan u om de juiste manier te vinden.

top

Willen schitteren ter compensatie van verborgen angsten

Er heeft in u een soort chemische reactie plaatsgevonden tussen twee tegengestelde eigenschappen. Het resultaat is een intense behoefte aan erkenning en bewondering, maar tegelijkertijd een diep wantrouwen jegens diezelfde waardering en liefde waar u zo hard voor werkt. Dat maakt u tot een tegenstrijdige persoonlijkheid. Soms lijkt u stralend warm, charismatisch en vol zelfvertrouwen, maar u heeft de gevoelens van een gekwetst en achterdochtig kind. Omdat er altijd ergens binnenin u iets blijft schrijnen, zult u waarschijnlijk meer presteren dan de meeste anderen. Wat dat betreft bent u waarschijnlijk een typische "self-made" mens, iemand die op eigen kracht langzaam maar zeker een eigen bedrijf, een artistiek talent of een beroepsmatige vaardigheid heeft opgebouwd. Zelfs al zijn die prestaties financieel gezien misschien niet spectaculair, u bent er enorm trots op, want u moet voortdurend vechten tegen het minderwaardigheidsgevoel dat uit uw pijnlijke en eenzame jeugd stamt, vechten tegen uw innerlijke twijfels om het bijzondere resultaat te bereiken dat het leven voor u in petto heeft.

U bent intens trots en heel gevoelig voor kritiek. Soms kunt u uw eigen vormelijke gedrag moeilijk relativeren. Uw gevoel van waardigheid is zo sterk dat u niet gauw de clown zult uithangen. Het beeld dat anderen van u hebben is voor u van groot belang, maar er speelt meer mee dan de behoefte aan waardering. U wilt alleen maar erkenning krijgen op uw eigen voorwaarden en dat betekent niets minder dan erkenning van uw aangeboren superioriteit. Daarmee houdt u anderen op afstand. Men zal u eerder zien met een horde volgelingen om u heen dan in een kring van gelijken bij wie u open en ontspannen uzelf kunt zijn. U ontspant u trouwens zelden, omdat u volledig in beslag genomen wordt door het werken aan uw prestaties, ter compensatie van de vernedering en onverschilligheid die u als kind heeft ervaren. U bent sterk, vindingrijk en taai, en u kunt in uw beroep veel bereiken. Maar het zou allemaal wat makkelijker gaan als u wat losser kon zijn. Als u anderen bij tijd en wijle uw emotionele kwetsbaarheid en menselijkheid laat zien zult u niet onmiddellijk zo onderuit gehaald worden als u vreest. Dat is een negatieve ervaring die bij het verleden hoort en u beschikt over voldoende verbeeldingskracht en inzicht om dat te beseffen.

top

Onafhankelijkheidsdrang maakt ondergeschiktheid problematisch

U bent koppig en strijdlustig. Daarom bent u voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen. Hierdoor valt het u zwaar op een vreedzame manier met anderen samen te werken. U wilt altijd nummer een zijn. Als u de pech heeft in een ondergeschikte positie te zitten, hetzij op het werk, hetzij in een persoonlijke relatie, dan zult u zich moeilijk rustig kunnen houden. Op z'n best komt het uiteindelijk tot een uitbarsting en gaat u op zoek naar iets beters. Op z'n slechtst blijft u zoveel ergernis verbijten dat u er ziek van wordt. U heeft veel ruimte en bewegingsvrijheid nodig en een werkterrein waarop u zelf de bevelen kunt geven of uw eigen gang kunt gaan. U heeft een geweldige lichamelijke energie en vitaliteit en daar moet u een goede uitlaatklep voor vinden, want een kalm en zittend huiselijk leventje is niets voor u. En bovenal heeft u constant behoefte aan uitdagingen die moed en vernuft vereisen, want zonder dit soort avonturen wordt u kribbig en geÔrriteerd en zoekt u ruzie met iedereen die toevallig in de buurt is. U kunt goed leiding geven, en u moet hoog mikken in uw beroep zodat u uiteindelijk in een leidinggevende positie terechtkomt. U heeft niet zoveel geduld. Met uw levendige geest en verbeeldingskracht raakt u snel verveeld als de eerste uitdaging eenmaal voorbij is. Maar u kunt de details altijd door iemand anders laten uitwerken. Uw sterkste kant ligt in het voortdurend bedenken van nieuwe ideeŽn.

top

Een trotse en onafhankelijke geest die de ruimte moet hebben

Zo bent u een moedig en trots iemand, vastbesloten uw eigen boontjes te doppen en uw eigen kansen te scheppen. U kunt in uw beroep veel bereiken, als u compromissen kunt leren sluiten met anderen (zo nu en dan tenminste). Indien u vast bent komen zitten in een passieve levensstijl, probeer dan eerlijker naar uzelf te kijken om te zien wat de redenen zijn voor deze capitulatie. Als uw rusteloze en dynamische geest teveel wordt ingeperkt kan hij uw ergste vijand worden. Uiteindelijk kan dit u parten gaan spelen, meestal via die lichamelijke symptomen die zelden ernstig zijn, maar wel duidelijke emotionele waarschuwingssignalen geven: hoofdpijn, spijsverteringsklachten, gespannenheid, hoge bloeddruk en meer van dat soort uitingen van onderdrukte woede. Hopelijk kent u zichzelf zo goed, dat u zorgt voor voldoende bewegingsvrijheid en onafhankelijkheid in uw leven. Uw afkeer om overheerst te worden is even sterk als uw behoefte aan zelfstandigheid. In veel opzichten lijkt u op zo'n held uit de mythische verhalen, die er alleen op uit moet trekken om daden te verrichten die hij alleen volbrengen kan. U bent een betrouwbare en trouwe vriend en partner, gul met tijd en hulp. Vroeg of laat zal het leven u echter op de proef stellen wat uw eigen behoefte aan steun en hulp van anderen betreft. Hoewel u zich niet makkelijk laat helpen, en geven u beter afgaat dan ontvangen, verdient u respect en bewondering voor uw oprecht nagestreefde zelfstandigheid.

top

In de schaduw ligt verwarring en passiviteit verborgen

In tegenstelling tot uw intens onafhankelijke en eigenzinnige aard, speelt er nog een figuur mee op het toneel van uw innerlijk. Deze verborgen kant van u omvat alle eigenschappen die u uit uw bewuste waardepatroon en gedrag heeft moeten weren om uw gevoel van onafhankelijkheid te behouden. Uw schaduwzijde is heel wat afhankelijker, verwarder en onzekerder dan u; hij is passief en heeft een soort kinderlijk vertrouwen dat iemand anders wel zal zorgen dat de boel in orde komt. Deze verborgen kant van uw persoonlijkheid is eigenlijk alles wat u doorgaans niet bent, en waarschijnlijk vindt u het vreselijk om met uw eigen hulpeloosheid geconfronteerd te worden. U kunt daarom, zonder dat te beseffen, deze kant van uzelf gaan projecteren op anderen, die u dan ziet als hulpeloze figuren die uw vaste leiding nodig hebben en die steun komen zoeken bij uw autoriteit. Of u gaat ze zien als hysterische verwende kinderen die slachtoffer spelen omdat ze zich zelf niet willen helpen, terwijl ze dat best zouden kunnen.

top

Wie werkelijk sterk is kan ook hulp aanvaarden

Zo bent u geen superheld maar een gewoon mens, iemand die zich ook wel eens niet sterk en heldhaftig voelt. U heeft fantastische eigenschappen als kracht en zelfdiscipline, moed en verbeeldingskracht. Maar net als ieder ander heeft u soms de behoefte op anderen te steunen, om liefde te vragen, of inspiratie op te doen. Ook heeft u soms de behoefte eens helemaal niets te doen, gewoon eens een tijdje onzeker en verward durven zijn, gehoor te geven aan de vermoeidheid van uw lichaam en de verlangens van uw hart, en het leven toe te staan u dingen zomaar aan te reiken en niet met een soort goddelijke arrogantie de kosmos uw wil proberen op te leggen. Respect opbrengen voor de inconsequentie van de wetten van uw innerlijk is niet zoveel anders dan respect hebben voor het lot. De oude Grieken hebben ons veel verstandigs te vertellen over de uiteindelijke onmogelijkheid om de aangeboren menselijke beperkingen te ontstijgen. U beschikt over de trots en de vitaliteit van de mythische held, maar ook over zijn arrogantie. U heeft uw schaduwzijde nodig om u eraan te herinneren dat het leven een mysterie is en dat sommige dingen nu eenmaal niet te beheersen zijn. Want uw schaduwzijde omvat de tijdloze wijsheid der instincten die u de kracht kunnen geven te veranderen wat u kunt, de bescheidenheid te accepteren wat u niet kunt en de wijsheid om het verschil daartussen te zien.

top

Nog een tweetal belangrijke spelers

De spelers die tot dusver geportretteerd zijn, vertegenwoordigen in hun fundamentele tegenstrijdigheid het belangrijkste thema uit het verhaal van uw innerlijk. Naast deze figuren geeft uw geboortehoroscoop nog een paar tegenspelers aan die u waarschijnlijk in uw leven zult herkennen. Deze worden in de volgende alinea's kort geschetst.

top

Het vermogen om van dingen te genieten

U heeft vrede met wat de wereld van u verlangt en wilt met volle teugen genieten van wat het leven u te bieden heeft. Voor u bestaat de werkelijkheid uit wat u kunt zien, aanraken, ruiken, proeven, horen en op de bank kunt zetten. U kunt weliswaar sterk genieten van de uiterlijke schoonheid van mensen, kunst of de natuur. Toch stelt u uw idealen op dit punt niet zodanig hoog dat u teleurgesteld raakt omdat ze niet te vervullen blijken. Het gaat u om de vervulling van uw wensen in het hier en nu, niet om een andere incarnatie of een astrale ervaring. Omdat u het leven zo sterk zinnelijk waardeert, zult u hoogstwaarschijnlijk de vruchten genieten van uw inspanningen, want voor u lijkt het gras niet altijd groener aan de andere kant van de heuvel.

Zo hebben de bevrediging van uw zinnen en materiŽle zekerheid een hoge prioriteit in uw leven. Als u erin slaagt beide te verwezenlijken, en dat is heel goed mogelijk omdat u zowel vindingrijk als praktisch bent, dan kunt u een van die bijzondere mensen worden die een rijk en bevredigend leven leiden. Als u ze echter niet verwezenlijkt, of als u gefrustreerd blijft hangen in een bepaalde obsessie (u wilt tenslotte niet zomaar iets of iemand, u moet hem, haar of het hebben), dan kunt u een erg moeilijk mens worden, want uw gevoel van eigenwaarde is gebaseerd op uw lichaam en uw vermogen te krijgen wat u wilt. U bent vasthoudend en soms uiterst koppig en onbuigzaam. Onvermoeibaar kunt u uw inspanningen herhalen, zelfs als het leven zelf of iemand anders u duidelijk heeft gemaakt, dat u het echt elders zou moeten proberen.

U bent trots en af en toe iets te gevoelig in uw ijdelheid. Een afwijzing of mislukking die anderen op een nuchtere manier zouden aanvaarden, kunnen bij u nare en destructieve gevoelens oproepen. Eenmaal gegriefd of gekwetst zult u dat niet licht vergeten. Ter compensatie heeft u een even goed geheugen voor gunsten en vriendelijkheid en kunt u buitengewoon trouw zijn en gul voor de mensen die u vertrouwt. U bent niet gemakkelijk van aard, ondanks uw charme aan de oppervlakte. Wel heeft u diepgang, u bent gecompliceerd en vitaal en uw persoonlijke aantrekkingskracht maakt dat u opvalt tussen minder kleurrijke figuren. Het leven zal u nog wel eens op de proef stellen wat uw hardnekkige poging betreft om de werkelijkheid te definiŽren in termen van houvast. Hoewel u nu waarschijnlijk de vraag naar de zin en het doel van het leven meestal een te abstract idee vindt om daar tijdens uw intensieve bezigheden aandacht aan te schenken, zult u daar uiteindelijk toch niet onderuit kunnen. Maar tegen de tijd dat deze zaken echt van belang worden, zult u waarschijnlijk al veel bereikt hebben van wat u wilde bereiken, tenminste op materieel niveau.

top

Een verborgen verlangen naar het ontastbare

In contrast met deze aardse en sensuele kant van u, speelt op het toneel van uw diepste innerlijk nog een figuur mee. Deze verborgen kant van u omvat alle eigenschappen die u heeft moeten weren uit uw bewuste normenpatroon en gedrag om ten volle van uw leven te genieten. Deze schaduwkant van u is niet op de aarde gericht maar op de hemel. Wanneer u er zich niet bewust van wordt, kan hij aan u knagen in de vorm van een overontwikkeld geweten dat de dingen zwart-wit beoordeelt. En dat geweten verzuurt uw aandacht voor eigen genot en zinnelijke bevrediging. Deze verborgen karaktertrek kan u ook een groeiende teleurstelling bezorgen en het zeurende besef dat achteraf bekeken al die aandacht voor uzelf eigenlijk niet de moeite waard is geweest, omdat uiteindelijk alle zintuigelijke ervaringen zich gaan herhalen. Zo belichaamt de schaduwkant van uw persoonlijkheid eigenlijk een diep mystiek verlangen naar een hogere werkelijkheid; iets wat u meestal onderdrukt als iets naÔefs en onrealistisch, omdat het uw aardse verlangens in de weg kan zitten. Toch kan al het cynisme van de wereld niet uitwissen wat bij uw eigen psyche hoort, ook al ligt het in uw onbewuste en wordt het slechts onderkend na een pijnlijke levenscrisis die u dwingt tot nadenken over uw eigenlijke levensdoel.

U bent dus niet alleen maar die praktische en perfect functionerende sensuele mens waar u zich soms voor uitgeeft. U heeft onverwachte, vreemde, diepere lagen. Een sterk mystieke kant van u verlangt naar een hogere zingeving van het leven die boven het persoonlijke uitstijgt. Deze kant van u rebelleert tegen een te sterke identificatie met het lichaam en vergankelijke stoffelijke zaken. Niet dat u veranderen moet in iemand anders, want uw stevige verankering in het fysieke leven is een grote gave. Waarschijnlijk leidt u een gelukkiger en tevredener leven dan veel anderen die worden gedreven door allerlei gecompliceerde innerlijke negatieve krachten. Maar als u ook deze meer verfijnde, subtiele en visionaire kant van u zelf tot uiting brengt, kunt u uw leven verrijken. Het zal uw waardering voor de goede dingen van het leven en het lichaam verdiepen. De bevrediging van uw zinnen zal eerder toe- dan afnemen omdat uw ervaringen dan verfijnder worden.

- - -

top

IV. DE FAMILIEACHTERGROND

Psychologische erfenis

Al bent u een individu, u komt voort uit een bepaalde familieachtergrond. Een familie heeft iets van een levend organisme, met bepaalde erfelijke kenmerken die van generatie op generatie worden doorgegeven. Ook heeft een familie eigen psychologische patronen, een soort emotioneel klimaat dat de eerste voedingsbodem vormt waarin uw ontluikende individualiteit in uw kindertijd zich heeft geworteld. Zo zitten er in u bepaalde innerlijke patronen, mythen en benaderingen van het leven, die afkomstig zijn uit de psychologische voedingsbodem van uw familieachtergrond. Om weer de vergelijking met het toneel te gebruiken: de spelers op het toneel van uw innerlijk zijn weliswaar uniek, maar ze hebben wel erfelijke familietrekjes.

De astrologie vertelt ons niets over wat we lichamelijk gezien erven. Maar ze vertelt veel over psychologische erfenissen die net als rood haar of blauwe ogen in de familie worden doorgegeven. Een psychologische erfenis in de vorm van diepgewortelde gedragspatronen wordt vaak doorgegeven op een diep onbewust niveau, zonder dat de afzonderlijke familieleden daar besef van hebben. Familiemythen worden net zo duidelijk doorgegeven van generatie op generatie als bijvoorbeeld een bepaalde opvallende gelaatsvorm. Zo'n familiemythe kan bijvoorbeeld zijn: "De mannen in deze familie werken zich altijd met succes omhoog." Of: "De vrouwen in deze familie zijn altijd teleurgesteld in hun man." Dergelijke familiemythen bestaan ook als ze niet worden uitgesproken of bewust worden geloofd, want ze worden via het onbewuste van de ene generatie op de andere doorgegeven. Bovendien wordt er op talrijke subtiele, nonverbale manieren uitdrukking aan gegeven. Zo erft een jongetje dat geboren wordt in de zojuist genoemde familie met de geslaagde mannen een bepaald verwachtingspatroon, waarop hij naar zijn eigen aard en zijn eigen innerlijke structuur zal reageren. En een meisje in de familie van de teleurgestelde vrouwen zal een bepaald verwachtingspatroon erven aangaande relaties. Als ze zich niet bewust wordt van dit innerlijke scenario, zal dat haar later in het leven beÔnvloeden.

Omdat uw familieachtergrond een onderdeel vormt van uw levensverhaal, wordt hij weerspiegeld in uw geboortehoroscoop. De astrologie kan veel nuttig inzicht geven in dit specifieke levensterrein. Want hoe sterker u zich bewust bent van de interactie tussen uw eigen aard en uw familie-erfenis, hoe vrijer u zult zijn bij het maken van keuzes in uw leven. Uw ouders zelf worden ook in uw horoscoop weerspiegeld, al komen ze er dan niet in voor als werkelijke driedimensionale mensen, maar meer als beelden die een bepaald thema of gedragspatroon symboliseren. Deze ouderbeelden laten zien hoe u uw vader en uw moeder persoonlijk ervaart, hoe ze als patronen werkzaam zijn in uw psyche, en hoe ze de verhaallijn van uw innerlijk toneelspel ondersteunen of tegenwerken. De kracht van de familieachtergrond mag nooit worden onderschat, want het is niet alleen maar een kwestie van het verleden. Het gaat om het heden dat in ons leeft. Zoals de dichter Rainer Maria Rilke heeft geschreven: "Geloof nooit dat lot iets anders is dan de condensatie van de kindertijd."

top

Het beeld van de vader in de horoscoop van een man

Vader is meer dan alleen een mens. Hij is ook het symbool van een innerlijk patroon of van een innerlijk perspectief van waaruit u het leven ervaart. Het beeld van uw vader zoals dat in uw geboortehoroscoop wordt geschetst, beschrijft daarom drie dingen.
Allereerst is het een subjectief beeld van de eigenschappen die op u de meeste indruk hebben gemaakt in uw relatie met uw vader (of met degene die in uw vroege jeugd de vaderrol heeft gespeeld).
Ten tweede is het een symbool van wat het mannelijke voor u vertegenwoordigt. Uw vader was de eerste man in uw leven en heeft daarom een krachtige, onbewuste invloed op de manier waarop u uw eigen mannelijkheid vormgeeft en op uw verhouding met andere mannen.
Ten derde is het een beeld van uw eigen innerlijke vader-eigenschappen: hoe u uw leven ordent en structureert; hoe u uw doeleinden ziet en probeert te verwezenlijken; hoe u uw mogelijkheden tot werkelijkheid maakt in de wereld; hoe u uw wil naar buiten brengt en richting geeft; hoe u uw ethische normen en idealen formuleert, en tenslotte, hoe u vader bent voor uw eigen kinderen.

top

Zijn psychologische afwezigheid leidt tot verwarring en verdriet

Het beeld dat u van uw vader heeft volgens uw geboortehoroscoop is mysterieus en complex. U heeft uw vader niet ervaren als een rots in de branding en als steun en toeverlaat. Misschien was hij er fysiek gewoon niet, of was hij afwezig in psychologische zin. Misschien heeft u zijn persoonlijkheid ervaren als te teruggetrokken, te zwak, te afstandelijk of te ongelukkig om u veel toegang te geven tot zijn ware gevoelens en karakter. In zekere zin heeft u een waarlijk hechte relatie met uw vader moeten ontberen. Er leeft een droef verlangen in u naar iets waarvan u het gevoel heeft dat het u is onthouden. Dit gaat gepaard met een sterke neiging om de psychologisch afwezige ouder tot een mystieke figuur te maken en zijn ontoegankelijkheid te rechtvaardigen door uzelf de schuld te geven. Daarom voelt u zich vanwege de vroege relatie met uw vader waarschijnlijk verward over wat u zelf waard bent. In uw volwassen leven heeft u de neiging anderen onbewust te zien als degenen die u zekerheid moeten geven over wat en wie u bent.

top

Het verlangen naar een vadersurrogaat

Omdat de manier waarop u uw vader heeft ervaren zo schrijnend teleurstellend is geweest, zijn er veel eigenschappen die u op eigen kracht heeft moeten ontwikkelen in het leven. Dit gemis van vroeger betekent dat u nu moet leren hoe u zichzelf moet "bevaderen". Dat wil zeggen dat u in uw eigen innerlijk de kracht zult moeten vinden voor de nodige ambitie, voor de wil en voor het doorzettingsvermogen om uw mogelijkheden in de praktijk waar te maken en om iets met uw talenten te doen dat de moeite waard is. Omdat u in uw vroege leven geen sterk en solide voorbeeld van het mannelijk principe heeft gehad, moet u voortdurend opboksen tegen de neiging om uzelf maar zo'n beetje te laten drijven in de hoop dat er iets of iemand (misschien wel een soort vadersurrogaat) zal komen opdagen die u de motivatie en de kracht geeft om uw doel te bereiken. Dergelijke vadersurrogaten stellen u onvermijdelijk teleur, want uw vaderbeeld stelt u voor een uitdaging die u met uw eigen middelen zult moeten aangaan. Door dit probleem actief aan te pakken, zult u ontdekken dat u uw diepgewortelde teleurstelling en melancholie los kunt laten. Dan kunt u uw vader gaan zien als een gevoelig mens met zijn eigen fouten en niet als die halfgoddelijke figuur die u in zekere zin in de steek heeft gelaten.

Dan kan de meer creatieve en positieve kant van dit vaderbeeld in u een rol gaan spelen. Want de manier waarop u uw vader vroeger heeft ervaren kan talrijke deuren openen en een tegenwicht zijn voor uw gevoel van teleurstelling. Het verlangen dat uw fysiek of emotioneel afwezige vader in u heeft opgeroepen is in feite uw eigen verlangen naar een reeks spirituele waarden waar u naar kunt leven. Achter het geÔdealiseerde beeld van uw vader zelf staat de goddelijke vader. Daarom is uw offer, uw gemis, in diepere zin creatief en positief, want van uw zo wonderlijk ontoegankelijke vader heeft u een enorme gevoeligheid geŽrfd voor de wereld van het hogere. Naarmate u ouder wordt ziet u misschien in dat de vader die u zoekt wel bereikbaar is. U kunt hem vinden in de geestelijke vitaliteit en de onuitputteelijke fantasie van uw eigen leven.

Naast dit belangrijke beeld schetst uw geboortehoroscoop nog een figuur, die de manier waarop u uw vader ervaart nog complexer maakt.

top

Artistieke en intellectuele gaven

Uw vader had in uw ogen een aantal zeer positieve en beminnelijke eigenschappen: vriendelijkheid, charme en verfijning. Zelfs als hij volgens de heersende normen geen knappe man was, was hij dat wel voor u toen u klein was. Een groot deel van uw persoonlijke smaak en uw idealen komen voort uit het beeld dat u van hem heeft. Misschien was hij begaafd op artistiek of intellectueel gebied, of belichaamde hij een soort sociaal of esthetisch ideaal dat in uw volwassen leven nog veel voor u betekent. In zekere zin was hij ook een vredestichter, die ten koste van alles de lieve vrede wilde bewaren. Daar ligt zijn ambivalentie. Vermoedelijk is hij niet in staat geweest om in zijn huwelijk en in zijn relaties met anderen belangrijke zaken onder ogen te zien, en daarom heeft hij op u ondanks zijn beminnelijkheid een zwakke indruk gemaakt. Misschien liet hij uw moeder de baas spelen over hem, glipte hij gewoon weg, de abstracte wereld van zijn geest in, en bleef hij afstandelijk, iets wat u in stilte heeft ervaren als een gebrek aan interesse of een afwijzing.

top

Besluiteloosheid en passiviteit

U zult veel begrip moeten hebben voor deze kant van uw vader, want u draagt zelf zijn beste eigenschappen met u mee, zijn verfijning, zijn intellectuele, esthetische of spirituele belangstelling, maar ook zijn slechtste eigenschappen, zijn besluiteloosheid en passiviteit als hij met emotionele problemen te maken kreeg. U heeft veel van zijn extreme idealisme meegekregen en misschien zijn de hardere en realistischer eisen van het leven een teleurstelling voor u. Het is voor u van belang dat u waardering opbrengt voor deze, van uw vader geŽrfde, mildere eigenschappen in uzelf, en dat u ze in evenwicht brengt met de kracht en agressie die het leven soms onvermijdelijk van ons vraagt.

Uw geboortehoroscoop laat nog een ander beeld zien, dat in zekere zin in tegenspraak is met de manier waarop u uw vader hoofdzakelijk ervaart.

top

Een heimelijke behoefte aan overheersen

Uw vader was niet alleen gecompliceerder dan hij leek, hij was zich waarschijnlijk zelf ook niet volledig bewust van zijn donkere "dubbelganger", zijn krachtige en dominante schaduwkant. U heeft hem in feite ervaren als iemand die veel overheersender was dan uit zijn gedrag bleek. De subtiele manier waarop hij macht uitoefende heeft u onderhuids beÔnvloed. Die macht kwam naar buiten door de gevoelssfeer die hij schiep, en door zijn manipulatieve gebruik van liefde en genegenheid. Uw vader zou ongetwijfeld als eerste zoiets duisters en dominants ontkennen. Deze almachtige, manipulerende en dominante man lijkt waarschijnlijk ook helemaal niet op de vader die u kent. Maar als u naar binnen kijkt bij uzelf, zult u ontdekken dat uw wrok tegen mannelijke autoriteiten voortkomt uit een zeer persoonlijke ervaring van zo iemand vroeger bij u thuis, verhuld weliswaar, maar daarom dubbel zo krachtig.

top

Uw eigen macht erkennen

Het zou niet juist zijn uw vader de schuld te geven van dit innerlijke beeld, want dat beeld is aanwezig in uw geboortehoroscoop en hij heeft het daar niet in gezet. Maar het is wel van belang dat u inzicht krijgt in die gecompliceerde en vrij gespleten figuur, die weergeeft wat u psychologisch gezien van uw vader heeft geŽrfd. U vertoont diezelfde innerlijke gespletenheid. Aan de ene kant lijkt u voorkomend en meegaand, maar aan de andere kant heeft u onbewust sterk de neiging anderen te overheersen. U zult in uw eigen leven moeten bereiken wat uw vader waarschijnlijk niet is gelukt. U zult zich bewust moeten worden van beide kanten van uzelf en moeten erkennen dat macht, met name de subtiele macht die men kan uitoefenen via de gevoelens, niet altijd negatief is. Macht moet alleen maar eerlijk naar buiten worden gebracht en tegelijkertijd moet er rekening worden gehouden met de behoeften en rechten van anderen. Macht is niet negatief als u openlijk leeft zoals u bent en deze duistere zijde van uzelf niet onderdrukt, zoals uw vader heeft gedaan. De erfenis van uw vader heeft de verborgen kwaliteiten van een magnetische kracht waarmee u het ver kunt brengen in het leven.

top

Het beeld van de moeder in de horoscoop van een man

Net als vader is moeder meer dan alleen een mens. Zij is het symbool van een basisprincipe in het leven en van een innerlijk energiepatroon of perspectief van waaruit we het leven benaderen. Het beeld van uw moeder zoals dat in uw geboortehoroscoop wordt geschetst, beschrijft daarom drie dingen. Allereerst is het een subjectieve beschrijving van de eigenschappen die in uw relatie met uw moeder de meeste indruk op u hebben gemaakt. De meeste zult u herkennen, maar u kunt ook verrast zijn, omdat een en ander niet alleen haar uiterlijk gedrag weerspiegelt, maar ook haar innerlijk leven: dat wil zeggen de kant van haar, die ze niet naar buiten bracht en die daarom des te meer effect op u heeft gehad. Ten tweede is het moederbeeld in uw horoscoop een portret van wat het vrouwelijke voor u betekent: hoe u vrouwen ervaart en hoe u omgaat met de emotionele en instinctieve kanten van uw eigen persoonlijkheid. Ten derde is het een beeld van uw eigen "moederlijke" eigenschappen die mannen ook hebben: uw vermogen uzelf en anderen te koesteren en te verzorgen, uw gevoel van veiligheid en vertrouwen dat het leven in wezen goed is, uw vermogen mee te stromen met de tijd en de omstandigheden, uw vermogen om instinctief te weten wanneer u moet wachten en uw vermogen om met wijsheid de situaties te aanvaarden die het leven u aanreikt.

top

Een natuurkracht

Het beeld dat u volgens uw geboortehoroscoop van uw moeder heeft is dat van een soort natuurkracht. Hoe beheerst of rationeel uw moeder uiterlijk ook was, in werkelijkheid was ze onderhevig aan wisselvallige gevoelens en stemmingen. In uw jeugd heeft ze een grote emotionele macht over u gehad, misschien zelfs zodanig dat de hele sfeer thuis doortrokken was van haar wispelturige gevoelens en uw eigen gevoelens werden ondergesneeuwd. U was zo sterk aan haar gehecht dat u moeilijk het onderscheid kon bepalen tussen haar gevoelens en de uwe. De manier waarop u uw moeder heeft ervaren heeft veel positiefs. Dat geldt met name voor de grote emotionele rijkdom en diepgang die zij had, en die u ook heeft, als u er tenminste bij kunt komen. U zou deze kleurrijke, gevoelige kant van uzelf kunnen uitleven op terreinen waar u werkt met de gevoelens van anderen, misschien met het grote publiek, want u bent enorm ontvankelijk voor de wisselende stemmingen en behoeften van de mensen om u heen.

top

Onderscheid leren maken tussen de gevoelens van uzelf en die van uw moeder

Om de beste uitlaatklep te vinden voor deze enorm wisselvallige kant van uw persoonlijkheid, zult u zich zo veel mogelijk bewust moeten zijn van de grote macht die uw moeder over u had. Dat is met name het geval als haar aangeboren emotionaliteit niet het tegenwicht heeft gehad van andere, meer rationele eigenschappen. Want dan heeft ze op u zo ongeveer dezelfde indruk gemaakt als het weer: onbegrijpelijk en onvoorspelbaar, onderhevig aan plotselinge, beangstigende veranderingen, van milde dagen tot verschrikkelijke onweersbuien. Met zo'n gigantische kracht aan het werk in uw kindertijd is het van groot belang dat u uw eigen gevoelens en reacties los kunt maken van die van uw moeder. Anders loopt u het risico dat u haar gevoelens en karakteristieke emotionele reacties gaat vertonen en niet die van uzelf.

Ook bent u sterk afhankelijk van emotionele "feedback" van anderen, net als indertijd bij uw moeder. Want u heeft een soort radar moeten ontwikkelen voor het kleinste seintje dat zij uitzond, om u tenminste enigszins veilig te kunnen voelen bij haar onvoorspelbaarheid. Als andere mensen in uw volwassen leven anders reageren dan u verwacht, kunt u verward en onzeker raken. Probeer te vertrouwen op uw eigen instincten, want die zijn prima in orde. Probeer ook te begrijpen dat uw gevoelens en behoeften even belangrijk zijn, even sterk en evenveel aandacht waard als die van uw moeder indertijd. De manier waarop u uw moeder heeft ervaren heeft geleid tot een bijzonder scherp vermogen om de reacties en behoeften van anderen te peilen, en dit is de positieve kant van wat u van uw moeder heeft geŽrfd.

Uw geboortehoroscoop schetst nog een ander beeld, dat in zekere zin in tegenspraak is met de reeds beschreven manier waarop u uw moeder heeft ervaren.

top

Een koele en gereserveerde figuur

Hoewel uw moeder misschien iemand heeft geleken die veel gaf op emotioneel gebied, zodanig zelfs dat ze zichzelf volledig leek weg te cijferen, heeft u innerlijk toch het ongemakkelijke gevoel overgehouden, dat u op de een of andere manier tot last was en daarom niet gewenst. Het is voor u van groot belang dat u inzicht verwerft in de tegenstrijdigheid van dit lastige facet van uw moederbeeld, dat u in psychologisch opzicht veel werk aan de winkel geeft. Want als u dit allemaal niet beseft, zult u in uw volwassen leven geneigd zijn om het gevoel dat men kritiek op u heeft, dat men u afkeurt of dat u niet welkom bent, te gaan projecteren op anderen, met name in uw beroepsleven. Dan raakt u ervan overtuigd dat er iets mis is met u. U ziet dan niet wat de werkelijke oorzaken van uw onzekerheid zijn, zodat u vanwege die diepgewortelde angst om te falen misschien niet hoog genoeg mikt.

top

Mogelijkheden verstikt door nadruk op regeltjes en fatsoen

Uw moeder heeft waarschijnlijk op de een of andere manier wrok gekoesterd omdat ze zich opofferingen moest getroosten, al was ze zich dat vermoedelijk niet bewust. Ze voelde zich zo in de val zitten, dat ze zich ongevoelig toonde voor de eisen die ieder kind nu eenmaal stelt. Dat wil niet zeggen dat ze een slechte moeder was. Wel dat ze menselijk was. En als haar eigen moreel besef en de normen waarmee ze zelf was opgevoed van haar eisten, dat zij te allen tijde beschikbaar moest zijn voor haar gezin, en dat ze anderen altijd op de eerste plaats moest stellen, dan valt het niet te verbazen dat ze het innerlijk niet heeft kunnen opbrengen om altijd maar zo heilig te zijn. Waarschijnlijk heeft ze u benijd om uw jeugd en uw mogelijkheden. Deze afgunst is mogelijk een van de belangrijkste oorzaken geweest van haar reserve. Vermoedelijk heeft ze u in zekere zin inderdaad afgewezen. Niet omdat u geen liefde waard was, maar omdat ze niet eerlijk kon zijn over haar eigen inconsequente gevoelens. Haar wrok is onbewust gebleven, zodat u er enorm door beÔnvloed bent. U heeft als kind van uw moeder een dubbele boodschap meegekregen, zoals psychologen dat noemen. Enerzijds kreeg u ogenschijnlijk liefde, anderzijds kreeg u te maken met onverschilligheid en misschien zelfs afwijzing. Het is voor u van groot belang dat u objectief en ook met medeleven leert zien, dat hier de basis ligt voor uw eigen onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Want u bent uzelf de schuld gaan geven. Als u de werkelijke band met uw moeder onder ogen kunt zien, kunt u de positievere eigenschappen van dit lastige en ingewikkelde moederbeeld in uzelf tot ontwikkeling brengen. Die positieve kanten zijn een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en de vastbeslotenheid om moreel "juist" te leven, op een manier die het best bij u past en die u niet remt, maar steun geeft bij de ontplooiing van uw ware zelf.

- - -

top

V. RELATIEPATRONEN

Relaties behoren tot de meest mysterieuze, bevredigende en teleurstellende van alle menselijke ervaringen. Zowel de astrologie als de psychologie leren ons dat niets in een relatie bij toeval gebeurt. Het begin niet, de ups en downs niet, en de afloop niet. Maar de astrologie kan u niet vertellen of u bent "voorbestemd" voor een goed of een slecht huwelijk, en evenmin of een kreeft of een boogschutter het beste bij u past. Uw geboortehoroscoop beschrijft uw innerlijk en laat daarom zien welke patronen, behoeften en obsessies vermoedelijk een rol spelen bij uw relaties met anderen. U kunt niet iemand anders worden, of uw geboortehoroscoop terugsturen en inruilen voor een ander karakter. Wel kunt u in meerdere of mindere mate bewust zijn van wat er gebeurt. U heeft altijd de vrijheid om naar uw eigen problemen te kijken, om te gaan met behoeften waarvoor u zelf verantwoordelijk bent en niet uw partner, en het staat u vrij om op een creatieve manier te reageren op zowel plezier als leed.

In de volgende alinea's worden uw houding, uw behoeften en de karakteristieke patronen van uw intieme relaties beschreven. Hierbij is dan sprake van de vrouw in uw leven. U zult echter merken dat diezelfde houding, behoeften en patronen nog steeds opgaan, als u een intieme relatie heeft met iemand van uw eigen geslacht. Wat uw seksuele voorkeur ook is, u bent uzelf. En het is uw innerlijke aard, die uiteindelijk het verloop van uw liefdesleven bepaalt.

top

Waar is de vrouw die ik redden kan?

Omdat u zo graag vrouwen in nood helpt, zult u vroeg of laat wel een vrouw vinden die u kunt redden. Als aanvulling op uw intens trotse aard en onafhankelijkheid heeft u inderdaad een zachtere, bescheidener vrouw nodig die openlijker haar gevoelens toont. U heeft iemand nodig die u kunt beschermen. U verdient een vrouw die waardering kan hebben voor de heldhaftige wijze waarop u haar uw liefde laat zien. Maar als u haar eenmaal gered heeft, hoeft u zich niet in de steek gelaten, verward of bitter te voelen als ze zelf meer zelfvertrouwen en kracht gaat tonen. U identificeert zich teveel met uw beschermersrol. U kunt wrok gaan koesteren als u niet voortdurend met uw zwaard en uw schild hoeft op te draven. U raakt snel en vurig hartstochtelijk verliefd, ook al verstopt u dat vuur voor nieuwsgierige ogen van derden. U voelt zich met name aangetrokken tot vrouwen die op de een of andere manier pijn geleden hebben in het leven of slecht zijn behandeld, vrouwen die opbloeien achter de veilige muren van het fort dat u voor hen bouwt. Maar vervolgens, als uw pogingen geslaagd blijken en uw vrouw niet meer gered hoeft te worden, raakt u geÔrriteerd.

top

Uw partner ook de reddersrol kunnen gunnen

Als u de relatie tot een succes wil maken, zult u uw eigen angsten onder ogen moeten zien, met name uw angst dat u geen liefde waard bent als u niet voortdurend sterk en heldhaftig bent. U bent sterk, trouw en hoffelijk. Ook kunt u bijzonder ruimhartig en opofferend zijn voor de paar mensen die u vertrouwt en van wie u houdt. Maar zelfs als de vrouw van wie u houdt door het leven bezeerd is en opbloeit door uw steun, is ze waarschijnlijk aanzienlijk sterker dan u wilt toegeven; anders zou ze het niet overleefd hebben. Probeer af en toe eens op haar te leunen. Het zou u meer vertrouwen geven in uw eigen menselijkheid en het zou haar helpen haar eigen kracht, en de noodzaak de verantwoordelijkheid ervoor te nemen, beter in te schatten.

Er is meer dan ťťn type vrouw waar u zich toe voelt aangetrokken, want waar u behoefte aan heeft in een relatie is niet eenvoudig. Naast het hierboven beschreven thema wordt er nog een ander relatiepatroon geschetst in uw geboortehoroscoop. Dat wordt kort beschreven in de volgende alinea's.

top

De aantrekkingskracht van een partner met geestkracht en verbeelding

U voelt zich vaak aangetrokken tot vrouwen die meer etherisch zijn dan u, en die een meer mystiek of poŽtisch domein vertegenwoordigen, waar u niet graag naar binnen gaat, terwijl u er toch door bent gefascineerd. Een vrouw met meer verbeeldingskracht kan u helpen uw eigen visie en geest meer te vertrouwen en deze onzichtbare zaken met respect te behandelen. U op uw beurt kunt stevigheid en een brug naar het praktische leven bieden. Maar u moet oppassen dat u uw angst voor het onbekende en het onzichtbare niet verbergt achter een ongemakkelijke mengeling van romantiek en minachting. Uw partner is geen kostbaar porseleinen beeldje dat kan breken wanneer u het aanraakt met een te grote lichamelijke begeerte. Zij voelt zich waarschijnlijk net zo onzeker in de wereld van het lichaam als u in de wereld van de geest. Ze heeft eerder aanmoediging nodig dan idealisering. Als u dat niet begrijpt, gaat u misschien proberen twee levens te leiden, waarbij u uw partner gebruikt als voedsel voor uw ziel en andere vrouwen als voedsel voor uw zinnen. Dit kan ertoe leiden dat vroeg of laat iemand heel boos wordt. U moet er ook voor zorgen dat u uw partner niet gaat minachten als een seksuele mislukkeling in uw afgunst op haar vermogen een hogere of meer verfijnde werkelijkheid waar te nemen. U heeft een vrouw nodig die u kan helpen de poorten te openen naar de wereld van het onzichtbare. Zij staat niet boven u en niet onder u; ze is uw gelijke, al verschillen haar talenten van de uwe.

top

Een mystiek verlangen om met een ander samen te smelten

Waar u behoefte aan heeft in een relatie is vrij gecompliceerd en het is niet eenvoudig er aan tegemoet te komen. Er zit een diep mystieke kant aan uw liefdesaard die in botsing komt met uw onafhankelijkheid en doorgaans beheerste gevoelens. In stilte verlangt u naar een verbintenis waarin u helemaal in uw partner kunt opgaan en uzelf met lichaam, hart en ziel kunt verliezen. U bent geneigd tot een grotere emotionele afhankelijkheid dan u gewoonlijk kunt toegeven. Er zit een opofferingsgezinde kant aan uw liefde waardoor u zich voelt aangetrokken tot vrouwen die slachtoffers lijken van het leven of die in hogere sferen lijken te vertoeven. Als u moeilijke verwikkelingen en desillusies wilt vermijden, zou het goed zijn als u in uw privťleven meer ruimte schiep voor magie en mysterie en ook voor grotere emotionele openhartigheid. Want als u uw trots niet kunt prijsgeven, en uw partner niet kunt laten zien hoe u ernaar hunkert uzelf te geven in volledige toewijding, dan loopt u het risico dat u een ander offer moet brengen: de relatie zelf. Dat kan zijn omdat u al uw spirituele behoeften projecteert op uw partner, die zich vervolgens verstikt voelt, of omdat u uw partner juist emotioneel tekortdoet waarop zij elders haar heil zoekt. Uw gevoelens zijn veel verfijnder, mystieker en spiritueler dan u over het algemeen laat zien. Artistieke uitingen passen heel goed bij deze subtiele kant van uw karakter, maar u heeft meer nodig dan kunst: u heeft er behoefte aan deze emoties in uw relatie met de ander te delen. Misschien ontdekt u dan dat precies is waarop uw partner zat te wachten.

top

Hooggestemde ethische liefdesidealen

Voor u vormen vriendelijkheid, hoffelijkheid en rechtvaardigheid onlosmakelijke onderdelen van de liefde. U probeert uw partner te behandelen volgens de normen waarmee u zelf ook behandeld wilt worden. En hoewel uw idealen vaak in botsing komen met uw meer egocentrische aard, valt het meten met twee maten op seksueel, emotioneel of materieel gebied volgens uw liefdesopvatting niet te verdedigen. U vindt dat u in elke relatie net zoveel moet geven als u vraagt. U stort zich meteen op elke onrechtvaardigheid waar u uw partner op meent te betrappen, ook al maakt u zich daar zelf ook vaak genoeg aan schuldig. Uw hoogst ethische benadering van liefde gaat goed samen met uw aangeboren onafhankelijkheid, want er zit een soort koele afstandelijkheid in de manier waarop u eerlijkheid en redelijkheid verlangt. Uit naam van uw ethische principes veroordeelt u net zo makkelijk uw eigen verlangens als een partner die niet aan uw normen kan voldoen.

Maar uw ideaal van een volmaakte liefde is zo hoog dat niemand, ook uzelf niet, er ooit aan kan voldoen. U raakt snel teleurgesteld en beledigd als het uw partner ook niet lukt. U raakt ook makkelijk teleurgesteld in uzelf. U doet uw best om realistischer te zijn wat de liefde betreft. Maar desondanks bent u toch geneigd om verliefd te worden op het idee van verliefdheid. U voelt zich leeg, terneergeslagen en onvolledig zonder deze stimulans die uw leven een hoogstaand en nobel doel geeft. En dan wordt u boos en kritisch als de bijna mechanische precisie van uw ideaalbeeld wordt verstoord door moeilijke gevoelens en omstandigheden. Uw beeld van liefde impliceert een te verheven, een te mystieke verwachting waaraan geen vrouw ooit kan voldoen. Misschien moet u zoeken naar een middenweg tussen de werkelijke aard van mensen, inclusief uzelf, en uw soms vrij starre idealen over de liefde. Anders loopt u de kans u altijd rusteloos te blijven afvragen waarom de Ware nooit komt opdagen in uw leven, ook al houdt u zichzelf keer op keer voor dat u wel degelijk weet dat zo iemand niet bestaat.

- - -

top

VI. WEGEN TOT INTEGRATIE

Zoals u op de voorafgaande bladzijden heeft kunnen lezen, geeft uw geboortehoroscoop een gedetailleerd en diepgaand portret van talrijke aspecten van uw leven. U kunt ook meer afstand nemen van uw horoscoop en die als het ware bekijken door een telescoop, in plaats van de tot nu toe gebruikte microscoop, zodat we een totaaloverzicht krijgen van het toneelstuk dat zich afspeelt. De volgende alinea's bevatten enkele suggesties voor de manier waarop u bewust kunt proberen om de verschillende facetten van uzelf meer met elkaar in harmonie te brengen, en voor de manier waarop u de kern van de persoonlijkheid, in de psychologie het ego, het "ik", steviger kunt maken. Vrije wil betekent dan misschien niet dat u iemand anders kunt worden. Maar wel dat u het vermogen heeft om stevig in het centrum van uw horoscoop te staan en te merken dat u in contact staat met de verschillende aspecten van uw psyche. U hoeft niet blindelings rond te dolen en het machteloze slachtoffer te zijn van tegenstrijdige stromingen en impulsen vanuit uw innerlijk en vanuit de buitenwereld. Van twee mensen met gelijksoortige horoscoopfactoren, kan de een, heen en weer geslingerd door zijn innerlijke energieŽn, als een stuurloos bootje ronddobberen op een wilde, vijandige zee, terwijl de ander op de een of andere manier stevig in zijn schoenen staat en daarom het bootje handig door de wisselende stromingen van de oceaan weet te sturen.

top

Het belang van individuele creatieve inspanningen

U zult nooit werkelijke voldoening vinden door in de kudde mee te lopen. Uw diepste voldoening in het leven zult u ontlenen aan uw inspanningen om het stempel van uw eigen creatieve verbeelding te drukken op wat er uit uw handen komt, op welk terrein dat ook ligt. Schrijven, schilderen, toneel en muziek zijn misschien de aangewezen gebieden voor dergelijke individuele inspanningen. Als u daar al niet uw beroep van wilt maken zou het goed zijn in uw leven voldoende plaats in te ruimen voor creatief werk. Het is het belangrijkste wat u voor uzelf kunt doen, ook al levert het dan misschien geen centen op. U moet de raadselachtige essentie ontdekken die u uniek en de moeite waard maakt, afgezien van wat u anderen op praktisch gebied te bieden heeft. En u zult dat zelfgevoel alleen vinden door het stempel ervan te herkennen op de beelden en ideeŽn die uit uw hart en uw verbeelding komen. Hoeveel aardse verplichtingen u ook heeft, en hoe druk u zich ook maakt over wat anderen van u denken, het is van wezenlijk belang dat u iets tot stand probeert te brengen waar u werkelijk om geeft, iets van uzelf en voor uzelf. Zonder deze intense waardering voor uw eigen ziel, zal niets in uw leven ooit werkelijk zin hebben.

U heeft het sterke gevoel een unieke persoonlijkheid te zijn. Dat kan u de energie en vastberadenheid geven om uw creatieve werk uit te oefenen. Uw behoefte om onafhankelijk en anders te zijn kan voor de buitenwereld weliswaar soms egocentrisch lijken, maar egocentrisme is nodig om iets tot stand te brengen, omdat u anders uw eigen ideeŽn en fantasieŽn niet genoeg waarde zou toekennen. Wat door collectiever ingestelde mensen misschien zelfzuchtig gedrag wordt gevonden is in feite een grote verdienste. Want u gelooft in uw recht om uw eigen dromen te verwezenlijken.

Uw aardse realisme levert een sterke basis voor uw behoefte om uw creatieve visie uit te dragen. U kunt schoonheid in fysieke vorm intens waarderen. Vermoedelijk heeft u talenten op artistiek gebied. Er zijn talloze creatieve uitingen die niet onder de traditionele noemer "kunst" te vangen zijn maar die evengoed uw unieke verbeeldingskracht kunnen weerspiegelen, zoals bijvoorbeeld mode en interieurontwerp, handvaardigheid, koken en tuinaanleg. Een onderneming opzetten die gebaseerd is op uw eigen ideeŽn is ook een creatieve daad. U bent te praktisch om te gaan zitten hongeren op een zolderkamertje, maar het is voor u wel van belang dat u op de een of andere manier plaats maakt voor creativiteit in uw stevig gefundeerde leven, hetzij in uw beroep, hetzij als hobby.

top

De uitdaging van het materiŽle

Er is ťťn levensgebied waar iedere poging die u onderneemt om de uitdaging aan te gaan en uw angsten onder ogen te zien, zal leiden tot meer zelfvertrouwen en zelfrespect. Dat is de wereld van het materiŽle. Die is bedreigend, zowel wat uw vermogen betreft om geld te verdienen en met uw talenten iets duurzaams en financieel bevredigends op te bouwen, als uw lichaam en uw vertrouwen in uw fysieke aantrekkelijkheid. Het gaat niet alleen om geld verdienen. Misschien heeft u, als gevolg van moeilijke materiŽle omstandigheden in uw jeugd, geleerd om uw praktische bekwaamheden en uw lichaam te wantrouwen. Wat de oorzaken ook zijn, u voelt zich niet thuis op het terrein van de materie. Het gevolg is dat u heen en weer geslingerd wordt tussen de neiging om de verantwoordelijkheid voor uzelf in handen te geven van anderen of zelf op dat punt verkrampt en fanatiek aan de slag te gaan. U zult alleen vertrouwen in uzelf leren hebben als u probeert zelf iets op te bouwen, maar dan op een ontspannen manier, met een rustpauze op zijn tijd. Met andere woorden, uw vertrouwen in de concrete wereld zult u door schade en schande ontwikkelen door zowel winst als verlies te ervaren, succes en mislukking. Vervolgens zult u ontdekken dat u meer kunt dan alleen overleven, u kunt er nog plezier in gaan krijgen ook. Het middel tegen uw angst is ervaring en de bescheidenheid om uit die ervaring iets over uzelf te willen leren.

Zo kan een van uw grootste angsten, namelijk voor onzekerheid op materieel vlak en onbekwaamheid in de ogen van anderen, een onverwoestbare basis worden die u praktisch vertrouwen en praktische vaardigheden geeft om uw creatieve visie op te funderen. Want door uw angst voor mislukking en kritiek vanuit de groep onder ogen te zien, zult u ontdekken hoe vasthoudend, gedisciplineerd en geduldig u in feite kunt zijn. Zowel uw mislukkingen als uw successen kunnen u sterken in uw vastberadenheid om creatief werk te leveren dat niet alleen uzelf genoegen schenkt, maar dat op zich ook mooi en de moeite waard is.


Copyright Astrodienst AG 1997. All rights are reserved. 27-Oct-1997


Sluit venster / Terug naar Catalogus