Sluit venster / Terug naar Catalogus

Advies voor het lezen:

Dit is een lang document dat in zijn geheel gelezen dient te worden. Het is aan te bevelen om het complete verslag (20 - 30 pagina's) af te drukken en het pas dan te lezen.


 

TRANSIT-ANALYSE

 

Tekst

Robert Hand

Programmering

Alois Treindl

 

Transit-Analyse 1997

voor

Prins Charles, geboren 14 nov 1948

Nr. 21221.62-1i3 vanaf 1.1997

Aries Astro-Services

Plaat 2, 1261 LH Blaricum

Tel/Fax 035-6424554   E-mail post@ariesastro.nl

Copyright Astrodienst AG and Astral Research Inc. All rights reserved. Version 2.8


Alles heeft zijn uur

I. INLEIDING

Gebruiksaanwijzing

II. DE BELANGRIJKSTE THEMA'S VAN HET JAAR

Saturnus Conjunct Midhemel * Pluto Vierkant Saturnus * Saturnus in het Tiende Huis * Uranus in het Zevende Huis

III. OVERIGE TRANSITS VAN DE LANGZAME PLANETEN

Saturnus Driehoek Ascendant * Uranus Conjunct Descendant * Pluto Driehoek Ascendant * Jupiter Vierkant Maan * Uranus Vierkant Mercurius * Jupiter Conjunct Descendant * Jupiter in het Zevende Huis * Jupiter Driehoek Neptunus * Jupiter Driehoek Venus * Jupiter Oppositie Pluto * Saturnus Oppositie Neptunus * Neptunus Vierkant Maan * Saturnus Oppositie Venus * Saturnus Driehoek Pluto * Jupiter Vierkant Zon * Saturnus Driehoek Mars * Jupiter in het Achtste Huis

IV. EEN SELECTIE VAN DE TRANSITS VAN DE SNELLE PLANETEN

Mercurius in het Zesde Huis * Zon Vierkant Maan * Mercurius Conjunct Descendant * Zon in het Negende Huis * Mercurius in het Derde Huis * Mars Vierkant Ascendant * Mars Conjunct Mars * Zon Conjunct Zon * Mars Vierkant Midhemel * Mars Vierkant Neptunus * Zon Vierkant Saturnus * Mars Conjunct Descendant

BIJLAGE

Over de grafische tabel * De teksten en het computerprogramma * Tot slot


Copyright Astrodienst AG 1997. All rights are reserved. 27-Oct-1997


top

Alles heeft zijn uur

Alles heeft zijn uur,
en ieder ding onder de hemel zijn tijd:
er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven;
er is een tijd om te planten,
en een tijd om het geplante weg te halen;
een tijd om te doden en een tijd om te helen;
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen;
een tijd om te wenen en een tijd om te lachen;
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen;
een tijd om stenen weg te werpen,
en een tijd om stenen bijeen te zamelen;
een tijd om te omhelzen,
en een tijd om zich van omhelzen te onthouden;
een tijd om te ontvangen en een tijd om te verliezen;
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen;
een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien;
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken;
een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten;
een tijd van oorlog en een tijd van vrede.

Prediker 3, 1 - 8

top

I. INLEIDING

Alles heeft zijn uur en waarschijnlijk is het ook niet toevallig dat u juist op dit moment uw "Transit-Analyse" aan het lezen bent. Precies zoals uw horloge u laat zien of het tijd is om op te staan, naar uw werk te gaan of even te pauzeren, zo wijst de kosmische klok daarboven u op datgene wat op dit moment belangrijk in uw leven is. Echter, deze klok heeft meer dan 10 wijzers - de planeten - en ook de wijzerplaat - uw geboortehoroscoop - leest niet zo gemakkelijk. Maar hier komt de "Transit-Analyse" u te hulp.

Deze "Transit-Analyse" is gebaseerd op de transits die de actuele planeten maken over alle belangrijke punten in uw geboortehoroscoop. Het bestuderen van transits hoort tot de oudste technieken van de astrologie. Het feit dat transits inderdaad verwijzen naar belangrijke tendensen en thema's in het leven is een van de weinige punten waarover alle astrologen het eens zijn. Echter, wijzen op een bepaald thema is niet hetzelfde als het voorspellen van een gebeurtenis. Om te blijven bij het boven genoemde voorbeeld van een klok: als de wekker aanwijst dat het zeven uur is, is het wellicht tijd om op te staan, maar de wekker zelf veroorzaakt het opstaan niet - u kunt en moet voor uzelf beslissen wat u wilt doen.

Daarom pretendeert onze analyse niet om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. De bedoeling van de moderne astrologie is om mensen te leren de krachten te begrijpen die niet alleen de mens en zijn wereld doordringen, maar ook elk en ieder van ons in het bijzonder. Astrologie is niet bedoeld om u bepaalde beslissingen op te dringen, maar veeleer om u de informatie te verschaffen die het u makkelijker kan maken om de juiste beslissing te nemen in elke specifieke situatie waarmee u in uw leven te maken krijgt.

top

Gebruiksaanwijzing
Als u voor de eerste keer naar deze "Transit-Analyse" kijkt, is het aan te bevelen om, na de inleiding, alleen hoofdstuk II te lezen. Daar zult u de duidingen vinden voor de transits die de komende tijd het meest belangrijk zullen zijn.

U doet er beter aan de overige hoofdstukken van de "Transit-Analyse" niet allemaal achter elkaar te lezen. Waarom niet? Helaas vinden de transits over uw geboortehoroscoop - net als belangrijke gebeurtenissen in uw leven trouwens - niet allemaal netjes achter elkaar plaats; integendeel, gewoonlijk gebeurt dat nogal wanordelijk. Dikwijls zijn er tegelijk verschillende krachten aan het werk, die ook nog al eens tegen elkaar inwerken. Sommige transits duren verscheidene maanden, soms zelfs jaren. Andere duren veel korter: een paar dagen, maar die kunnen net zo goed intens uitwerken. Er gebeuren in een jaar zoveel verschillende dingen, dat u er alleen maar van in de war zou raken als u probeerde ze allemaal te begrijpen en u eigen te maken.

Daarom zien we graag dat u uw "Transit-Analyse" gebruikt onder het motto: "Alles heeft zijn uur". Misschien is het een goed idee om een periode te nemen die u speciaal interesseert, bijvoorbeeld de huidige of de komende maand, en u daarop te concentreren. Uw "Transit-Analyse" biedt u enkele eenvoudige mogelijkheden voor zo'n stapsgewijze, selectieve aanpak: op pagina 3 vindt u voor elke maand een inhoudsopgave van actuele transits en de pagina's waar u die kunt vinden. Op pagina 2 vindt u alle transits in grafische vorm, opnieuw met verwijzingen naar de pagina's met tekst. De balkjes laten zien hoe lang elke transit duurt, terwijl de kleine merktekentjes op de balkjes precies aangeven wanneer de transitplaneet over het betreffende punt in uw geboortehoroscoop komt. Deze zelfde balkjes staan op elke pagina, maar dan alleen voor de transits die op die pagina beschreven worden. In de bijlage kunt u meer lezen over de grafische presentatie.

Als u op deze manier een selectie uit de transits leest, probeer dan in uw achterhoofd de hoofdlijnen te onthouden van de belangrijkste transits die het hele jaar hun invloed doen gelden. De teksten hiervoor beginnen direct na deze inleiding. Als u op deze manier te werk gaat, bent u in staat zicht te houden op de belangrijkste thema's voor een bepaalde periode. U moet er echter rekening mee houden dat u regelmatig zaken tegenkomt die elkaar nogal tegenspreken. Maar het komt vaak voor in het leven dat we grote tegenstellingen onder ogen moeten zien - zowel grote als kleine. En het zou wel eens kunnen zijn dat rijpheid en wijsheid betekenen dat we die tegenstellingen en de onvolmaaktheid van het menselijk bestaan leren accepteren.

- - -

top

II. DE BELANGRIJKSTE THEMA'S VAN HET JAAR

In dit hoofdstuk vindt u de interpretatie van de voornaamste transits naar uw geboortehoroscoop. Het gaat om basisthema's die lang spelen en die dikwijls maanden en soms zelfs jaren belangrijk voor u zijn.

top

Saturnus Conjunct Midhemel

Begin april 1997 tot midden december 1997: In deze periode treden de gevolgen van alle voorbereidingen die u in het verleden voor uw toekomst hebt getroffen overduidelijk aan het licht. Deze transit betekent een hoogtepunt in uw leven, doch tevens is er sprake van enorme verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Ongeveer veertien jaar geleden begon u aan een nieuwe cyclus in uw persoonlijke ontwikkeling. Al die jaren hebt u gebouwd aan het huis dat nu wordt voltooid.

Bij het naderen van die top is het uitermate belangrijk dat u zich realiseert wat u in feite al die jaren hebt nagestreefd en op welke wijze u dit hebt gedaan. Hoe degelijker de fundamenten, hoe groter de kans dat u inderdaad succesvol zult zijn. Hebt u echter het juiste pad verlaten of zich niet aan de spelregels gehouden, dan kunt u op dit levensgebied grote moeilijkheden verwachten.

Op alle terreinen van uw leven waarop u zich zorgvuldig hebt voorbereid, zult u nu resultaten boeken. Nooit zijn er zoveel kansen geweest voor meer macht en verantwoordelijkheid, zowel in uw beroep als in uw privéleven. Deze periode beslaat verscheidene jaren. Of u het wilt of niet, de mensen verwachten van u dat u hen voorgaat.

In de tijd dat dit aspect vol is, kunt u het gevoel hebben dat dit een moeilijke transit is: u krijgt plotseling grote verantwoordelijkheden te dragen en u hebt enige tijd nodig om u daarbij aan te passen. Ga deze verantwoordelijkheden niet uit de weg, dat zou u in de komende jaren grote problemen kunnen bezorgen en uiteindelijk leiden tot gevoelens van twijfel en verslagenheid, zowel in de beroeps- als in de persoonlijke sfeer.

Hebt u zich tijdens de voorbereidingsperiode met een jantje van leiden van alles afgemaakt, was u niet altijd recht door zee of hebt u geweigerd uw grotere verantwoordelijkheden te dragen, dan loopt u de kans alles kwijt te raken, zelfs dat waarop u zich wel goed hebt geprepareerd.

U dient nu de verantwoordelijkheid voor zowel het verleden als het heden op de schouders te nemen en hoe moeilijk het ook mag lijken, u aan deze taak te houden en gestaag door te gaan. U zult wel aan uw verantwoordelijkheden wennen en zelfs gaan genieten van het feit dat deze tijd een van de meest produktieve perioden in uw leven inhoudt.

top

Pluto Vierkant Saturnus

Midden december 1996 tot midden augustus 1998: Gedurende deze periode zal uw huidige levenspatroon ernstig worden bedreigd. We groeien op en meten onszelf bepaalde gedragsregels aan die we nodig hebben om ons veilig te voelen en waar we op terug kunnen vallen. Soms echter betekenen deze patronen een belemmering voor onze groei in plaats van een expressie van onszelf. Maar omdat we ons er veilig bij voelen, handhaven we de door ons opgestelde regels, zonder ons af te vragen of we daar nu wel zo gelukkig mee zijn. Er komt weliswaar een moment in ons leven waarop we ons gedrag zullen moeten aanpassen of een heel nieuw patroon dienen op te bouwen. Dit ogenblik is nu aangebroken. U moet de krachten die nu in u werkzaam zijn voor uw eigen bestwil accepteren! U kunt zich slachtoffer voelen van invloeden van buitenaf die u niet in de hand hebt en die u dwingen in beweging te komen, doch in feite zijn al deze veranderingen inherent aan uw eigen innerlijke structuur.

Tijdens deze transit komt u in aanraking met irritaties of omstandigheden waarin alles tegen u schijnt te werken. U kunt zich gedwongen voelen tot dingen die u absoluut niet wilt en daartegen komt u volledig in opstand. Is uw manier van leven helemaal in overeenstemming met uw karakter, dan zult u deze strijd uiteindelijk wel winnen, maar is dit niet het geval, dan wordt u gedwongen uw gedragspatroon herzien. In beide gevallen zal het u bijzonder veel energie kosten. Pakt u de zaken goed aan, dan levert dit aspect een belangrijke bijdrage tot uw persoonlijke groei en ontwikkeling.

Bij het begin van deze transit kunt u tot de ontdekking komen dat zekere bronnen waar u altijd op hebt vertrouwd, niet langer tot uw beschikking staan - financiële en materiële middelen zowel als mensen en andere zaken - en dat u meer en meer op uzelf dient terug te vallen. Dit hoort bij de beproevingen waarvoor dit aspect ons stelt. Hierdoor is dit geen goede tijd voor uitbreiding en investering, vooral niet op zakelijk terrein. Tracht evenmin alles om u heen zo veilig en stevig mogelijk te maken: dit is verspilling van energie en bovendien had u dit moeten doen voor deze transit begon. Het beste is alle facetten van uw leven open en eerlijk onder de loep te nemen en vrijwillig op te geven wat u niet strikt nodig hebt. Helaas bent u daar echter het minst toe geneigd. Zaken waarbij u zich veilig voelt, leveren over het algemeen geen bijdrage tot uw persoonlijke groei en ontwikkeling. Doet u daar niet vrijwillig afstand van, dan zullen de omstandigheden u ertoe dwingen. Gedurende deze periode zult u moeten vechten. Zolang u zich maar niet krampachtig aan het oude vastklampt, hoeft dit echter helemaal geen uitzichtloze strijd te zijn.

top

Saturnus in het Tiende Huis

April 1997 tot 2001: Op allerlei gebieden betekent dit een periode van oogsten. U ervaart nu de consequenties van de voorbereidingen die u gedurende de afgelopen twintig tot vierentwintig jaar hebt getroffen. Hebt u zich goed op deze periode geprepareerd, dan zullen de resultaten uitstekend zijn, maar waar u steken hebt laten vallen, wordt u nu met moeilijkheden en problemen geconfronteerd.

Wat uw beroep betreft, krijgt u vele verantwoordelijkheden te dragen. Zit het erin dat u ooit een leidersfunctie zult vervullen, dan gebeurt dit nu. Streeft u daarnaar, dan zult u thans slagen. Wijst u dergelijke verantwoordelijkheden af, dan kan dit een bijzonder zware tijd worden, hoewel zeer produktief.

Wat uw persoonlijke ontwikkeling betreft, bij alles wat u doet, bent u zich volkomen bewust van het feit wie en wat u bent. Het tiende huis beheerst die aspecten in uw leven die uw persoonlijkheid vertegenwoordigen en dit komt tot uiting in wat u tot stand brengt. In deze periode kunt u de wereld laten zien wat u als mens waard bent.

Het kan echter eveneens een periode van rampen en ellende betekenen. De negatieve energie die u in het verleden hebt vrijgemaakt, ontketent nu negatieve reacties. Bent u in staat de zaak in de hand te houden door zich zorgvuldig en volkomen eerlijk op deze transit voor te bereiden, dan kan zelfs in dit laatste geval het resultaat volkomen positief zijn.

Er bestaat gevaar dat u in deze periode zo met externe zaken bezig bent - werk, maatschappelijke status, prestige enzovoort - dat u te weinig aandacht besteedt aan wat er in uw privésfeer gebeurt. Daarom was het veertien jaar geleden, toen Saturnus door het vierde huis ging, zo uitermate belangrijk een degelijke fundering te leggen. Alles wat u toen slecht hebt gedaan, kan nu problemen opleveren en het succes dat u op het ogenblik boekt, totaal vergiftigen.

Hebt u zich wel goed op deze transit voorbereid, dan kan dit een van de meest bevredigende perioden uit uw leven worden, aangezien u deze zelf hebt bevochten.

top

Uranus in het Zevende Huis

Februari 1997 tot 2001: Een transit van Uranus door dit huis kan grote moeilijkheden veroorzaken indien uw huwelijk of andere intieme relatie niet zeer bevredigend is. Men kan een onbevredigende relatie desnoods jaren slepende houden. U kunt bijvoorbeeld getrouwd blijven om de kinderen, om de financiën of om een zekere emotionele afhankelijkheid. Komt Uranus echter in uw zevende huis, dan zal het heel moeilijk worden met bestaande spanningen verder te leven. Niet zelden vindt er onder dit aspect een scheiding plaats of wordt een toch al niet te hechte zakenrelatie verbroken. Elke redelijke verbintenis zal dit aspect echter meestal overleven.

Zelfs in de beste relaties duidt deze transit op een periode waarin men de nodige veranderingen in de verbintenis aan dient te brengen. U kunt een eventuele nieuwe relatie beschouwen als een opwindende ontsnappingsmogelijkheid uit een oude. Hierdoor kan deze transit zich manifesteren in de vorm van een hevige, onmogelijke en meestal kortstondige liefdesaffaire.

Er kan zich tijdens dit aspect nog een probleem voordoen. Het zevende huis is tevens het huis van openlijke vijanden en er kunnen zich meer dan anders openlijke conflicten voordoen. Dit wijst erop dat u uw houding ten aanzien van alles wat een dergelijk conflict heeft veroorzaakt, dient te herzien. U kunt eveneens voor het gerecht tegenover iemand komen te staan.

In deze periode ervaart men de Uranus energie die een mens ervoor behoedt tot sleur te vervallen, in de eerste plaats via zijn intieme relaties. Wordt een verbintenis, schijnbaar tegen uw wil, verbroken, dan zendt u waarschijnlijk toch onbewust signalen uit die duidelijk maken dat u onrustig wordt en er noodzakelijk uit moet breken. Anderen reageren - eveneens onbewust - op deze signalen en dat is het begin van de moeilijkheden.

Bent u zich bewust van wat er gebeurt en ziet u kans de nodige veranderingen tot stand te brengen, zodat u niet tot sleur vervalt, dan hoeft deze transit helemaal geen desastreuze effecten te hebben. Integendeel, door de nieuwe ervaringen die u opdoet, kunt u uw leven bewuster in de hand nemen. Verzet u zich tegen verandering en beschouwt u die als een bedreiging, dan verhevigt u slechts het gewelddadige karakter van de Uranus energie en verliest u veel. Evenals de energie van de andere planeten is ook die van Uranus makkelijk te hanteren indien men deze niet tegenwerkt. Onderdrukt men haar echter, dan explodeert ze. Uw verbintenissen proberen u iets over het leven duidelijk te maken - geef ze dan ook de kans!

- - -

top

III. OVERIGE TRANSITS VAN DE LANGZAME PLANETEN

Hierna vindt u, in chronologische volgorde, de overige transits van de langzame planeten. De belangrijkste zijn gemerkt met een * in het kopje; ook zijn de corresponderende balkjes bovenaan op de pagina, die hun werkingsduur aangeven, dikker dan de andere.

Zoals al in de inleiding gezegd werd, is dit hoofdstuk niet bedoeld om achter elkaar uit te lezen. Het is beter om een bepaalde maand te nemen en over de dan spelende thema's te lezen door of de index te gebruiken (pagina 3) of de grafische tabel te hanteren (pagina 2), die u ook naar de desbetreffende pagina's verwijst.

top

Saturnus Driehoek Ascendant

Begin mei 1996 tot begin maart 1997: In deze periode verovert u zich een vaste plaats in de maatschappij. De mensen komen erachter wie u eigenlijk bent en wat u doet. U hebt een zeker evenwicht bereikt: u bent standvastig en betrouwbaar. U hebt er geen enkele behoefte aan de mensen door uw plotseling en onvoorspelbaar gedrag te schokken en u wenst dit evenmin van anderen te ondervinden. Uw doel is een schema waarin alles zonder horten en stoten en op tijd verloopt. U gedraagt zich beheerst, ordelijk en volwassen.

Het enige probleem ligt in het feit dat u er moeite mee hebt veranderingen aan te gaan wanneer dit nodig is. U bent te behoudend en tracht nieuwe problemen met oude middelen te bestrijden. Soms is dit niet mogelijk en dan komt u in moeilijkheden. U bent te weinig flexibel, hoewel dat meestal geen grote problemen veroorzaakt.

U wenst zoveel mogelijk ervaring op te doen, vooral in uw beroep. U bent waarschijnlijk ambitieus en werkt hard om vooruit te komen en alles steeds beter te doen. U wendt zich tot mensen die u daar behulpzaam bij kunnen zijn en laat er geen twijfel over bestaan dat u bereid bent hiervoor iets terug te doen. Niet alleen dat u strikt rechtvaardig wilt zijn: U wenst evenmin bij iemand in de schuld te staan. In deze periode wilt u absoluut niet afhankelijk zijn en bij de mensen in het krijt staan .

Deze eigenschappen weerspiegelen zich eveneens in uw relaties. U bent wat gereserveerder dan gewoonlijk en sluit niet makkelijk nieuwe verbintenissen. Dit is in principe niet slecht, maar u moet wel oppassen niet zo voorzichtig te worden dat u aan de mensen die u wel tot steun zouden kunnen zijn, voorbijgaat. U voelt zich in e eerste plaats aangetrokken tot oudere mensen: zij beschikken over meer ervaring en van hen kunt u dus iets leren. In deze periode kunt u iemand ontmoeten die als "leermeester" een grote rol in uw leven gaat spelen. Het is mogelijk dat zo iemand absoluut anders is dan u zich een leermeester voorstelt. Deze persoon kan overal vandaan komen en misschien realiseert u zich pas veel later wat er eigenlijk is gebeurd.

top

Uranus Conjunct Descendant

Begin mei 1996 tot eind december 1997: Deze transit veroorzaakt uiterst verwarrende ervaringen met uw naasten en betekent een bedreiging voor alle relatievormen: zelfs op uw beproefde relaties zult u nauwelijks nog durven vertrouwen. Het lijkt wel of uw medemensen uw leven willen ontwrichten en u in verwarring brengen.

Het huwelijk is de intiemste van alle relatievormen en daarin zullen alle problemen waaraan u tot nog toe voorbij bent gegaan, op tafel komen en alle opgekropte spanningen uitbarsten. Tengevolge hiervan kunnen er enkele verbijsterende veranderingen in uw echtverbintenis plaatsvinden. Is uw huwelijk niet goed, doch blijft u toch maar bij elkaar, dan kan dit nu wel eens niet langer vol te houden zijn. Zelfs in een goed huwelijk zal er meer ruzie en onenigheid zijn dan tevoren. Dit geldt natuurlijk voor alle vormen van samenwonen. Compagnonschappen kunnen eveneens van dit aspect te lijden krijgen. U zult in deze periode heel wat recht te zetten hebben.

Er zijn andere vormen van confrontatie die ook heel schokkend kunnen zijn. U kunt bijvoorbeeld in een bijzonder vervelende rechtszaak verwikkeld raken. Zorg dat u zo snel mogelijk tot een minnelijke schikking komt, want tijdens dit aspect kunt u er - hoe goed de zaak er ogenschijnlijk ook voorstaat - absoluut niet op rekenen dat de afloop in uw voordeel zal zijn. Jaag de mensen zo weinig mogelijk tegen u in het harnas: zij kunnen u onnoemelijk veel schade berokkenen als u hen de kans geeft.

Deze transit duidt op een volkomen andere aanpak van relaties en met de uitkomst daarvan zult u niet altijd even blij zijn. Over het algemeen verzetten anderen zich tegen het feit dat u binnen de relatie de toon aan wenst te geven en dat doet u, al is het soms met de beste bedoelingen. Uw partner zal er echter slechts dan een punt achter willen zetten indien u te star en te onwillig bent om ook maar iets te veranderen, zodat hem of haar in feite geen andere weg meer openstaat. Alles wat uw partner wil, is de relatie opnieuw bezien, opdat er meer ruimte en geestelijke vrijheid ontstaat. Dit aspect kan ook juist andersom werken en dan bent u degene die dit alles wil. Hoe het ook zij, de verbintenis dient in de toekomst aan de eisen en verlangens van beide partijen te voldoen.

top

Pluto Driehoek Ascendant

Midden december 1996 tot midden oktober 1998: Een periode waarin al uw relaties constructieve veranderingen ondergaan. U kunt daarbij kiezen: of u neemt de zaken zelf in de hand, of u laat dit aan de ander over. Waarschijnlijk doet u van beide wat.

U kunt ervaren dat u veel meer macht en invloed krijgt over de mensen met wie u verkeert. Dit kan komen doordat u werkelijk in een gezaghebbende positie bent geplaatst, doch ook door het feit dat er zoveel meer van u uitstraalt, waardoor u grote invloed op het leven van uw medemensen uitoefent. Evenals bij alle andere transits van Pluto dient men ook hier een goed gebruik van die macht te maken; deze planeet kan niet tegen egoïsme en eigenbelang.

In alles wat u doet en ervaart, bent u op zoek naar betere en diepere inzichten. U bent noch oppervlakkig, noch afstandelijk ten aanzien van mensen of omstandigheden. U wilt tot in uw diepste vezels voelen dat uw ziel erbij betrokken is.

Hierdoor trekt u mensen aan die intens leven, voelen en denken en die een grote geestelijke invloed op u hebben. Aangezien we hier met een driehoeksaspect hebben te maken, zal hun invloed echter veeleer constructief dan schokkend of verwarrend zijn. Zelfs onder de beste voorwaarden zult u desondanks dingen over uzelf ontdekken die - tot u ze leert accepteren - onaangenaam aandoen. Meestal is alles niet zo erg als u het zich voorstelt.

De bedoeling van dit aspect is in de eerste plaats uw zelfkennis te vergroten en daardoor uw mogelijkheden om u te uiten. Er kunnen zich in deze periode belangrijke veranderingen in uw leven en in uw relaties voordoen. Dit heeft ten doel dat u de kans krijgt tot regeneratie, wat uw leven voor saaiheid en sleur zal behoeden.

top

Jupiter Vierkant Maan

10 januari 1997 tot 29 januari 1997: Dit is doorgaans een zeer gunstig vierkant. Uw gevoelens zijn intens en dringen zich met kracht aan u op. U wenst hechte banden met uw vrienden te creëren, hun problemen aan te horen, hen te beschermen en bij te staan. U voelt zich sterk aan uw omgeving gebonden en hebt een enigszins sentimentele houding ten aanzien van de ditjes en datjes die in uw bezit zijn. Het verleden speelt een belangrijke rol in uw leven en er bestaat een kans dat u zich alle onaangename voorvallen uit die periode herinnert. Niet zelden wordt men met de neus op bepaalde terreinen van het onderbewustzijn gedrukt: beschouw deze periode echter meer als een gelegenheid die u geboden wordt oude wonden te helen.

In relaties kan er spanning tussen de partners ontstaan door het feit dat u aan de ene kant gebonden, doch aan de andere kant vrij wilt zijn. Gun uw wederhelft dezelfde vrijheid die u voor uzelf opeist en geef u niet over aan te grote bezitsdrang. U wordt in deze periode met uw onderbewustzijn geconfronteerd en daar kunnen eveneens spanningen tussen u beiden uit voortkomen. Neem wat afstand tot uzelf en uw gevoelens.

Deze transit maakt dat u zich enorm opwindt over sociale en individuele onrechtvaardigheid. Wordt iemand naar uw mening niet eerlijk behandeld, dan kunt u uitzinnig van woede worden. Uw emotionaliteit belet u echter een juiste oplossing te vinden. Word niet onverdraagzaam en eigengereid. Wilt u de conflictsituaties die zich in deze periode voordoen, oplossen, dan zult u hoofd en hart koel dienen te houden; met emotionaliteit en zogenaamde edele verontwaardiging komt men niet ver. Doe uw voordeel met alle positieve aspecten van deze transit en spring inderdaad in de bres voor mensen die dit nodig hebben. Bied bescherming en hulp aan waar dit maar kan. Dit aspect kan soms eigengereidheid en ongelooflijke emotionaliteit veroorzaken, doch grootmoedigheid is eveneens een eigenschap van deze combinatie.

top

Uranus Vierkant Mercurius

Eind januari 1997 tot eind januari 1998: Dit kan een bijzonder verwarrend aspect zijn: u wordt overspoeld door nieuwe feiten en informatie. U vindt het meestal heel moeilijk verstandige beslissingen te nemen. Is dit onvermijdelijk, maar staat u niet kalm en rustig tegenover de zaak, stel uw beslissing dan uit tot u uw gevoelens weer in de hand hebt. Dit kan in de praktijk wel eens moeilijker blijken te zijn dan het lijkt: onder deze transit komen mensen in de verleiding overhaaste en te impulsieve besluiten te nemen. Hierdoor is het onverstandig zakelijke overeenkomsten te sluiten. Wel is het mogelijk op wetenschappelijk of technologisch (vooral elektronisch) gebied van gedachten te wisselen. Dit soort zaken vallen onder deze planeten en hoeven dus geen bepaalde problemen op te leveren. Toch dient u, zelfs onder de meest optimale omstandigheden, met de grootste zorgvuldigheid te werk te gaan.

U kunt zich bijzonder nerveus en gespannen voelen: het tempo is op 't ogenblik te snel voor u. Hebt u daar toch reeds aanleg voor, dan kan dit aspect nerveuze aandoeningen veroorzaken.

Reizen kan in deze periode bijzonder frustrerend zijn. Hoe zorgvuldig u uw plannen ook voorbereidt, alles zal volkomen anders uitpakken dan u had gedacht en u wordt wellicht gedwongen uw reis op de meest onmogelijke tijden voort te zetten of te onderbreken. Aangezien de kans op een ongeluk niet helemaal kan worden uitgesloten, dient men het reizen tot een minimum te beperken.

Uw opvattingen en meningen worden waarschijnlijk heftig bestreden. Misschien hebt u het bij het rechte eind, maar u wordt toch gedwongen alles nog eens terdege onder de loep te nemen om te onderzoeken of dit echt wel zo is. U voelt zich wellicht aangetrokken tot zeer ongebruikelijke benaderingswijzen en ook dit roept de weerstand van uw medemensen op. Vooral in uw beroep hebt u hieronder te lijden. Geeft u uw mening over iets, overtuig u er dan van te voren van dat u ook in staat bent die te verdedigen. Zelfs al hebt u volkomen gelijk, treed nooit belerend op. Tracht begrip op te brengen voor het gezichtspunt van anderen: u kunt daar ook nog wat van leren. Hoewel Uranus altijd met nieuwe en revolutionaire ideeën aan komt dragen, kan hij deze op bijzonder dogmatische wijze aan de man brengen.

top

Jupiter Conjunct Descendant

31 januari 1997 tot 20 februari 1997: In deze periode zoekt u naar persoonlijke groei en vooruitgang via de mensen die u het naast staan. U tracht relaties tot stand te brengen die u verder kunnen helpen, niet uit egoïsme, doch uit een verlangen naar gezamenlijke groei. Niet zelden komt er iemand in uw leven die aanbiedt u te helpen en meestal gaat het hier om een persoonlijke verbintenis.

Op zakelijk gebied, bijvoorbeeld, is dit een uitstekende tijd om een compagnonschap aan te gaan of een contract met iemand te sluiten. In uw privéleven komt u tot nauwer samenwerking dan normaal het geval is en dit zal u beiden ten goede komen. Zijn er nog meer aanwijzingen in die richting, dan kunt u iemand ontmoeten met wie u een liefdesrelatie begint, doch dit aspect op zichzelf brengt zoiets meestal niet tot stand.

Een goede periode om advies in te winnen en raad te vragen, bijvoorbeeld via een advocaat of anderszins. Bent u in een rechtszaak verwikkeld, dan loopt die meestal wel goed af.

Bent u getrouwd, dan loopt uw huwelijk beter dan normaal. U bent beiden bereid elkaar te helpen en te steunen en op elk gebied elkaars belangen te bevorderen. U hebt niet de minste behoefte uw partner aan banden te leggen en dat geldt ook andersom. U begrijpt hoe belangrijk vrijheid en de mogelijkheid tot individuele zelfexpressie in een verbintenis zijn en u probeert dit op alle mogelijke manieren te verwezenlijken. Hebt u over het algemeen een moeilijk huwelijk, dan kan deze transit positief of negatief werken. Dit aspect kan een soort genezende werking hebben waardoor de moeilijkheden niet meer zo levensgroot lijken, of het kan er de oorzaak van zijn dat uw drang naar vrijheid zo onweerstaanbaar wordt, dat u de verbintenis verbreekt. Ook dat betekent in feite een oplossing voor de moeilijkheden. In een huwelijk dat onder deze transit wordt ontbonden (en dat geldt alleen maar voor huwelijken die toch al op springen stonden) zullen de partners over het algemeen niet met grote ruzie uit elkaar gaan.

top

Jupiter in het Zevende Huis

Februari 1997 tot december 1997: In deze periode leert u via uw intiemste relaties heel veel over uzelf en het leven. Over het algemeen bevordert deze transit het vormen en in stand houden van allerlei verbintenissen, waaronder het huwelijk. Hoewel dit aspect op zichzelf niet in de eerste plaats op een huwelijk wijst, heeft het daar toch een uitstekende invloed op.

De mensen die u ontmoet, kunnen in vele opzichten een grote steun voor u betekenen. Elke relatie wordt door u benaderd met de overtuiging dat u op de wereld bent om elkaar te helpen. U hebt geen enkele behoefte alles alleen op te knappen en dat moet u ook zeker niet doen. U hebt de hulp van iemand anders nodig, niet omdat u zo'n slappeling zou zijn, doch omdat die ander u aanvult.

Hebt u professionele hulp nodig, bijvoorbeeld van een advocaat of dokter, dan is het nu de tijd die in te roepen. Bent u in een rechtszaak verwikkeld, vooral indien het om een civiele procedure gaat, dan zal die waarschijnlijk wel in uw voordeel aflopen: u moet echter wel zorgen dat u geen losse eindjes hebt lagen liggen. Neem niet vanzelfsprekend aan dat onder dit aspect alles wel goed zal komen: u kunt een detail over het hoofd hebben gezien en dat kan u lelijk opbreken. Tracht niet meer in de wacht te slepen dan u verdient en overschat de waarde van wat u krijgt evenmin. Doet u dit wel, dan kunt u in moeilijkheden komen. Evenals alle andere Jupiter transits dient men ook hier enige matigheid te betrachten wil men er zoveel mogelijk profijt van hebben.

Jupiter heeft eveneens met verre landen en vreemde mensen te maken. Deze transit kan duiden op een verbintenis of compagnonschap met een vreemdeling of met iemand uit een totaal ander milieu dan het uwe. Hierdoor kan er een nieuwe ervaringswereld voor u opengaan. Elke intieme relatie die u in deze tijd aangaat of onderhoudt, zal een bijdrage ter verruiming van uw bewustzijn betekenen. Met andere woorden: een dergelijke verbintenis zal uw inzicht aanzienlijk verdiepen.

Trouwt u onder deze transit, dan is het niet onmogelijk dat uw partner iets ouder is dan u bent en dat hij of zij reeds een positie in de wereld heeft veroverd. U voelt respect voor hem of haar en dit is de basis van de aantrekkingskracht. U kijkt op tegen de grotere levenservaring die de ander heeft.

top

Jupiter Driehoek Neptunus

Midden maart 1997 tot eind november 1997: Deze transit stimuleert de idealistische en mogelijk tevens de spirituele kant van uw karakter. U tracht de meer subtiele waarheden op het spoor te komen en wenst de levensgeheimen te achterhalen. U voelt zich aangetrokken tot religieuze, spirituele en mystieke onderwerpen: deze onderzoeken kunnen u inderdaad het noodzakelijke inzicht in uw leven verschaffen. Het is niet uitgesloten dat u iemand ontmoet die in staat is u hierbij voor te gaan. Misschien speelt u die rol ook wel ten aanzien van iemand anders. Pas er wel voor op zo iemand te veel te idealiseren en verlies ook zelf de realiteit niet uit het oog; dit zou later tot teleurstellingen kunnen leiden. Ondanks dit probleem is de kans groot dat alles op de lange duur zeer gunstig zal blijken te zijn.

Deze transit wakkert uw menselijke gevoelens aan. U hebt diep medelijden met het lijden van anderen en wilt daar heel graag iets aan doen. Wellicht raakt u betrokken bij hulpacties, zowel op het individuele als op het algemene vlak. Hebt uzelf hulp nodig, dan zult u die waarschijnlijk ontvangen.

De enige negatieve kant van deze transit ligt in het feit dat u zo verrukkelijk aan het dagdromen slaat, dat u alle drang om iets te doen, verliest. Neptunus voelt er niets voor tegemoet te komen aan de drijfveren van het ego en u hebt dan ook waarschijnlijk heel weinig geldingsdrang. Deze transit kan u tevens een vals gevoel van veiligheid en welbehagen geven, zelfs indien dit volkomen in strijd is met de werkelijkheid en u in feite ernstige problemen onder ogen zou moeten zien.

U kunt willen speculeren of gokken. Zolang u er zich maar bewust van blijft dat de kans op verlies er altijd inzit en dat u uw acties terdege dient voor te bereiden, is hier weinig tegen. Vertrouw niet teveel op uw geluk en neem geen onzinnige risico's, want dan trekt u zeker aan het kortste eind.

top

Jupiter Driehoek Venus

Eind maart 1997 tot begin december 1997: Hoewel van voorbijgaande aard is dit lichtvoetige aspect een van de plezierigste transits die men kan krijgen. U bent vrolijk en gezellig en wenst zoveel mogelijk tijd in het gezelschap van anderen door te brengen. Maak een uitstapje, ga naar een feestje of doe iets anders wat u prettig vindt. Geen periode om zich serieus ergens voor in te spannen: u wilt heerlijk lui onderuit zakken en genieten van het nietsdoen. U hebt tevens de neiging aan uzelf toe te geven en daarom moet u oppassen voor te overvloedig eten en drinken. Zelfs aan dit plezierige aspect kunt u een kater overhouden.

U hebt het vermogen mensen die zich ongelukkig of neerslachtig voelen, uit de put te halen en daarom is iedereen zo op uw gezelschap gesteld. U kunt nu iets voor uw medemensen doen waarvan u later de vruchten zult plukken en bovendien kost het u in uw huidige stemming geen enkele moeite hen bij te staan.

Soms kondigt deze transit het begin van een nieuwe liefdesrelatie aan: waarschijnlijk echter een van voorbijgaande aard. Toch zult u later met plezier aan deze periode terugdenken.

Het is tevens mogelijk dat u geld of andere bezittingen aantrekt. Ga niet, als zoveel anderen met dit aspect, zitten nadenken over het feit waaraan dit voordeeltje weer uit te geven. Natuurlijk kunt u er iets voor kopen, maar er zijn nog zoveel andere mogelijkheden.

Het ligt veel meer voor de hand dat u geld besteedt aan dingen die u mooi vindt. Sommige mensen zullen het niet eens zijn met uw smaak: u hebt de neiging het in opzichtige prullaria te zoeken. Zorg ervoor dat u niet blijft zitten met iets wat u op een meer sober moment helemaal niet mooi meer vindt.

U hebt een grote hang naar schoonheid en getuigt u van goede smaak, dan kunt u nog jaren plezier van uw huidige aankopen hebben; deze zullen waarschijnlijk bovendien ook nog in waarde stijgen.

top

Jupiter Oppositie Pluto

Eind maart 1997 tot begin december 1997: Deze transit kan de culminatie betekenen van een lange strijd om macht en succes. U dient echter de grootste voorzichtigheid in acht te nemen: doet u niet alle moeite om de zaak in evenwicht te houden dan zullen de krachten die tegen u werken enorm zijn. U kunt promotie in uw werk verwachten of u verwerft op een of andere manier de macht om de levens van de mensen in uw naaste omgeving totaal te veranderen. Het is echter eveneens mogelijk dat al uw moeite tevergeefs blijkt te zijn en dat u ten onder gaat in een voortdurende machtsstrijd met de mensen om u heen.

Soms krijgt u de neiging alles en iedereen met voeten te treden om maar vooruit te komen. Velen van ons nemen het daarbij helaas niet zo nauw met de eerlijkheid en dat kan tot heel vervelende consequenties leiden: men kan in conflict komen met de wet, of zelfs worden gearresteerd. Doe zo weinig mogelijk wat de autoriteiten tegen u in het harnas kan jagen: dit is typisch een transit om een dergelijk probleem te veroorzaken.

U kunt geobsedeerd raken of tot fanatisme vervallen; u denkt dat u de waarheid in pacht hebt en bent niet bereid naar wat en wie ook te luisteren. Wees niet zo overtuigd van uw eigen gelijk en tracht uw inzichten niet aan uw medemensen op te dringen. Misschien zijn uw denkbeelden heus wel goed, maar ze zijn de uwe en niet die van een ander. Sta open voor afwijkende gezichtspunten en wees bereid een compromis te sluiten.

Misschien tracht u iemand wel over te halen iets te doen waar hij of zij absoluut niets voor voelt of wordt u geconfronteerd met het feit dat een ander dat u probeert te doen. Zoals bij de meeste transits kan ook dit aspect naar twee kanten werken. Dit kan ontaarden in een strijd om de macht die nergens op slaat, doch geen middelen schuwt. Bent u de aanstichter, neem dan bovengenoemde waarschuwingen ter harte; bent u het slachtoffer, probeer de ander dan met alle kracht die u in u hebt, te weerstaan.

Hebt u zorgvuldig orde op zaken gesteld en daarbij de hulp van anderen ingeroepen, dan kunt u de negatieve zijden van dit aspect vermijden. U dient uw medemensen wel duidelijk te maken dat u ook in hun belang handelt. Wordt u desondanks toch met de negatieve kant geconfronteerd, dan is het zeker niet te laat alsnog een beroep op andere mensen te doen. Wellicht zult u uw eigen belang opzij moeten zetten voor dat van de gemeenschap, maar het is te doen.

top

Saturnus Oppositie Neptunus

Midden april 1997 tot begin februari 1998: Een periode van grote innerlijke conflicten die uw relatie met uw medemensen totaal kunnen ondermijnen. U wordt uitermate kritisch ten aanzien van uzelf en twijfelt zowel aan uw idealen als aan de wijze waarop u uw leven leeft.

U stelt immense eisen aan uzelf en vindt dat u daaraan dient te voldoen. Dit alles is echter verre van reëel en u zult dan ook absoluut niet in staat zijn aan uw eigen idealen te beantwoorden: u zult zeer teleurgesteld in uzelf raken. Hoewel de wijze waarop u uzelf veroordeelt in feite nergens op slaat, is deze wel bijzonder overtuigend.

Schuldgevoelens, spijt over vroegere begane "zonden", het gevoel in zijn plichten tekort te zijn geschoten, neerslachtigheid en twijfel aan zichzelf, zijn karakteristiek voor dit aspect. Vergeet niet dat alles veel erger lijkt dan het is. Soms lijdt u onder onberedeneerbare angsten en hebt u het gevoel dat de wereld bevolkt is door spookgestalten die het op u hebben gemunt. Waan en werkelijkheid zijn voor u moeilijk uit elkaar te houden. Dit kan een bijzonder moeilijke transit zijn.

In feite komt het erop neer dat uw levensvisie een verandering ondergaat en de eerste stap in dat proces geeft u een gevoel van verwarring en desoriëntatie.

Het zou geen slecht idee zijn in retraite te gaan, in elk geval u zoveel mogelijk te onttrekken aan de eisen die het dagelijkse leven stelt. Hoe eenvoudiger u uw leven maakt, des te meer kunt u zich concentreren op de tastbare aspecten van de realiteit. Verlies uzelf niet in abstracties; benader alles vanuit een alledaags en praktisch standpunt tot u uw evenwicht hebt hervonden. Geen goede tijd om zich met occulte zaken bezig te houden, tenzij uw vroegere studies op dit vlak u een sterk gevoel voor verhoudingen hebben opgeleverd. Begint u nu aan een dergelijke studie, dan zal uw verwarring alleen maar groter worden en dit kan tot desastreuze resultaten leiden.

Begint alles weer op zijn pootjes terecht te komen, dan zult u ontdekken dat u een nieuw inzicht in het leven hebt verworven. Over een jaar of vijf, wanneer Saturnus een driehoek met uw geboorte-Neptunus gaat maken, zult u een goed gebruik van deze nieuwe verworven wijsheid kunnen gaan maken.

top

Neptunus Vierkant Maan

Een komende transit, vanaf eind april 1997, tot midden januari 1999: U krijgt wellicht heel vreemde stemmingen en gevoelens te verwerken. U kunt de indruk hebben dat uw voorgevoelens voor de volle honderd procent kloppen, maar wees voorzichtig - de taal die uw onderbewustzijn in deze periode spreekt, verschilt hemelsbreed van die van uw bewustzijn. Uw voorgevoelens kunnen u gevaarlijk bedriegen.

Ook bent u heel gevoelig voor invloeden van buiten. Bevindt u zich in gezelschap van iemand die kwaad is of wordt u met andere intense gevoelens geconfronteerd, dan lijdt u daar erg onder. Daarom kunt u mensen die negatieve gevoelens koesteren gedurende deze periode maar het beste vermijden. U zou bovendien heel makkelijk zelf het doelwit van hun emoties kunnen worden. Ga evenmin om met mensen die via subtiele suggesties en zinspelingen uw denkwijze trachten te beïnvloeden. Dit gevaar is absoluut niet ondenkbaar, want de gedachten waar zij u op brengen, lijken uit uzelf te komen.

U kunt moeilijkheden krijgen in uw huis, in uw privéleven of met gevoelsrelaties. Versta u zo helder en duidelijk mogelijk met de mensen om u heen. Misverstanden komen tijdens dit aspect maar al te makkelijk voor. U kunt een liefdesrelatie aangaan die volkomen onmogelijk doch uiterst fascinerend is.

Stemmingen en humeuren wisselen van minuut tot minuut. Neem uw emoties niet te ernstig en probeer er wat afstand van te nemen: u maakt bergen van molshopen. Zelfs indien u over het een of ander teleurgesteld bent, blijf daar dan niet te lang bij stilstaan. Al die negatieve gevoelens kunnen zeer destructief werken.

Gebruik geen verdovende middelen, tenzij dit strikt noodzakelijk is en doe op dat gebied vooral niets zonder de dokter te raadplegen. Uw lichaam is hier veel gevoeliger voor dan anders en de kans dat u ergens aan verslaafd raakt, is bepaald niet uitgesloten. U kunt problemen met de spijsvertering krijgen en dat is een reden te meer uw lichaam zo weinig mogelijk met onnatuurlijke middelen, zoals drugs, te confronteren.

top

Saturnus Oppositie Venus

Begin mei 1997 tot eind februari 1998: Niet zelden ontstaat er in deze periode een crisis in uw persoonlijke verbintenissen. U vindt niemand om van te houden en uw gevoelens ten aanzien van uw geliefden kunnen verkoelen. Het omgekeerde kan eveneens gebeuren. In deze tijd worden de relaties beproefd ten einde uit te vinden of ze overlevingskansen hebben en een positieve bijdrage in uw leven kunnen leveren. Een nieuwe verbintenis komt niet makkelijk tot stand, daar is het ook de tijd niet voor: in deze periode bereiken bestaande relaties een climax.

De oppositie wijst erop, dat uw behoefte aan banden heftig in conflict komt met uw drang een eigen, individuele persoonlijkheid te zijn. U kunt zo'n doorgewinterde individualist zijn dat anderen nauwelijks meer met u overweg kunnen. Het is echter eveneens mogelijk dat de verbintenis uw persoonlijkheid totaal verstikt Zelfs al bent u samen met mensen van wie u houdt, dan nog kunt u zich volkomen eenzaam voelen: het is alsof u door een muur van uw medemensen bent gescheiden.

Het is van het grootste belang uw verbintenis opnieuw onder de loep te nemen, teneinde vast te stellen wat uw beider rechten, plichten en verantwoordelijkheden in feite zijn. Het is mogelijk dat een van u inbreuk op de rechten van de ander heeft gemaakt en dat de spanningen die daardoor zijn veroorzaakt, tot de huidige moeilijkheden hebben geleid.

Niet zelden raakt u in deze periode betrokken bij een relatie die zware eisen aan u stelt. Hoewel u zich hier innerlijk tegen verzet, vindt u het toch heel moeilijk er een eind aan te maken. Een dergelijke verbintenis draagt een karmisch karakter: ze is het directe of indirecte resultaat van daden die u in het verleden hebt begaan. Het enige wat erop zit, is verder gaan en doen wat u te doen staat. Er komt een ogenblik waarop u beseft dat dit karma is vervuld, dat de verbintenis aan zijn doel heeft beantwoord. Maakt u er voortijdig een einde aan, dan is het vrijwel zeker dat u binnen korte tijd opnieuw met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd, en nog een en nog een, net zolang tot u er één behoorlijk afwikkelt. Zo meedogenloos is Saturnus.

Hoewel Venus de artistieke creativiteit beheerst, is dit waarschijnlijk geen uiterst creatieve periode. U tracht op 't ogenblik uw creatieve vermogens te herdefiniëren en zoals bij alle opposities betekent dit ook hier een heroriëntatie van het bewustzijn. Wees niet bezorgd - dit betekent geen verlies van talent: uw gaven zullen in gewijzigde vorm terugkeren.

Financieel en materieel kan het u tegenzitten. Ga na hoe tot nu toe uw houding ten aanzien van materiële zaken is geweest en of die wellicht aan herziening toe is. Tracht met wat minder rond te komen: u komt wellicht tot de ontdekking dat zoiets best kan.

top

Saturnus Driehoek Pluto

Begin mei 1997 tot eind februari 1998: Deze transit stelt u in de gelegenheid diep in uzelf te schouwen en te ontdekken welke creatieve krachten in u werkzaam zijn. Tezelfdertijd geeft dit aspect u de kans daar een praktisch gebruik in uw dagelijks leven van te maken. Zowel in uw werk als op andere levensterreinen kunt u uw ambities verwezenlijken. U gebruikt uw energie op beheerste en welhaast meedogenloze wijze en werkt waarschijnlijk harder dan ooit te voren.

U besteedt grote aandacht aan alles wat in u omgaat en hebt u het gevoel dat u daar baat bij zult vinden, dan is dit een uitstekende tijd voor psycho-therapie of andere technieken die het bewustzijn verhogen, zoals bijvoorbeeld yoga en meditatie.

In uw beroep kunt u goede vorderingen maken. U werkt hard, geconcentreerd en doelmatig: anderen zijn daar zeer van onder de indruk. U doet uzelf gelden op een manier die uw medemensen duidelijk maakt dat er met u geen spelletje valt te spelen. Zij nemen u en uw inspanningen serieus. Een driehoeksaspect lokt hoe dan ook weinig of geen tegenstand uit, zoals dat het geval is bij het vierkant en de oppositie. Bij een driehoek zijn anderen bereid met u samen te werken, ze hebben het gevoel dat u in staat bent het werk tot een goed einde te brengen.

De uitwerking van transits naar Pluto is heel subtiel, doch allerminst zwak. Verwacht geen schokkende gebeurtenissen: de effecten zijn op psychologisch vlak voelbaar. U zult ontdekken dat u doelmatiger werkt en meer invloed kan uitoefenen. Dit kan een bijzonder nuttige transit zijn.

top

Jupiter Vierkant Zon

Begin juni 1997 tot begin januari 1998: Weet u zich voor de valkuilen die al het goede weer teniet kunnen doen te hoeden, dan kan dit een uitstekende transit zijn. Dit aspect stelt uw discipline en uw zelfbeheersing op de proef. Beschikt u van nature over weinig zelfdiscipline, dan laat u nu het beetje dat u had, ook nog varen: u gaat veel en veel te ver, leeft met valse illusies en hebt het misplaatste gevoel dat alles wel goed zal aflopen. U gooit zoveel geld over de balk, dat u niet eens genoeg overhoudt om het allernoodzakelijkste te kopen. U denkt dat alles naar u toe zal komen, dat u daar zelf geen enkele moeite voor hoeft te doen, maar ook dit is illusie.

Hiertegenover staat dat dit aspect een wezenlijke bijdrage kan leveren tot menselijke groei. Alles hangt af van de mate van zelfcontrole waarover u beschikt. Wilt u zoveel mogelijk profijt van deze transit trekken, dan dient u precies te weten wat uw behoeften zijn en waar u staat. U moet zich tevens bewust zijn van uw grenzen: het gaat erom te weten wanneer u op moet houden.

Soms veroorzaakt deze transit een opgeblazen ego en krankzinnige trots. In negatieve zin kan Jupiter zeer arrogant zijn. Wees niet aanmatigend, de mensen zouden u wel eens een dreun op uw ziel kunnen geven. Ook hier dient u uw grenzen te kennen.

Dit aspect geeft u een enorm zelfvertrouwen dat u kunt gebruiken om krachtig voorwaarts te gaan, terwijl u zich volkomen bewust bent van uw mogelijkheden en uw beperkingen doch dat u tevens kunt misbruiken om met grote arrogantie alle grenzen te overschrijden. Uw zelfkennis wordt terdege op de proef gesteld en hoe groter die is, des te meer profijt u van dit aspect kunt trekken.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat u in conflict komt met de wet of dat u in een rechtszaak raakt verwikkeld. Of u nu wint of verliest, speel nooit de rol van de beledigde onschuld. Tracht door te dringen tot de grondoorzaken van het probleem en probeer tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

top

Saturnus Driehoek Mars

Een komende transit, vanaf begin augustus 1997, tot begin april 1998: U bent in staat in een breder perspectief veel werk te verzetten. U besteedt tijd en aandacht aan projecten die op zichzelf gelimiteerd zijn, doch die deel uitmaken van een groter geheel. U kunt vele kleinere details in een groter geheel inpassen waardoor uw taak eveneens omvangrijker wordt.

U werkt zorgvuldig en beheerst; dit bezorgt u het respect van anderen, zij bewonderen uw ijver en doorzettingsvermogen. U bent nu beter in staat zware en nauwgezette arbeid te verrichten.

Een uitstekende transit voor alle werk waarbij precisie en concentratie nodig zijn: metaalbewerking, steenhouwen, het maken van minitieuze ontwerpen, slijpen, bouwen, polijsten, snijden en verder voor alle werk waarbij men metalen gereedschappen hanteert.

U bent tevreden en streeft ongehaast uw doel na. Uw verwachtingen zijn bescheiden en u bent bereid daar alles voor te doen wat nodig is. Anderen zien een formidabele tegenstander in u; u kiest uw werkmethode zonder de alternatieven uit het oog te verliezen en uw werk is zorgvuldig en methodisch. Uw aanpak is in zekere zin nietsontziend.

Dit is geen periode van schijnwerpers en applaus, maar wel van het totstandbrengen van iets blijvends.

top

Jupiter in het Achtste Huis

December 1997 tot april 1998: Jupiter in acht betekent voordeel via de middelen van anderen. Hieruit volgt dat dit een goede periode is voor het aangaan van een verbintenis waarbij men de wederzijdse middelen samenvoegt, bijvoorbeeld in een zakenrelatie. Is er geen sprake van andere negatieve transits, dan kan men in deze tijd de bank om een lening vragen. Uw medemensen zijn op meer dan één terrein gaarne bereid u te helpen.

Er zullen zich grote veranderingen ten goede in uw leven voordoen. Soms ziet u dit niet onmiddellijk, maar elke verandering die nu plaats vindt, zal uw leven op de lange duur rijker en bevredigender maken. Uw psychologisch inzicht wordt eveneens vergroot. Ging u in het recente verleden gebukt onder spanningen of lijdt u daar op het ogenblik onder, dan zal deze transit het genezingsproces in uzelf bevorderen.

Soms veroorzaakt dit aspect een opleving van religieuze of spirituele gevoelens, wat in de wandeling wel eens "bekering" wordt genoemd. Voelt u zich inwendig verscheurd of gaat u gebukt onder moeilijkheden, dan is dit een goede periode om zich te verdiepen in occulte of mystieke literatuur.

- - -

top

IV. EEN SELECTIE VAN DE TRANSITS VAN DE SNELLE PLANETEN

Hierna treft u een selectie aan van de transits van de snelle planeten, opnieuw in chronologische volgorde. De Zon, Mercurius, Venus en Mars maken talloze transits. Deze zijn echter alleen van belang als er een thematisch of chronologisch verband is met belangrijke transits van de langzame planeten. Alle transits van de snelle planeten die hierna genoemd worden voldoen aan die voorwaarde.

Na de meeste transits vindt u in kleine letters een verwijzing naar die betreffende transit van een of meer langzame planeten. De transits van de snelle planeten functioneren vaak als een startschot voor de transit van een langzame planeet die er verband mee houdt. Speciaal op dagen dat de transit van een snelle planeet actueel is, kunnen de thema's van zo'n langzame planeet belangrijk worden, zelfs als die transit maanden of zelfs jaren duurt.

Ook dit hoofdstuk is niet bedoeld om achter elkaar uit te lezen. Ook hier kunt u het beste een bepaalde periode nemen door of de index te gebruiken (pagina 3) of de grafische tabel te hanteren (pagina 2), die u ook naar de desbetreffende pagina's verwijst.

top

Mercurius in het Zesde Huis

Begin december 1996 tot midden februari 1997: Het is een uitstekende tijd voor alle vormen van mentale arbeid. U hebt een veel beter oog voor het detail dan doorgaans en kiest automatisch de juiste werkmethode. Wat u doet, wenst u zo goed mogelijk te doen en dat maakt dat u alles uitstekend voorbereidt. Op dit vlak zult u met weinig verrassingen worden geconfronteerd. U bent zeer doelgericht. U weet dat er werk aan de winkel is en bent bereid al uw aandacht hieraan te schenken. Deze werkhouding maakt dat u over het algemeen een goede verstandhouding hebt met meerderen en collega's. Een uitstekende tijd om met elkaar aan tafel te gaan zitten en eventuele problemen te bespreken.

Op een ding moet u goed letten: wees voorzichtig met uw kritiek op anderen. Deze transit verscherpt uw kritisch vermogen en omdat u op het ogenblik minder last hebt van uw eigen ego, zou u dat van anderen ook wel eens wat minder voorzichtig kunnen behandelen. Trap de mensen niet op hun ziel, zelfs niet als het volgens u om de objectieve waarheid gaat.

Misschien besteedt u ook meer aandacht aan gezondheid en hygiëne. Niet dat hier een bepaalde reden voor bestaat, maar uw aandacht is hier nu eenmaal op gericht. U kunt zich angstig en nerveus voelen. De oorzaak van uw angst is meestal niet rationeel en u zou dit alles dan eigenlijk ook niet ernstig moeten nemen, maar het betekent wel extra lichamelijke druk en spanning.

top

Zon Vierkant Maan

Op 20 januari 1997: Dit kan een periode van spanningen betekenen, maar het kan u tevens in hoge mate aansporen. Hebt u alle ergernissen over baan, huis, gezin of wat dan ook opgezouten, dan zullen ze u nu te veel worden, vooral indien u ze in het nabije verleden weggemoffeld hebt. Daar uw gevoelens vandaag in conflict komen met uw verstand, kunnen uw daden impulsief en slecht overwogen zijn.

Bij het onder ogen zien van uw problemen kunt u het gevoel hebben dat u uit twee verschillende en elkaar tegenwerkende persoonlijkheden bestaat. Voor één van deze twee hebt u een redelijk begrip; dat is dat deel van uw persoonlijkheid waarvan u zich bewust bent, dat wat u als "uzelf" herkent. Moest u zichzelf beschrijven, dan zou u dit deel nemen. U hebt echter nog een andere persoonlijkheid, die tot uitdrukking komt in de wijze waarop u onbewust handelt en reageert. Anderen zien deze kant van u heel goed, maar zelf bent u er zich dikwijls niet van bewust. Deze persoonlijkheid is niet negatief, ze verschilt alleen van uw bewuste persoonlijkheid.

Jammer genoeg kunnen deze innerlijke beroeringen ook een ongunstige invloed op uw uiterlijke omstandigheden hebben. Afgezien van de voor de hand liggende problemen die ontstaan doordat u zo snel aangebrand bent, kunnen er ook moeilijkheden van externe aard rijzen. De Zon gaat onder andere over mensen met macht en gezag. U kunt onder dit aspect uitermate emotioneel op bijvoorbeeld uw baas of op andere gezagsdragers reageren en daardoor grote problemen veroorzaken. Uw huiselijk leven kan eveneens te lijden hebben onder ruzies en onenigheden.

Gebeurt dit allemaal, dan moet u trachten uit te vinden of u wellicht bepaalde moeilijkheden uit de weg bent gegaan die deze toestand hebben veroorzaakt. Dagen als deze kunnen zeer vervelend zijn, maar ze brengen wel de onderliggende spanningen aan de oppervlakte, zodat u er hopelijk wat aan kunt doen. Het is misschien echter niet zo kwaad om de rook eerst wat te laten optrekken.

Deze transit heeft te maken met Jupiter Vierkant Maan op pag. $$ en kan die activeren.

top

Mercurius Conjunct Descendant

Op 12 februari 1997: Vandaag zullen contacten met anderen u geestelijk stimuleren. Wees daarbij slagvaardig, doch vermijd bitse opmerkingen. U zoekt het gezelschap van uw medemensen tevens om hun opvattingen te leren kennen. Een goede transit voor het vragen van advies aan de een of andere expert, zoals een advocaat, een dokter, een psychiater, of iemand met groot zakelijk inzicht. Tevens een goed aspect voor het onderhandelen over contracten of zakelijke transacties. U denkt helder en voelt zich aangetrokken tot mensen met een even spitse geest. Samen bent u in staat alles duidelijk en klaar te stellen zonder dat er vele losse eindjes worden vergeten.

U kunt vandaag goed opschieten met uw wederhelft of met iemand anders met wie u een nauwe relatie onderhoudt. Een goed moment om iets te zeggen wat u al een paar dagen enigszins zwaar op de maag ligt. De ander koestert wellicht hetzelfde plan ten aanzien van u, zodat u zich zowel aan de gevende als aan de ontvangende pool van het contact kunt bevinden.

Zijn er nog andere transits bij dit aspect betrokken, dan duidt het wel eens een enkele keer op handelingen waar de wet een rol bij speelt.

Deze transit heeft te maken met Uranus Conjunct Descendant op pag. $$ en kan die activeren.

top

Zon in het Negende Huis

Begin maart 1997 tot begin april 1997: In deze tijd van het jaar moet u proberen uw horizon op elk gebied van uw bestaan zoveel mogelijk te verruimen - door studie, nieuwe en ongewone ervaringen, reizen of ontmoetingen met mensen die een totaal verschillende achtergrond hebben en die u een ander aspect van de wereld kunnen laten zien. Streef ernaar zelfs uit de oppervlakkigste ontmoetingen nieuwe positieve ervaringen op te doen.

U kunt hetzelfde bereiken door dingen te doen die buiten uw normale gedragspatroon vallen. Dit is geen tijd om u binnenskamers terug te trekken, behalve om te lezen of te studeren. Brengt u het niet op uw interesse op nieuwe dingen te richten, dan kunt u bestaande zaken uit een andere hoek bekijken en op die manier uw behoefte aan geestelijke verruiming bevredigen. Indien mogelijk, dan is reizen in deze tijd van het jaar natuurlijk uitstekend. Een dergelijk uitstapje moet u echter niet puur als ontspanning zien; u gaat om iets te leren.

Op een ander niveau kan deze transit u in aanraking brengen met wettelijke aangelegenheden, hoewel het niet voor de hand ligt dat uzelf in een rechtszaak raakt betrokken. Het is waarschijnlijker dat u in verband met uw beroep een bepaald wetsaspect nader moet onderzoeken.

Deze transit kan ook aandacht voor metafysische, religieuze of spirituele zaken met zich meebrengen. U bent wellicht meer dan anders gevoelig voor dit soort dingen.

top

Mercurius in het Derde Huis

Begin augustus 1997 tot begin oktober 1997: U hebt gedurende deze tijd meer discussies en gesprekken met groepen en individuen, u ontmoet nieuwe mensen, gaat misschien op reis en hebt veel meer contact met verwanten en buren. Het is een goede tijd voor alle mogelijke geestelijke activiteiten.

Het is geen goede tijd voor ledigheid en ontspanning. Het tempo van de gebeurtenissen in uw omgeving is waarschijnlijk zo snel dat u moeite zult hebben zich niet te laten meeslepen. Probeer u van tijd tot tijd te distantiëren, anders zult u op den duur niet helder meer kunnen denken. Dit is evenmin een goede tijd voor het nemen van besluiten. Wacht daarmee tot alles weer wat rustiger is en u de dingen wat meer in perspectief kunt zien. Gebruik deze tijd om zoveel mogelijk informatie op te doen. Wat betreft zakelijke onderhandelingen is dit de tijd waarin de positie van de diverse partijen afgebakend moet worden; conclusies kunnen beter wachten. Zorg ervoor dat uw geest flexibel blijft en dat u open staat voor alle nieuwe ervaringen die zich voor kunnen doen.

top

Mars Vierkant Ascendant

Op 23 augustus 1997: Waarschijnlijk een stormachtige periode binnen uw persoonlijke relaties. Het is niet onmogelijk dat er onenigheid tussen u en uw partner ontstaat over iets waarbij u zich beiden ten zeerste betrokken voelt. Het is eveneens mogelijk dat verschil in afkomst en milieu deze afwijkende zienswijze tussen u beiden veroorzaakt. Hierbij identificeert u zich zo volkomen met uw eigen gezichtspunt dat het welhaast een erekwestie wordt dit meningsverschil te winnen. Onder dit aspect is het voor u bijzonder moeilijk compromissen te sluiten. Misschien ook trekt u iemand aan die van geen toegeven wil weten. Samenwerking is bij deze transit niet makkelijk te verwezenlijken. Is dit te realiseren, werk dan deze dagen alleen aan een project waarbij alle initiatieven in uw hand liggen.

Dit aspect kan onenigheid veroorzaken in nauwe relaties en vooral in het huwelijk. Het enige wat u beiden kunt doen is de ander het eigen standpunt zo duidelijk mogelijk te maken: tracht de moeilijkheden echter niet op te lossen, dat lukt u op 't ogenblik toch niet. Onderdrukt u nu uw ergernis, dan veroorzaakt dit later veel heftiger uitbarstingen, die zelfs tot lichamelijk geweld zouden kunnen leiden.

Weet u echter uw agressiviteit zelf te verwerken zonder die op uw partner bot te vieren, dan hebt u bijzonder veel gewonnen. Ook in dit aspect schuilt jammer genoeg een risico. Dit is een slechte periode voor werk dat gevaarlijk is of voor het omgaan met gevaarlijke machinerieën. De kans is zeker niet uitgesloten dat u ondoordacht handelt en uzelf een verwonding toebrengt. Tracht zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te nemen en blijf onder alle omstandigheden zo kalm mogelijk.

Hanteert u de energie van deze transit niet zeer bewust, dan kunt u ziek worden. U bent vooral vatbaar voor kleine infecties en irritaties.

Deze transit heeft te maken met Uranus Conjunct Descendant op pag. $$ en kan die activeren.

top

Mars Conjunct Mars

Op 28 oktober 1997: Het ego manifesteert zich tijdens deze transit zeer krachtig en de lichamelijke energie is groot. Vindt u hiervoor geen uitlaatklep, dan ontstaan er problemen. Het beste is zich toe te leggen op zware lichamelijke arbeid. Dit werkt echter slechts dan wanneer het u tevens voldoening schenkt. Zo niet dan gaat u wrokgevoelens koesteren en dat brengt de negatieve kant van dit aspect naar voren. Doet u aan sport, dan is dit een uitstekende manier om uw overtollige energie kwijt te raken. Blijft u vandaag in uw stoel zitten, dan wordt u kriebelig en rusteloos en raakt u zonder aanwijsbare redenen heftig geïrriteerd. In deze stemming kan iedereen die op uw pad komt, een grauw en een snauw verwachten. U kunt eveneens zonder enige grond ruzie met uw omgeving zoeken.

Voelt u van dit alles niets, dan wordt het tijd de blik naar binnen te richten. Waarschijnlijk bent u er trots op dat u deze gevoelens weet te onderdrukken. Dit is echter uiterst gevaarlijk: deze energie zoekt hoe dan ook een uitweg, of in de vorm van een ongeval of via projectie. U kunt het slachtoffer worden van een dergelijke stemming in iemand anders. U krijgt dan te lijden onder harde woorden en agressiviteit en dit kan u veel schade berokkenen.

Hiertegenover staat dat deze transit bijzonder goed is om zelfstandig iets nieuws te beginnen. Dit is een beginaspect en het beste is zich toe te leggen op een project waarmee u zich kunt identificeren en waarvoor u de lauweren zult oogsten.

top

Zon Conjunct Zon

Op 14 november 1997: Gefeliciteerd! Vandaag staat de Zon weer precies op dezelfde plek als bij uw geboorte.

Zoals men bij deze transit verwacht, is dit de dag van een nieuw begin. Een nieuw jaar op onze privé- kalender en de invloeden die u vandaag ondergaat, zullen een heel jaar werkzaam blijven. Dit betekent niet dat u een jaar vol teleurstellingen staat te wachten als de dag van vandaag niet zo prettig verloopt.

U ontvangt nieuwe impulsen vanuit uzelf. Alles wat u vandaag begint, ontvangt zijn energie vanuit deze frisse bron en heeft goede kans tot resultaten te leiden. Wat u vandaag doet of begint draagt veel meer dan wat dan ook het teken van uw persoonlijkheid. Dit is de dag om u opnieuw te doen gelden.

top

Mars Vierkant Midhemel

Op 26 november 1997: Deze transit maakt u nogal agressief en aanmatigend. Dit is op zichzelf niet zo erg, maar er bestaat een mogelijkheid dat u te ver gaat waardoor nodeloze conflicten met anderen ontstaan. Misschien ook bent u zo op uw eigen belang geconcentreerd, dat u helemaal vergeet dat u niet alleen op de wereld bent. Deze dagen kunt u het beste alleen werken en heel hard, zonder dat anderen u voor de voeten lopen - tenminste dat is uw opvatting.

De conflicten ontstaan vooral in de beroepssfeer en thuis; in elk geval op plaatsen waar uw ego zich het meest betrokken voelt. Op terreinen waar u wat meer afstand hebt en waar u niet hartstochtelijk uw zin wenst te krijgen, zullen zich minder problemen voordoen. Er bestaat een kans op onaangenaamheden met superieuren, gezagdragers of ouders.

Deze transit verhoogt uw impulsiviteit en die wil nogal eens uit de hand lopen. Deze houding komt voort uit een verlangen een zeker doel te bereiken of indruk op uw omgeving te maken. Voelt u zich om welke reden dan ook gefrustreerd, dan keert deze energie zich tegen u: was u wat kalmer en rustiger, dan zou u dit zelf in de gaten hebben. Nu echter trekt u van leer zonder zich om de consequenties te bekommeren. Aan het begin staat het doel u helder voor ogen, maar in de loop van het proces kan het in één grote warboel ontaarden.

Weet u zichzelf in de hand te houden, dan zult u niet slechts veel werk weten te verzetten, doch tevens projecten op kunnen zetten die u op andere dagen niet zo makkelijk had aangedurfd: dan had het zelfvertrouwen u daartoe ontbroken. Over gebrek aan zelfvertrouwen hebt u bij deze transit over het algemeen niet te klagen; schort het u daar in het normale leven aan, dan uit zich dit nu in de vorm van irritatie en kleinzieligheid en niet in die van positieve energie. Kunt u op de een of andere wijze die positieve energie niet kwijt, dan gebeurt hetzelfde. Raakt u op uw werk geïrriteerd, maar beheerst u zich dan breekt de woede daarover meestal thuis los.

Deze transit heeft te maken met Saturnus Conjunct Midhemel op pag. $$ en kan die activeren.

top

Mars Vierkant Neptunus

Op 27 november 1997: Gedurende deze periode twijfelen vele mensen aan zichzelf, voelen ze zich ontmoedigd en incapabel. Het is eveneens mogelijk dat u met de consequenties van daden uit het verleden wordt geconfronteerd, terwijl u dacht dat die reeds lang vergeten waren. U dient dit alles het hoofd te bieden en niet wanhopig in uw schulp te kruipen.

Deze transit komt elke zes jaar terug en iedere keer zult u zich opnieuw afvragen wat u eigenlijk met uw leven doet en of dat wel het juiste is. U hebt het gevoel op de verkeerde weg te zijn en komt in de verleiding het dan maar op te geven. Ook anderen kunnen u vertellen dat u alles verkeerd doet en u met hun adviezen nog verder in de put helpen. Natuurlijk is er altijd wel iets wat niet helemaal goed is en daar dient u dan ook verandering in te brengen. Kruip echter niet in uw schulp. Luister naar uzelf en niet naar uw medemensen: stel zelf vast wat goed is en wat niet. Doe niet aan zelfbeschuldiging en wees er trots op dat u de veranderingen zonder de hulp van anderen tot stand brengt.

Laat u niet verleiden slinkse wegen te bewandelen om confrontaties te vermijden. Een Mars-Neptunuscontact kan "bedriegerij" inhouden. U zult uw positie niet versterken door de weg van de minste weerstand te kiezen, integendeel, de consequenties daarvan zullen heel wat moeilijker te dragen zijn.

U hebt zo weinig energie dat u 's morgens niet eens wilt opstaan. Onder deze transit voelt u er niets voor te doen wat u moet. U kunt zich echter evenmin ontspannen en daardoor komt u niet tot rust. Doe evenwel niet meer dan u werkelijk aan kunt. Tracht tevens confrontaties met anderen te vermijden: ze brengen u alleen maar verder in het slop en u bent toch niet in staat de problemen op te lossen.

U bent vatbaar voor infecties, kouvatten en koorts, waak dus voor oververmoeidheid. Bent u van nature allergisch, dan kan dit aspect op dat terrein moeilijkheden geven .

Spaart u uw krachten en durft u uw angsten onder ogen te zien, dan zult u het meeste hebben bereikt dat bij deze transit mogelijk is.

Deze transit heeft te maken met Saturnus Oppositie Neptunus op pag. $$ en kan die activeren.

top

Zon Vierkant Saturnus

Op 27 november 1997: Deze transit kan heel moeilijk zijn, zelfs al duurt hij niet lang. Hij is niet per definitie slecht of "onfortuinlijk" zoals veel mensen denken, maar hij brengt problemen op tafel die velen niet aan kunnen; problemen echter die men niet opzij kan schuiven. De twee vragen die u zult moeten beantwoorden zijn: in hoeverre dient u tevreden over uzelf te zijn en welke verplichtingen en verantwoordelijkheden hebt u ten aanzien van anderen? Vandaag ontstaat er een conflictsituatie tussen deze twee tegenstrijdige belangen.

Aan de ene kant kunt u zich depressief en belemmerd voelen; u zou de sleur waarin u leeft willen doorbreken, maar ziet daar geen kans toe. U zou wensen niet naar uw werk of naar school te hoeven gaan of niet te verkeren met mensen die u liever uit de weg gaat. U hebt het gevoel dat de omstandigheden u dwingen iemand anders te zijn dan die u werkelijk bent en daar verzet u zich innerlijk tegen. De mensen lopen u voor de voeten en bemoeien zich met uw zaken. Is het wel eens bij u opgekomen dat u hier met iemand anders over kunt praten en heeft u er wel eens over nagedacht of u nu werkelijk moet doen waar u geen zin in hebt? Onder dit aspect maken we maar al te vaak gevolgtrekkingen zonder na te gaan of die ook werkelijk gegrond zijn.

Zowel fysiek als psychisch beschikt u vandaag niet over veel energie. U kunt het gevoel hebben dat de last die op uw schouders drukt, te zwaar is; verwacht echter geen hulp van anderen, want daar hebt u niet om gevraagd. Deze keus hebt uzelf gemaakt, u bent er niet toe gedwongen. U versterkt zelf uw gevoelens van eenzaamheid en uitgesloten te zijn. U moet deze vicieuze cirkel doorbreken en de wereld en de mensen om u heen eens goed in ogenschouw nemen. Zelfs al hebt u dan op het ogenblik wat moeilijkheden met uw omgeving, die zullen spoedig tot het verleden behoren.

De gebeurtenissen van vandaag brengen de scheuren in uw ego aan het licht. Het doel van dit alles is de negatieve kijk die u op uzelf hebt, bloot te leggen en u te tonen waar de werkterreinen liggen die u wat meer zelfvertrouwen bij kunnen brengen.

Deze transit heeft te maken met Pluto Vierkant Saturnus op pag. $$ en kan die activeren.

top

Mars Conjunct Descendant

Op 25 december 1997: Van alle transits het aspect dat de meeste conflicten kan veroorzaken! Het punt dat zich in de horoscoop tegenover de Ascendant bevindt en dat Descendant wordt genoemd, vertegenwoordigt onder andere openlijke vijandschappen en onenigheden. Alles wat u onderneemt, zal waarschijnlijk op felle tegenstand stuiten van mensen die reden hebben zich tegen u te verzetten. Bent u niet zo goed in het manipuleren achter de schermen, dan zult u waarschijnlijk voor alles moeten vechten. Alle confrontaties met uw medemensen worden gekenmerkt door grote geldingsdrang en het enige wat u kunt doen, is zich hier terdege op voorbereiden en zo weinig mogelijk spanning creëren. Er bestaat een ernstig innerlijk conflict tussen de behoefte uzelf te doen gelden en uw verlangen bij anderen te horen.

Zelfs tussen de beste compagnons kunnen in deze dagen problemen rijzen. U kunt in opstand moeten komen tegen een huwelijks- of zakenpartner die u tracht te domineren; het is echter ook mogelijk dat u de overheersende partij bent. Dit veroorzaakt intense ego-gevechten. Het is echter mogelijk de energie van dit aspect om te vormen tot een poging tot samenwerking; dit lukt alleen maar indien beide partijen het gevoel hebben hun eigenbelang hiermee te dienen. Geen van beiden is op dit moment bereid de tweede viool te spelen.

Men kan deze energie het beste gebruiken door samen met anderen fysiek bezig te zijn. Vooral teamsporten kunnen hiervan profiteren: deze moedigen de samenwerking aan en maken tevens gebruik van de aanwezige agressiviteit en geldingsdrang.

Deze transit heeft te maken met Uranus Conjunct Descendant op pag. $$ en kan die activeren.

- - -

top

BIJLAGE

top

Over de grafische tabel

In de grafische tabel op pagina 2 wordt elke transit voorgesteld door een horizontaal balkje. Bij of onder elk balkje staat om welke transit het gaat en op welke pagina de bijbehorende tekst gevonden kan worden.

Belangrijke transits zijn dikker weergegeven - welke dat zijn hangt voornamelijk af van uw geboortehoroscoop. Een blik op de kalenderbalk aan de onder en bovenkant van de tabel laat u zien wanneer precies en voor hoe lang een bepaalde transit werkt; de duur van elke transit wordt ook vermeld aan het begin van elke paragraaf op de tekstpagina's. De kleine merktekentjes op de balkjes geven aan wanneer een transit exact is, dat wil zeggen wanneer een transiterende planeet precies op het betreffende punt van uw geboortehoroscoop staat. Als u een liniaal verticaal langs deze merktekentjes houdt, kunt u de betreffende dag van de kalenderbalk aflezen.

Hou er rekening mee dat de exacte duur van transits nooit voor honderd procent vastligt. Speciaal als het om lang durende transits gaat, kan het belang van een bepaald thema al lange tijd van tevoren merkbaar worden. Transits die te maken hebben met de Ascendant, de Midhemel of de huizen hangen sterk samen met het exacte tijdstip van geboorte. Als uw geboortetijd meer dan vijftien minuten afwijkt kunt u de betreffende paragrafen beter overslaan.

Voor de technici onder u: om het begin van een transit te bepalen gebruiken we een orb van 1° tot 3°, afhankelijk van de planeet en het aspect in kwestie; een transit is uitgewerkt na een orb van 1° tot 1°30, eveneens afhankelijk van planeet en soort aspect. Transits die meervoudig exact worden blijven de hele periode werken tussen de eerste en de laatste keer dat zij binnen de orb komen. In de inhoudsopgave op pagina 3 staan alleen de transits die in de aangegeven maanden exact zijn, ook al duurt hun werking meerdere maanden.

top

De teksten en het computerprogramma

De teksten van deze "Transit-Analyse" werden geschreven door Robert Hand, een van 's werelds meest bekende en gezaghebbende astrologen. Rob Hand woont op Cape Cod in Amerika; zijn belangstelling gaat speciaal uit naar de filosofische en historische dimensies van de astrologie.

Oorspronkelijk werden de teksten geschreven voor een computerboekje dat uitgebracht zou worden door Para Research Inc., later Astral Research Inc. genoemd. Een wat uitgebreidere versie van het tekstmateriaal is gepubliceerd in het boek "Planeten in Transit". Ten behoeve van deze "Transit-Analyse" werd de oorspronkelijke tekst hier en daar ingekort en aangepast. De inleiding en de tussenliggende cursieve paragrafen zijn van de hand van het team van Astrodienst Zürich.

Het computerprogramma voor de "Transit-Analyse" werd geschreven door dr. Alois Treindl, directeur van Astrodienst Zürich. Het is geschreven in Prolog en C en maakt gebruik van de concepten van Expert System en Kunstmatige Intelligentie om tot een keuze en afweging te komen van de transits voor elke geboortehoroscoop afzonderlijk.

Deze "Transit-Analyse" behandelt niet alle transits die zich in een jaar voordoen; alleen de meest belangrijke - in relatie tot iemands geboortehoroscoop - worden geselecteerd en besproken. Ook hangt de interpretatie van sommige transits af van de leeftijd van de persoon in kwestie en van het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde factoren in de geboortehoroscoop; soms hangen de gegeven interpretaties ook samen met andere transits die behandeld worden.

top

Tot slot

Behalve deze "Transit-Analyse" kunnen wij via Astrodienst Zürich ook een "Personal Horoscope Calendar" leveren. Dit boekje geeft interpretaties voor iedere dag van elk jaar, en maakt eveneens gebruik van individuele transits en van de door Robert Hand geschreven teksten. Anders dan in de "Transit-Analyse" worden hier alle transits van de snelle planeten in aanmerking genomen, evenals de transits van Cheiron. De complete efemeriden van de door u te kiezen periode worden meegeleverd, iets wat speciaal astrologen zal interesseren. Op verzoek kan een voorbeeld van één maand geleverd worden. De teksten zijn alleen in het Duits en in het Engels beschikbaar.

Misschien stelt u het op prijs te kunnen beschikken over een complete lijst van al uw transits, speciaal van alle snelle planeten; in dat geval beschikt Astrodienst Zürich over een hele serie mogelijkheden, met name over een aantal transitkalenders en het "Transit Cyclogram". Het "Transit Cyclogram" is een grafische, in vele kleuren en fraai uitgevoerde presentatie van uw transits over twaalf maanden, in de vorm van een mandala.

Op verzoek stuurt ARIES Astro-Services u graag de Catalogus van Astrodienst Zürich toe (circa 50 pagina's op A4- formaat); wie in astrologie is geïnteresseerd, vindt er een heel scala aan waardevol materiaal in.

Houdt u er wel rekening mee dat veel van wat Astrodienst Zürich levert technisch cijfermateriaal is zonder verklarende teksten. Om u te helpen bij uw eigen interpretatie kunnen de volgende boeken u van nut zijn:

"Planeten in Transit" van Robert Hand (Nederlandse uitgave). Dit boek werd als basis gebruikt voor deze "Transit- Analyse" en leent zich heel goed voor zelfstudie.

"Transits, the Time of Your Life" door Betty Lundsted (nog niet in het Nederlands vertaald). Dit boek beperkt zich tot de bespreking van de langzame planeten en van Mars.


Copyright Astrodienst AG 1997. All rights are reserved. 27-Oct-1997


Sluit venster / Terug naar Catalogus