Al onze prijzen zijn inclusief verpakkings- en verzendkosten.


Psychologische Horoscoopanalyse

Bij het maken van de Astro*Intelligence Psychologische Horoscoopanalyse wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie, een computertechniek die het mogelijk maakt om een persoonlijke horoscoop te maken. Nooit eerder was een computerhoroscoop zo treffend en succesvol.

Foto Mona Lisa en horoscoop De tekst van de Psychologische Horoscoopanalyse is geschreven door de internationaal bekende astrologe, psycho-analytica en auteur dr. Liz Greene uit Londen. In deze analyse wordt ingegaan op de volgende thema's:

De tekst van de Psychologische Horoscoopanalyse is helder en toegankelijk. Klik hier voor een voorbeeld van de analyse van Prins Charles. Er is geen astrologische of psychologische kennis vereist. Wel is het van belang om open te staan voor een psychologische kijk op uw persoonlijkheid en familieachtergond. Want dan profiteert u het meest van deze analyse, die een serieuze en diepgaande studie van de levenspatronen en problemen van een volwassene is. Deze horoscoopanalyse is dan ook alleen leverbaar voor personen van 14 jaar en ouder; voor jongeren is er de Psychologische Kinderanalyse.

Het computerprogramma waarmee de Psychologische Horoscoopanalyse wordt samengesteld is geschreven door dr. Alois Treindl, directeur van Astrodienst te Zürich waarmee ARIES Astro-Services een rechtstreekse computerverbinding heeft.

De Psychologische Horoscoopanalyse wordt geleverd als een boekje van 18 à 25 pagina's op A4-formaat. Bijgevoegd is een horoscooptekening in kleur.

De teksten en de wijze waarop de Psychologische Horoscoopanalyses zijn samengesteld zijn van dien aard, dat ze met kop en schouders boven andere uitsteken. Van alle computerhoroscopen die zijn vind ik deze tot nu toe de beste.

Drs. Karen Hamaker-Zondag in SYMBOLON

Voor mensen die willen kennismaken met astrologie is de Psychologische Horoscoopanalyse ongetwijfeld een zeer boeiende ervaring. Het bestuderen van deze karakteranalyse levert altijd een paar interessante en leerzame uurtjes van zelfreflectie op.

W. Rietman in SAGITTARIUS

Bestelnummer 75
Prijs € 57,50


Psychologische Relatieanalyse

Relaties met anderen zijn een essentieel deel van het leven. Daarom roepen ze ook veel vragen op. Waarom trekt de een ons aan en stoot de ander ons af? Waarom houden bepaalde relaties geen stand en duren andere een leven lang? Waarom brengen sommige relaties geluk en vervulling en andere verdriet en pijn? Astrologie kan inzicht geven in de diverse psychologische principes die hierin een rol spelen.

Foto verliefd paar

In de Psychologische Relatieanalyse wordt geen pasklaar antwoord gegeven op de vraag of u al dan niet bij elkaar past of met elkaar verder moet gaan. Wel geeft deze combinatie van astrologie en psychologie meer inzicht in wat er allemaal speelt tussen u en uw partner, zodat u op basis hiervan meer bewust kunt kiezen hoe u met elkaar om wilt gaan.

De tekst de analyse is van de hand van de internationaal bekende astrologe, psycho-analytica en auteur dr. Liz Greene uit Londen. Deze is helder en toegankelijk, waarbij geen astrologische of psychologische kennis is vereist. Klik hier voor een voorbeeld van de analyse van Willem-Alexander en Maxima.

De Psychologische Relatieanalyse behandelt onder andere de volgende onderwerpen:

De relatieanalyse is geschreven voor de leefwereld van een volwassene en kan daarom alleen gemaakt worden wanneer beide partners minimaal 14 jaar oud zijn. Wel is bewust ook rekening gehouden met relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht, zodat de analyse zich ook hiervoor goed leent.

Het computerprogramma waarmee de analyse wordt samengesteld is geschreven door dr. Alois Treindl, directeur van Astrodienst te Zürich waarmee ARIES Astro-Services een rechtstreekse computerverbinding heeft.

De Psychologische Relatieanalyse wordt geleverd als een fraai ingebonden boekje van 38 à 40 pagina's op A4-formaat. Bijgevoegd is een tekening in kleur van de composiet-horoscoop, de techniek waarop deze analyse onder andere is gebaseerd.

De analyse wordt gemaakt vanuit het standpunt van de op de bestelbon eerstgenoemde persoon. Het is mogelijk om (eventueel later) voor de halve prijs een tweede analyse voor de partner te bestellen, waarin deze laatste in de teksten de eerste persoon is.

Omdat de door u opgegeven naam van de partner in de tekst wordt verwerkt, is het aan te bevelen om bij de bestelling de roepnaam van de partner te vermelden.

Vul bij uw bestelling als eerste de persoon in voor wie de relatiehoroscoop is bestemd! Hij of zij leest dan over zijn of haar relatie met de persoon die als tweede is opgegeven!

Bestelnummer 76
Prijs € 57,50
Extra voor partner (kan ook later besteld worden): bestelnummer 77
Prijs € 28,75


Psychologische Kinderanalyse

Zoals de Psychologische Horoscoopanalyse gericht is op de wereld van volwassenen, zo vertelt de Psychologische Kinderanalyse veel over de leefwereld van kinderen. Ook hier zijn de teksten geschreven door de bekende astrologe, psycho-analytica en auteur dr. Liz Greene, en wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie om een persoonlijke aalyse samen te stellen.

KindertekeningKinderen experimenteren veel en doen spelenderwijs veel ervaringen op. Pas na vele jaren, na allerlei omwegen, tekent zich een wat meer gerichte levensweg af, die past bij de unieke persoonlijkheid van het kind. Helaas staan maar al te vaak invloeden uit de omgeving een natuurlijke ontwikkeling in de weg.

Om te voorkomen dat de oorspronkelijkheid van het kind tekort wordt gedaan, is in de Psychologische Kinderanalyse alle aandacht gericht op zijn of haar diverse ontwikkelingsmogelijkheden en interesses. Deze analyse is speciaal gemaakt voor ouders of verzorgenden die de eigen unieke mogelijkheden van hun kind centraal willen stellen in de opvoeding. De Psychologische Kinderanalyse behandelt de volgende thema's:

Deze analyse getuigt van het diepe inzicht van Liz Greene in de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind. Klik hier voor een voorbeeld van de analyse van Joanne K. Rowling.

Het computerprogramma waarmee de analyse wordt samengesteld is geschreven door dr. Alois Treindl, directeur van Astrodienst te Zürich waarmee ARIES Astro-Services een rechtstreekse computerverbinding heeft.

De Psychologische Kinderanalyse wordt geleverd als een gebonden boekje van 20 à 25 pagina's op A4-formaat. Bijgevoegd is een horoscooptekening in kleur.

Omdat de naam van het kind in de analyse wordt verwerkt, is het aan te bevelen om bij de bestelling zijn of haar roepnaam te vermelden.

Bestelnummer 78
Prijs € 57,50


Beroep en Bestemming

In de meest diepe betekenis wijst het woord 'bestemming' op een geroepen-zijn, en wel om een levenspad te bewandelen dat ons innerlijk ons ingeeft. Dit niet alleen om met een beroep in ons levensonderhoud te voorzien, maar ook om ons verbonden te weten met een diepere betekenis.

Foto brugZelfs als het werk dat we doen alleen maar onze roeping benadert, kan dat voldoende voor ons zijn om vervulling te voelen, en ons de zekerheid te geven dat we onze talenten op de meest constructieve manier gebruiken.

Een geboortehoroscoop kan veel waardevolle inzichten geven in zeer individuele mogelijkheden met betrekking tot onze roeping. Het gaat dan niet alleen om specifieke vaardigheden, maar ook om eventuele belemmeringen. Zelfkennis op dit gebied kan zeer behulpzaam zijn bij onze pogingen om iets te vinden dat we graag doen, zodat we onszelf op de meest authentieke wijze kunnen uitdrukken in ons werk.

De astrologische analyse Beroep en Bestemming is één van de nieuwste producten van Astrodienst te Zürich en gaat over de gehele persoon en het vinden van bezigheden die zoveel mogelijk kanten van de persoon voldoening kunnen geven. Zij beschrijft wat voor soort werk het beste bij ons temperament past en gaat - op basis van bepaalde horoscoopstanden - in op specifieke aanleg en talenten.

De analyse gaat ook over de beperkingen en problemen die iemand kan tegenkomen en beschrijft de houding die iemand heeft tegenover succes en prestaties. Tenslotte toont zij welke wezenlijke waarden iemand moet uitdrukken om het gevoel te hebben het beste van het leven te maken.

De analyse, waarvan de tekst is geschreven door astrologe en psycho-analytica dr. Liz Greene uit Londen, is helder en toegankelijk, en vereist geen astrologische of psychologische kennis. Dit rapport telt 18 à 25 pagina's en bevat de volgende hoofdstukken:

Klik hier voor een voorbeeld van de Beroep en Bestemming van Bill Gates.

Bijgevoegd is een horoscooptekening in kleur.

Bestelnummer 90
Prijs € 57,50


Jaarhoroscoop

Onze innerlijke processen hangen op een wonderbaarlijke wijze samen met de loop van de planeten door onze geboortehoroscoop. In de Jaarhoroscoop volgt Liz Greene de planeten en geeft ze ons inzicht in de psychologische betekenis die hun transits en progressies voor ons hebben.

Na onze geboorte vervolgen de planeten hun weg door de dierenriem. Om te zien hoe dat uitwerkt op de geboortehoroscoop wordt gekeken naar transits en progressies. Bij transits kijkt men hoe de actuele standen van de planeten uitwerken op de geboortehoroscoop. Bij progressies kijkt men niet naar de actuele planeetstanden, maar zijn hun posities gedurende een bepaalde dag na de geboorte representatief voor een overeenkomstig levensjaar. In de Jaarhoroscoop gebruikt Liz Greene beide technieken, zich richtend op de samenhang ervan met onze innerlijke processen. Jungiaanse psychologie is haar specialiteit, waardoor ze kan laten zien wat zich allemaal in de diepte van onze ziel afspeelt.

Psychologisch zijn we ingewikkelde wezens. Onvermijdelijk zitten tegenstrijdige kanten van ons elkaar in de weg. Dit leidt ertoe dat we het bestaan van bepaalde behoeften, verlangens en angsten ontkennen. Maar in ons onbewuste leven ze voort, blijven ze vragen om aandacht en energie, die we ze alleen via een omweg kunnen geven. Bijvoorbeeld door onze eigen woede op de buitenwereld te projecteren 'Wat je zegt dat ben je zelf' is de volkswijsheid waarin dit bondig wordt verwoord. De eigenschappen die wij anderen toedichten zijn maar al te vaak de schaduw van onszelf. De geboortehoroscoop geeft inzicht in die processen. Onbewuste kanten komen nog duidelijker aan het licht als we kijken hoe ze zich in de loop der jaren manifesteren. Dan krijgt tijd betekenis.

Elke eigenschap in ons heeft haar specifieke moment voor bewustwording. Dan zeggen we dat 'de tijd er rijp voor is' en hoe meer we ons tegen deze expressie verzetten, hoe meer pijn het doet. Wat dit betreft zijn er geen gelukkige of ongelukkige situaties, maar alleen dat wat de Grieken kairos noemden: het juiste moment. En dat staat in de sterren geschreven. Of we dan in staat zijn een pijnlijke en moeilijke tijd te veranderen in een tijd van innerlijke kracht en zelfkennis, heeft dan ook eerder te maken met bewustzijn dan met lotsbeschikking. De Jaarhoroscoop richt de aandacht op het juiste moment voor innerlijke ontwikkelingen, conflicten en veranderingen en laat zo zien wat die tijd werkelijk voor ons betekent.

De Jaarhoroscoop wordt geleverd als een boekje op A4-formaat van 40 à 45 pagina's. Voorin is een grafiek opgenomen, waarmee u in één oogopslag ziet wanneer bepaalde transits en progressies actueel zijn. De inhoudsopgave geeft eerst een overzicht van de belangrijkste transits en progressies van het jaar en vermeldt vervolgens per maand welke aspecten zich voordoen. Voor astrologen is achterin een verantwoording over de toegepaste technieken opgenomen. Zo is gebruik gemaakt van de aspecten van de progressieve Zon tot en met Mars, en van de transiterende Jupiter tot en met Pluto, inclusief Cheiron.

De Jaarhoroscoop, samengesteld door dr. Alois Treindl van Astrodienst in Zürich, wordt gemaakt voor de periode van een jaar, met ingang van een door u gewenste maand. Vergeet deze ingangsdatum niet bij uw bestelling op te geven! Klik hier voor een voorbeeld van de Jaarhoroscoop.

Bestelnummer 92
Prijs € 57,50


Transit-Analyse

We willen maar al te graag weten wat de toekomst ons brengen zal. Wat speelt er allemaal in het komende jaar? Welke thema's gaan in ons leven een belangrijke rol spelen? De Transit-Analyse kan hierop een antwoord geven.

Foto vrouw in mensenmassaIn deze analyse worden de actuele posities van de planeten in de dierenriem, de zogenaamde transits, vergeleken met de planeten en huizen in uw geboortehoroscoop. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie om te bepalen welke van deze transits voor u het belangrijkst zijn. Zo kunt u in deze analyse lezen wanneer welke thema's uit uw geboortehoroscoop worden geactiveerd en zodoende om extra aandacht vragen.

De teksten van de Transit-Analyse zijn geschreven door de Amerikaanse astroloog en historisch onderzoeker Robert Hand. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, die als standaardwerken voor astrologen worden beschouwd. Net als Liz Greene heeft hij zijn kennis en ervaring ter beschikking gesteld van Astrodienst te Zürich.

Het computerprogramma waarmee de analyse wordt samengesteld is geschreven door dr. Alois Treindl, directeur van dit internationaal bekende bureau waarmee ARIES Astro-Services een rechtstreekse computerverbinding heeft.

Dat astrologen als Robert Hand en Liz Greene hun naam met Astrodienst te Zürich verbinden, staat garant voor de gedegen kwaliteit van dit Astro*Intelligence product. De tekst van de Transit-Analyse laat zich dan ook makkelijk lezen en vereist geen astrologische kennis. Klik hier voor een voorbeeld van de Transit-Analyse van Prins Charles voor 1997.

De Transit-Analyse wordt geleverd als een fraai ingebonden boekje op A4-formaat van 25 à 28 pagina's, afhankelijk van het aantal transits dat zich in het betreffende jaar voordoet. Op de eerste pagina is een grafiek opgenomen, waarmee u in één oogopslag kunt zien wanneer bepaalde transits actueel zijn.

De inhoudsopgave geeft eerst een overzicht van de belangrijkste transits van het jaar en vermeldt vervolgens per maand welke aspecten zich voordoen, dit alles met verwijzingen naar de pagina's waarop deze worden besproken.

Voor astrologen is het wellicht interessant te weten dat voor de transits door de huizen het systeem van Placidus wordt gebruikt, en dat orbsen worden gehanteerd van 1 tot 3 graden, afhankelijk van de planeet, het soort aspect en van het beginnen of eindigen van een transit.

De Transit-Analyse wordt gemaakt voor de periode van een jaar, met ingang van een door u gekozen maand. Vergeet deze ingangsdatum niet te vermelden op het bestelformulier! Bij de Transit-Analyse bevindt zich een bon, waarmee 10% korting kan worden verkregen op een volgende, aansluitende Transit-Analyse voor dezelfde persoon.

Bestelnummer 79
Prijs € 47,50


Horoscoopdagboek

Dit is een boekje in A5-formaat van meer dan 200 pagina's, dat gedurende een heel jaar uw persoonlijke gids kan zijn, door u van dag tot dag op de hoogte te houden van de thema's die dan in uw leven spelen.

VoorbeeldDe teksten zijn van Robert Hand, de beroemde Amerikaanse astroloog die u al kent van onze Transit-Analyse en die tevens bekend is door zijn onderzoek naar astrologische bronnen uit de Oudheid.

Het Horoscoopdagboek bevat na een inleiding de planeetstanden in uw geboortehoroscoop en toont in een grafische tabel alle langdurende transits. Dan volgt het eigenlijke dagboek met de interpretaties voor elke dag, twee dagen per bladzijde.

Het Horoscoopdagboek besluit met een volledige efemeride, ofwel een tabel met de dagelijkse planeetstanden, voor het opgegeven jaar, gevolgd door een bijlage van vier bladzijden met extra toelichtingen, een index voor het opzoeken van de datums waarop de betreffende transits worden besproken, en een bestelformulier om gemakkelijk per post of per fax een vervolg-dagboek te kunnen bestellen.

Klik hier voor een voorbeeld van het Horoscoopdagboek van Willem-Alexander.

Van elke dag geeft het Horoscoopdagboek het volgende:

Het computerprogramma waarmee het Horoscoopdagboek wordt samengesteld is geschreven door dr. Alois Treindl, directeur van Astrodienst te Zürich.

Door zijn handige formaat is het Horoscoopdagboek makkelijk mee te nemen zodat het overal voor u een leidraad kan zijn, waar u ook bent.

Bestelnummer 80
Prijs € 67,50


Perspectieven op Langere Termijn

De horoscoop Perspectieven op Langere Termijn is een nieuw product van Astrodienst te Zürich. Hierin geeft de beroemde astrologe, psycho-analytica en auteur dr. Liz Greene een overzicht van wat voor u gedurende zes jaren de belangrijkste thema's zijn.

Foto herfstbladerenNa een overzicht van een aantal geselecteerde transits en progressies, begint Perspectieven op Langere Termijn met een hoofdstuk Introductie, waarin Liz Greene haar visie geeft op astrologische cycli en het Aquariustijdperk.

In het tweede hoofdstuk De planetaire configuraties wordt ingegaan op de positie van de buitenplaneten Uranus, Neptunus en Pluto, zoals die door de huizen van uw geboortehoroscoop lopen en aspecten maken met planeten in uw radix.

Vervolgens wordt in het hoofdstuk Innerlijke veranderingen ingegaan op de belangrijkste aspecten die de progressieve snelle planeten en Saturnus in transit met de planeten in uw geboortehoroscoop maken. Voor een optimale overzichtelijkheid worden deze chronologisch per periode van twee jaar afzonderlijk besproken.

Tenslotte worden in het vierde hoofdstuk Uw generatiegroep de posities van Uranus, Neptunus en Pluto in de geboortehoroscoop behandeld, alsmede de aspecten die Uranus, Neptunus en Pluto in transit met deze planeten in de radix maken.

Het computerprogramma waarmee de analyse wordt samengesteld is geschreven door dr. Alois Treindl, directeur van Astrodienst te Zürich, waarmee ARIES Astro-Services een rechtstreekse computerverbinding heeft.

Long-Term Horoscope wordt geleverd als een fraai boek op A4-formaat van 45 à 50 pagina's, afhankelijk van het aantal progressies en transits dat zich in de betreffende jaren voordoet. Op de eerste pagina is een grafiek opgenomen, waarmee u in een oogopslag kunt zien wanneer bepaalde progressies en transits actueel zijn.

Klik hier voor een voorbeeld van Perspectieven op Langere Termijn van Roger Federer.

Bestelnummer 91
Prijs € 57,50


Aspekten Mellie Uyldert

Zoals de planeten onze behoeften, onze drijfveren vertegenwoordigen, zo zeggen de aspecten tussen de planeten iets over de integratie hiervan, ofwel het héél zijn van de persoon. In het tweede deel van haar Astrologie-trilogie, Aspekten, behandelt Mellie Uyldert alle majeure aspecten tussen de planeten.

Portret Mellie Uyldert Ons boekje Aspekten geeft al haar teksten over de in een horoscoop voorkomende aspecten. Het is een op de persoon toegesneden verslag van een deel van de horoscoop dat meestal het minst wordt besproken.

Het bijzondere van de interpretaties van Mellie Uyldert is dat zij duidelijk onderscheid maakt tussen twee soorten aspecten. Enerzijds zijn er de uitgaande, meer aktieve aspecten wanneer de betrokken planeten zich van elkaar verwijderen. Anderzijds zijn er de ingaande, meer passieve aspecten wanneer de planeten na een oppositie weer naar elkaar toe bewegen. Op beide soorten aspecten gaat zij afzonderlijk in, waardoor de interpretatie nog meer op de persoon wordt toegespitst.

Sommige astrologen hebben hun reserves ten aanzien van Mellie Uylderts hier en daar nogal 'harde' uitspraken, terwijl haar beschrijvingen slechts zijn bedoeld als voorbeeld van het wezen van een aspect in zijn meest pure en extreme manifestatie. Het is dus niet de bedoeling de teksten in ieder opzicht letterlijk te interpreteren, evenmin als dat gedaan moet worden na het trekken van de tarotkaart De Gehangene.

Maar het zijn wel krachtige beelden om tot je door te laten dringen en impressies die het astrologisch beleven minder vrijblijvend maken. Daardoor wordt des te meer de verbondenheid met het kosmische ervaren, en is het een stimulans tot zelf associëren en combineren, tot zelf denken in analogieën.

Het verslag Aspekten wordt geleverd als een boekje van 20 à 40 pagina's op A4-formaat en bevat:

Alvorens op de betekenis van een in- of uitgaand aspect tussen twee planeten in te gaan, wordt eerst het een en ander verteld over de relatie tussen de twee betrokken planeten in het algemeen.

Opvallend in dit verslag is de directe, duidelijke en vooral levende taal die Mellie Uyldert zo eigen is. Hierin is haar karakteristieke schrijfwijze zoveel mogelijk gehandhaafd, waardoor ook het woord aspekt zelf met een k is geschreven.

Bestelnummer 70
Prijs € 28,50


Horoscoopkaart

De Horoscoopkaart is een stevige geplastificeerde kaart op A4-formaat met op de voorzijde een horoscooptekening in kleur. Op de achterzijde zijn de geboortegegevens vermeld, samen met die van de planeten en de huizen in de horoscoop. Zo kunt u het belangrijkste horoscoopmateriaal – tekening en berekeningen – op een duurzame wijze bewaren.

Voorbeeld Radixtekening Op de voorzijde vindt u de horoscooptekening zoals die ook bij de Radix wordt geleverd. Bij de planeten, maansknoop, gelukspunt, ascendant en midhemel is de positie in hele graden vermeld, samen met eventuele retrogradatie. Er kan gekozen worden voor de huizensystemen van Placidus, Koch of Gelijke huizen

De kleuren van de aspectlijnen geven de aard van de aspecten aan: rood voor vierkanten en opposities, groen voor driehoeken en sextielen, en blauw voor inconjuncten. Aan de aspectlijnen is ook de sterkte van de aspecten af te lezen aan de dichtheid van de lijn. Net als bij de Radix kan gekozen worden voor het toepassen van een ruime orbs, dan wel de orbsen zoals Karen Hamaker ze hanteert (zie hier een toelichting).

Op de achterkant zijn de gegevens van de planeten in graden en minuten vermeld, zoals die bij de Radix worden gegeven. U vindt hier hun posities, samen met vermelding van eventuele retrogradatie, hun breedte, declinatie en snelheid per dag.

Ook van de ascendant, midhemel, vertex, maanknoop en van het gelukspunt (rekening houdend met dag- of nachthoroscoop) zijn deze gegevens afgedrukt. Tenslotte worden de huiscuspen vermeld van zowel Placidus, Koch en gelijke huizen.

Een overzichtelijke kaart waar u jaren lang plezier van zult hebben!

Voor astrologen
Bestelnummer 10
Prijs € 10,-

Geef bij bestelling op:


Radix

De berekeningen van ARIES Astro-Services zijn bedoeld voor astrologen, die zelf horoscopen willen interpreteren. Ze worden vooral gebruikt door hen die over betrouwbare en uitgebreide gegevens willen beschikken, zonder daarvoor zelf deze berekeningen te hoeven maken.

Voorbeeld Horoscoopkaart De berekening geeft de positie van de planeten, vertex, maanknoop en gelukspunt (rekening houdend met dag- of nachthoroscoop), samen met de breedte, declinatie en snelheid. Vermeld worden de maanfase in graden, de huiscuspen van Placidus, Koch en Gelijke huizen en de positie van de huisheren in huizen. In tabelvorm worden de elementen en kruisen weergegeven. Tenslotte worden de aspecten vermeld, samen met de orbsen, de middelpunten en de aard ervan: uit- of ingaand en toe- of afnemend. Hierbij kan gekozen worden voor het toepassen van een ruime orbs, dan wel de orbsen zoals Karen Hamaker ze hanteert (zie hier een toelichting). Na een tabel met totalen van aspectsoorten worden tenslotte de parallelaspecten afgedrukt.

Als extra wordt de radix aangevuld met een technische analyse waarin opgenomen zijn:

Tegen bijbetaling kan de horoscooptekening in vier kleuren worden bijgeleverd. Ook is het mogelijk een extra lijst met aspecten toe te voegen waarin deze naar soort zijn gesorteerd, de positie en aspecten van Cheiron op te nemen, en de conjuncties van vaste sterren met radixplaneten te vermelden. Tenslotte is het mogelijk een luxe uitvoering te laten maken, waarbij de Radix de vorm krijgt van een fraai gebonden boekje op A4-formaat, dat altijd ook de horoscooptekening bevat.

Klik hier voor een voorbeeld van de Radix van John Lennon.

Voor astrologen
Bestelnummer 01
Prijs vanaf € 9,-

Geef bij bestelling op:


Progressies

De progressies zijn bedoeld voor astrologen, die zelf horoscopen willen interpreteren. Ze worden vooral gebruikt door hen, die over betrouwbare en uitgebreide gegevens willen beschikken zonder daarvoor zelf deze berekeningen te hoeven maken.

Voorbeeld ProgressiesVoor het berekenen van progressies wordt meestal gebruik gemaakt van secundaire progressies. Hierbij wordt de horoscoop berekend voor het aantal dagen na de geboorte, dat gelijk is aan de leeftijd in jaren van de betrokkene. Bij de secundaire progressies wordt dan ook de corresponderende efemeridedag en -tijd vermeld, samen met de tabeldag. De berekening geeft de posities van de progressieve planeten op de opgegeven begindatum, samen met de breedte, declinatie en snelheid.

Vanwege de relatief grote snelheid wordt van de Maan de progressieve positie per maand gegeven. De progressieve huiscuspen van Placidus, Koch en gelijke huizen worden vermeld, waarbij uitgegaan wordt van een midhemel waarvan de progressie synchroon loopt met die van de Zon.

Tenslotte worden de aspecten gegeven van de progressieve planeten, ascendant en midhemel met hun posities in de geboortehoroscoop, samen met de orbsen. Van de progressieve Maan wordt apart vermeld wanneer deze aspecten exact zijn.

Tegen bijbetaling sturen wij u ook de zonnehoekdirecties, ook wel Bonatti-directies genoemd. Hierbij zijn de directieve posities van alle planeten en huiscuspen berekend door deze van de radix mee te draaien met de progressieve Zon. Vervolgens worden de aspecten vermeld van de directieve planeten, ascendant en midhemel met hun posities in de geboortehoroscoop, samen met de orbsen.

Ook is het mogelijk de transits toe te zenden, ofwel de actuele posities van de planeten op de begindatum. Deze worden vermeld samen met hun aspecten met de planeten, ascendant en midhemel van de radix, met opgave van de orbsen.

Vervolgens kunnen ook de maanfasen worden gegeven, ofwel die dagen en tijden waarop de actuele maanfase gelijk is aan die van de geboortehoroscoop.

Tenslotte is het mogelijk om de vaste sterren bij dit alles te betrekken, waarbij hun conjuncties met de progressieve planeten worden afgedrukt, samen met de orbsen en de aard ervan: toe- of afnemend. Indien hiervoor als extra is gekozen, worden de vaste sterren ook betrokken bij de zonnehoekdirecties en transits.

Alleen indien u gelijktijdig, dus samen met deze bestelling, tevens de Radix bestelt, krijgt u minstens € 2,50 korting op de progressies!

Voor astrologen
Bestelnummer 02
Prijs vanaf € 9,-

Geef bij bestelling op:


Levenscycli

Voor een overzicht van iemands levensloop kijken astrologen naar de secundaire progressies van de snellopende planeten en de transits van de langzaamlopende planeten. Door te kijken naar de tekens en huizen waardoor deze lopen, alsook naar de aspecten die ze met radixplaneten maken, wordt een indruk verkregen van de thema's die spelen gedurende bepaalde periodes. De kaart Levenscycli laat dit alles in één oogopslag zien, en wel voor een heel mensenleven.

Voorbeeld LevenscycliVoor een periode van 100 jaar vanaf het geboortejaar zijn de progressies en transits grafisch weergegeven. Hiervoor is de horoscoopcirkel als het ware afgerold tot een horizontale lijn met de ascendant aan de linkerkant en van links naar rechts de huizen 1 tot en met 12. Op deze lijn zijn de radixposities van de planeten Zon tot en met Pluto ingetekend.

Verticaal is de tijd-as weergegeven, waarbij elk jaar door een regel wordt voorgesteld. Zo ontstaat een diagram waarin de posities van de radixplaneten als verticale zwarte lijnen getekend zijn, terwijl de huizen aan afwisselend witte en grijze blokken zijn te herkennen. De grenzen tussen de tekens zijn binnen de huizen aangegeven met dunne verticale grijze stippellijnen.

De kaart is geplastificeerd. Op de ene kant zijn de secundaire progressies weergegeven van Zon tot en met Mars, en wel ieder in een eigen kleur. Zo kan men in één oogopslag zien in welke jaren deze door bepaalde huizen en tekens lopen, dan wel conjuncties maken met radixplaneten. Omdat ook de aspecten met radixplaneten door verticale lijnen zijn getekend, is tevens te zien wanneer er vierkanten, driehoeken en opposities met deze planeten worden gemaakt.

Op de andere kant is hetzelfde te zien voor de transits van Jupiter tot en met Pluto. De lijnen van deze planeten, ook hier in verschillende kleuren, maken hier vanwege hun retrogradatie jaarlijkse golfbewegingen. Goed is te zien hoe Jupiter globaal elk jaar een teken en huis opschuift, wanneer Saturnus op zijn radixpositie terugkeert en hoe Uranus in een leven van 84 jaar alle huizen in de horoscoop aandoet.

Omdat deze kaart het hele astrologisch levensverhaal laat zien, is het raadzaam om deze tijdens een horoscoopbespreking bij de hand te hebben. Want er wordt altijd wel iets over het verleden verteld, dat nu zonder veel moeite te associëren is met een bepaalde progressie of transit. Vandaar uit kan weer geconstateerd worden hoe bepaalde planeten bij iemand uitwerken, zodat ook de interpretatie van de horoscoop vergemakkelijkt wordt door gebruik te maken van deze Levenscycli.

Klik hier voor een voorbeeld van de Levenscycli van Jan Wolkers.

Voor astrologen
Bestelnummer 12
Prijs € 10,-

Geef bij bestelling op:


Transitdiagram

Op het grafische Transitdiagram kunt u in één oogopslag zien op welke dagen gedurende een half jaar de actuele planeten de planeten in uw geboortehoroscoop raken, en welke huizen in de horoscoop worden geactiveerd. Zo kunt u op een eenvoudige wijze voortdurend op de hoogte blijven hoe de actuele standen van de planeten – de transits – uitwerken op uw persoonlijke leven.

Voorbeeld Transitdiagram

Het Transitdiagram is een stevige geplastificeerde kaart op A4-formaat met op de voorzijde een grafische weergave van de loop van de actuele planeten door uw geboortehoroscoop. Om dit weer te geven is uw horoscoopcirkel als het ware afgerold tot een horizontale lijn met de ascendant aan de linkerkant. Loodrecht hierop staat vertikaal de tijd-as waarop elke dag door een regel wordt voorgesteld. Zo ontstaat een diagram waarin de posities van de radixplaneten als vertikale zwarte lijnen getekend zijn.

Van links naar rechts geven afwisselende licht- en donkergrijze blokken de huizen van de horoscoop aan. Hier doorheen slingeren in kleur de banen van de actuele planeten, zodat zichtbaar is op welke dagen deze conjuncties maken met de planeten uit de geboortehoroscoop en wanneer ze de huizen van de horoscoop binnenkomen en verlaten. Ook de transits van de ‘snelle planeten’ zijn weergegeven, zodat u bijvoorbeeld ook ziet in welke levensgebieden de Maan werkzaam is.

Op de achterzijde staan op chronologische volgorde de dagen waarop de actuele planeten (met uitzondering van de Maan) majeure aspecten met de geboortehoroscoop maken. Daar op de voorzijde alleen de conjuncties zichtbaar zijn is dit een handige aanvulling omdat hier ook de sextielen, vierkanten, driehoeken en opposities zijn vermeld.

Al met al een overzichtelijke kaart die van dag tot dag eenvoudig geraadpleegd kan worden om op de hoogte te blijven van de dagelijkse invloeden.

Voor astrologen
Bestelnummer 11
Prijs € 10,-

Geef bij bestelling op:


Horoscoopstudie

Een goed computerprogramma kan een complete interpretatie van een geboortehoroscoop geven. De Psychologische Horoscoopanalyse van Astrodienst te Zürich, met teksten van Liz Greene, is daar een voorbeeld van. De computer is echter ook uitermate geschikt als hulpmiddel om teksten te leveren, die een geheugensteun vormen bij de bestudering van de horoscoop. Deze werkwijze bespaart heel wat geblader in astrologische studieboeken en het daaruit maken van aantekeningen.

Voorbeeld HoroscoopstudieDe Horoscoopstudie opent met een berekening van de planeetstanden en huiscuspen. Vervolgens wordt de betekenis gegeven van de ascendant en van de planeten in teken en huis, en wel in de vorm van trefwoorden en trefzinnen in royale tekstblokken. Tenslotte wordt de betekenis vermeld van de aspecten, zoals ze zich volgens de door Karen Hamaker gehanteerde orbsen in de horoscoop voordoen (zie hier een toelichting).

Deze basisteksten beslaan in totaal zo'n 10 à 12 pagina's. Ze zijn bedoeld voor mensen die inzicht willen krijgen in de werking van astrologie. Daarom wordt altijd een inleidende toelichting meegestuurd: Een Begin van horoscoopduiding. De Horoscoopstudie kan echter ook voor gevorderden uitermate behulpzaam zijn.

Als extra worden identieke structuren opgegeven, ofwel namen van bekende personen die dezelfde Zon, ascendant en Maan in hun geboortehoroscoop hebben als degene voor wie de Horoscoopstudie bestemd is.

Tegen bijbetaling zenden wij u de horoscooptekening in vier kleuren, te weten zwart, rood, groen en blauw. Met behulp van de laatste drie kleuren worden de elementen en de verschillende soorten aspecten weergegeven. Normaliter wordt de Horoscoopstudie op losse vellen op A4-formaat afgedrukt. Kiest u voor de luxe uitvoering (die altijd ook een horoscooptekening bevat), dan maken wij van uw bestelling een fraai gebonden boekje.

Klik hier voor een voorbeeld van de Horoscoopstudie van John Lennon.

Bestelnummer 03
Prijs vanaf € 14,-

Geef bij bestelling op:


Windroos

De plaats van de planeten en de huizen tijdens de geboorte kan niet alleen gebruikt worden om een geboortehoroscoop te maken, maar ook om letterlijk de richting aan te geven waar hun energie zich manifesteert.

Voorbeeld WindroosIn 1970 ontdekte Michael Erlewine deze toepassing van astrologie, waarbij de stand van de planeten en de ascendant tijdens de geboorte geprojecteerd worden op het vlak waarop men zich bevindt. Dit kan een landkaart zijn, maar ook een plattegrond van uw woonplaats of van uw huis.

Op de landkaart of de plattegrond van uw woonplaats geeft de lijn van Jupiter onder andere aan waarheen de studiereis het beste kan gaan, en waar u beter geen vermageringskuur kunt gaan volgen. De lijn van Saturnus vertelt bijvoorbeeld waar moeilijkheden met de overheid of oponthoud in het verkeer te verwachten zijn. Voor de inrichting van uw huis kan de lijn van de Zon vertellen waar u het beste uzelf kunt zijn en het meest creatief bent. Neptunus geeft advies over de plek voor televisie kijken of musiceren, terwijl Uranus aangeeft waar de computer het best geplaatst kan worden.

De laatste jaren wordt de Windroos ook in Nederland meer toegepast, vooral na het verschijnen van enthousiaste publicaties van Karen Hamaker-Zondag, waaronder haar boek De astrologische windroos dat in 1993 bij uitgeverij Symbolon verscheen.

Teneinde de windroos goed te kunnen gebruiken, drukt ARIES Astro-Services deze op een stevig transparant vel op A4-formaat af. Hierop zijn in diverse kleuren de planeetlijnen aangegeven, samen met de graden die ze van het noorden verwijderd zijn. Ook de lijn van de ascendant en descendant wordt getekend. Tenslotte wordt op verzoek ook de lijn van Cheiron weergegeven.

Bestelnummer 14
Prijs vanaf € 11,50


Bioritmiek

Het verschijnsel van afwisselende activiteit en passiviteit is de basis van de bioritmiek, zoals die in het begin van onze eeuw ontdekt en onderzocht is door Dr. W. Fliess in Berlijn en Dr. H. Swoboda in Wenen. Zij vonden bij de mens twee cycli: een fysieke of manlijke cyclus van 23 dagen en een sensitieve of vrouwelijke cyclus van 28 dagen. Rond 1930 ontdekten Dr. F. Feltscher in Innsbruck en Dr. R. Hersey in Pennsylvania een derde cyclus van 33 dagen: de intellectuele cyclus.

Voorbeeld BioritmiekHet cyclisch functioneren van de fysieke, sensitieve en intellectuele eigenschappen doet zich in elk mens voor.

Elke cyclus heeft een positieve en een negatieve fase waarin men optimaal dan wel minimaal functioneert. Zo bestaat de fysieke cyclus uit twee fasen van elk 11½ dag: in de eerste helft heeft men veel energie en in de tweede helft heeft men behoefte aan rust. In de bioritmiek heeft de overgang tussen twee fasen, die zich bijvoorbeeld bij het sensitieve ritme elke 14 dagen voordoet, de meeste aandacht. In zo'n overgang functioneert men het slechtst en heeft men een zogenaamde kritische dag. Zo is het bijvoorbeeld niet aan te bevelen om op een intellectueel kritische dag een examen te doen.

In de ritmogrammen die ARIES Astro-Services levert, is per dag grafisch de positie van de drie cycli aangegeven. Als er sprake is van een kritische dag, dan wordt dit duidelijk vermeld, samen met de cyclus waarop deze betrekking heeft. Ook wordt aangegeven of er sprake is van zogenaamde expressieperiodes of depressieperiodes, waarin men in alle drie cycli tegelijk optimaal dan wel minimaal functioneert.

Meestal wordt alleen gewerkt met het primaire ritmogram, waarbij de cycli van 23, 28 en 33 dagen hun oorsprong vinden in de geboortedag. Soms wordt echter tevens gewerkt met het zogenaamde secundaire ritmogram, waarbij uitgegaan wordt van de laatste verjaardag. Ook deze uitgebreidere ritmogrammen kunnen worden geleverd. Tenslotte is het mogelijk om groepsritmogrammen te laten maken van groepen van maximaal 12 personen. Met dit laatste is het mogelijk om bijvoorbeeld de stand van zaken te bekijken voor een bedrijfsafdeling, een verenigingsbestuur of een voetbalelftal.

Bestelnummer 04
Prijs vanaf € 9,-


Astrologische geboorteregeling

De medische wetenschap stelt tot dusverre dat een vrouw alleen vruchtbaar is ongeveer halverwege twee menstruaties. Op dit gegeven is de periodieke onthouding volgens de methode Ogino-Knauss-Schröder als middel voor geboortebeperking gebaseerd. In de praktijk is gebleken dat deze methode nogal onbetrouwbaar is.

Voorbeeld kalenderUit de experimenten van dr. Jonas, arts en astroloog in het voormalige Tsjecho-Slowakije in de jaren zestig, bleek dat een vrouw naast deze biologische cyclus nog een tweede vruchtbaarheidscyclus heeft. In deze tweede, astrologische, cyclus is de vrouw vruchtbaar telkens wanneer haar geboortemaanfase zich voordoet, ofwel wanneer de Zon en de Maan dezelfde hoek met elkaar maken als tijdens haar geboorte. Dit gebeurt ongeveer om de 29½ dag. In Hongarije combineerde dr. Rechnitz de biologische en de astrologische cyclus. Uit veel onderzoeken bleek dat deze gecombineerde methode bij periodieke onthouding een veiligheid opleverde van bijna 98%.

Een andere ontdekking van Jonas betrof het geslacht van het te verwachten kind. Uit onderzoeken bleek dat dit samenhing met het teken waarin de Maan tijdens de conceptie stond. Was dit teken positief (Ram, Tweelingen, Leeuw, Weegschaal, Boogschutter of Waterman) dan werd er een jongetje geboren, was dit negatief (Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok of Vissen) dan werd er een meisje geboren.

ARIES Astro-Services levert bovengenoemde gegevens. Voor geboorteplanning is dit in de vorm van een tabel waarop datums met tijden van astrologische vruchtbaarheid zijn vermeld (de maanfasen), met geslacht van een eventueel te verwekken kind en de aspecten tussen Zon en Maan enerzijds en de planeten anderzijds op dat moment.

Voor onthouding kan tevens als extra een kalender worden bijgeleverd, waarin elke maand op een aparte bladzijde is afgedrukt. Hierop zijn de astrologische vruchtbaarheidsperiodes afgedrukt en is tevens ruimte vrijgelaten voor het invullen van de eigen biologische vruchtbaarheidscyclus. Dit alles is van een duidelijke handleiding voorzien. Extra achtergrondinformatie over het werk van Jonas en Rechnitz wordt meegestuurd.

ARIES Astro-Services neemt geen enkele verantwoording voor de gevolgen van verwachtingen gewekt en toepassingen van deze door haar geleverde gegevens!

Bestelnummer 05
Prijs vanaf € 9,-


Edelstenen en Astrologie

Astrologie werkt volgens het hermetische principe zo boven, zo beneden. Dit betekent dat de invloeden van de planeten, die gekleurd worden door de tekens van de dierenriem, op aarde in concrete vormen zichtbaar worden. Dit zien we ook bij de edelstenen gebeuren.

Illustraties edelstenenIn de teksten van Edelstenen en Astrologie, die gebaseerd zijn op uw geboortehoroscoop, wordt in verschillende hoofdstukken uitgebreid ingegaan op de edelstenen die bij u passen.

  1. Inleiding. In eerste instantie wordt een en ander verteld over mineralen, edelstenen en halfedelstenen, de bewerking ervan, hun historische bijzonderheden en hun wezen en werking.
  2. Wat is astrologie? Hier wordt een korte schets gegeven van de werking van astrologie, samen met een korte typering van uw Zon in teken en huis.
  3. Uw zonneteken. Hier wordt een lijst gegeven met edelstenen en kleuren, die bij het teken passen waarin uw Zon staat. Van elke edelsteen worden bijzonderheden vermeld over etymologie, vindplaats, helende werking en historie.
  4. De Drakenkop. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de edelsteen, die past bij het astrologisch teken waarin uw Maanknoop of Drakenkop staat. De (esoterische) betekenis van de drakekop en de werking daarvan in teken en huis worden verduidelijkt.
  5. De gelukssteen. In dit hoofdstuk wordt vermeld wat uw gelukssteen is, ofwel de edelsteen die hoort bij de weekdag van uw geboorte. Indien deze edelsteen nog niet eerder besproken is , wordt hij hier uitgebreid beschreven.
  6. Wereldtijdperken. Na een inleiding over de Drakenkop en het lentepunt is hier een uitgebreide beschrijving van de 2160 jaar durende astrologische tijdperken te vinden, van het Maagdtijdperk tot en met het Watermantijdperk.
  7. Edelstenen en vorstenhuizen. Tenslotte leest u waarom edelstenen, kronen en vorstenhuizen zo nauw met elkaar verbonden zijn, en hoe het komt dat mystiek en monarchie elkaar van oudsher doordringen.

Bovenstaande gegevens worden, samen met uw horoscoopgegevens en -tekening, gepresenteerd in de vorm van een geïllustreerd boekje. De omvang varieert van 40 à 50 pagina's, afhankelijk van uw zonneteken.

Bestelnummer 59
Prijs € 21,50


Ecliptiscoop

De dierenriem is het hart van de astrologie. Toch weten de meeste mensen nauwelijks hoe deze ecliptica om ons heen draait. Dit komt omdat het moeilijk is zich een voorstelling te vormen van de beweging van de dierenriem. Immers de aarde staat niet alleen schuin op het vlak waarin zij om de Zon draait, maar draait ook om haar eigen as, terwijl de waarnemer zich ook nog eens op verschillende breedtegraden kan bevinden.

Foto ecliptiscoopAls u zich kunt voorstellen hoe de ecliptica zich beweegt, worden moeilijke astronomische verschijnselen opeens begrijpelijk en vanzelfsprekend, zoals langzaam en snel rijzende tekens, opkomst, culminatie en ondergang van hemellichamen in de ecliptica, de vertex, en azimut en hoogte. Hierover valt veel uit boeken te leren, maar begrijpen is meer dan feiten weten en formules kennen. Daarvoor is ervaring nodig, en deze kan worden opgedaan door met behulp van een model de dans van de dierenriem in het klein na te bootsen.

Met behulp van de Ecliptiscoop wordt het een en ander aanschouwelijk gemaakt en daardoor tot leven gewekt, zodat u zich meer verbonden gaat voelen met de dierenriem. Nu wordt het opeens duidelijk waarom de Maan 's winters hoog aan de hemel staat, waarom er zowel overdag als 's nachts zes ascendanten rijzen, en waarom de midhemel soms naar links en soms naar rechts overhelt in de horoscooptekening. Nu is de vertex zichtbaar, evenals de haastig in het oosten opkomende Waterman en de langzaam en statig rijzende Leeuw. Het leuke van dit model is, dat het instelbaar is voor 10 tot 80 graden noorderbreedte, zodat een reisje naar zowel de poolcirkel als de kreeftskeerkring inclusief zijn.

ARIES Astro-Services levert de Ecliptiscoop als bouwplaat, waarbij voor de montage alleen een schaar, lijm en een speld nodig zijn. Een handleiding van 8 pagina's met gebruiksvoorbeelden in de vorm van een vraag- en antwoordspelletje is bijgevoegd, zodat u stapje voor stapje wegwijs wordt in de verschijnselen rond de dierenriem.

Voor degenen die zich verder in deze materie willen verdiepen wordt tevens ingegaan op de verschillende coördinatenstelsels die in de astronomie worden gebruikt. Uiteraard is de Ecliptiscoop (afmetingen 14 x 14 x 7 cm) een zeer praktisch demonstratiemodel voor docenten, alsook voor in astronomie geïnteresseerden. Maar in de eerste plaats is hij ontwikkeld voor iedereen die graag meeleeft met de onophoudelijke dans van de dierenriem.

Bestelnummer 06
Prijs € 12,50


Verjaardagkalender

Zoals bij een klassieke verjaardagkalender elk blad ervan betrekking heeft op een van de twaalf kalendermaanden, zo heeft bij deze Verjaardagkalender elk blad betrekking op een van de twaalf tekens van de dierenriem.

Voorbeeld blad WeegschaalDe Verjaardagkalender bestaat uit stevige bladen, waarbij op de voorkant van elk blad een fraaie pentekening is afgedrukt van een van de twaalf tekens van de dierenriem. Deze tekeningen zijn zo ontworpen dat deze desgewenst ingekleurd kunnen worden. Onder de tekeningen is royaal ruimte gereserveerd voor het invullen van verjaardagen van familie, vrienden en kennissen. Alle mensen met hetzelfde zonneteken staan nu dus bij elkaar.

Behalve verjaardagen kan men ook op de kalender aangeven wanneer de actuele Zon aspecten maakt met planeten en punten uit de eigen geboortehoroscoop, zodat deze belangrijke dagen zeker niet aan de aandacht zullen ontsnappen.

Op de achterkant van elk blad is een astrologische beschrijving van het betreffende zonneteken afgedrukt, overgenomen uit de eerste versie van de Astro Cards van astroloog Jan de Graaf. Ook is er informatie te vinden over diverse astrologische wetenswaardigheden, zoals een overzicht van de tekenwisselingen van de langzame planeten Uranus, Neptunus en Pluto in de 20e eeuw, en een tabel waarmee u onmiddellijk ziet welke ascendant bij een bepaalde geboortedatum en -tijd in Nederland hoort.

Ook wordt het een en ander verteld over de mythologie van de sterrenbeelden, de bijbehorende edelstenen, planten, dieren en dergelijke. Verder zijn opgenomen een paar gedichten over Zon, Maan en sterren, enkele cartoons en tenslotte per zonneteken een opgave van verjaardagen van veel bekende Nederlanders.

Bestelnummer 07
Prijs € 12,50


Astro-Kleurboek

Een kleurboek is niet alleen leuk voor kinderen, ook volwassenen kunnen ermee op een speelse wijze inzicht in zichzelf krijgen.

Voorbeeld blad StierElk dierenriemteken heeft zijn eigen energie. Zoals we dat in de horoscoop kunnen zien, zijn deze energieën niet altijd geïntegreerd in onze persoonlijkheid. Sommige zijn ons als op het lijf geschreven, en met andere kunnen we slecht uit de voeten. Het is dan ook interessant om te zien, hoe we al deze aspecten in onszelf letterlijk inkleuren. Voor kinderen is dit een spel, voor volwassenen kan dit een therapeutisch effect hebben.

Bij Ram horen onder andere de kleuren rood en scharlaken, bij Stier roze, groen en blauw en bij Tweelingen geel en licht geelbruin. Bij Kreeft past groen in watergroene tinten, bij Leeuw goud, geel en oker en bij Maagd blauw en leisteenkleur. Bij Weegschaal horen rose, groen en blauw, bij Schorpioen donker- en bloedrood en bij Boogschutter blauw met schakeringen diep- en hemelsblauw. Bij Steenbok past blauwzwart en violetzwart, bij Waterman violet, mauve en lila en bij Vissen lichtrood violet en wijnrood.

Het Astro-Kleurboek bevat 12 fantasierijke pentekeningen van de tekens van de dierenriem, waarin tevens het symbool van dit teken en dat van de erover heersende planeet is opgenomen. Het zijn dezelfde tekeningen als die in de Verjaardagkalender zijn afgedrukt, echter nu op groter formaat. Het boek is op stevig papier gedrukt en voorzien van een ringband, zodat de bladzijden tijdens het kleuren probleemloos open blijven liggen.

Al met al een kleurboek om vele uurtjes speels en wellicht ook nuttig mee door te brengen.

Bestelnummer 08
Prijs € 12,50


Solaar-Horoscoop

In de Radix of geboortehoroscoop zijn de thema's te vinden, die als een rode draad door iemands leven lopen. De solaar-horoscoop laat de belangrijkste thema's in een bepaald levensjaar zien.

Voorbeeld SolaarElk jaar keert de Zon terug op de plek waar hij tijdens de geboorte stond. Meestal vieren we dan onze verjaardag, maar het kan ook een dag eerder of later zijn waarop de Zon op exact dezelfde graad staat als tijdens de geboorte. Op dat moment kunnen we de energie van onze Zon het sterkst voelen, alsof we opnieuw worden geboren. De solaar- of zonnehoroscoop is de horoscoop van dat moment, en vertelt ons veel over het komende levensjaar.

De solaar wordt gemaakt voor de plaats waar men zich op zijn verjaardag bevindt. Voor de duiding ervan kan gekeken worden naar verbanden met de geboortehoroscoop, zodat blijkt welke factoren in de radix in het komende levensjaar een rol gaan spelen.

Voor de praktische duiding van de solaar wordt vaak een tijdsleutel voor het verloop van het jaar gehanteerd waarbij, te beginnen bij de ascendant, elk huis een maand vertegenwoordigt. Zo komen alle planeten, aspecten en tekens in de loop van het jaar als thema naar voren.

De Solaarhoroscoop is een product van Astrodienst te Zürich, heeft daarom een levertijd van ongeveer een week, en bestaat in drie versies:

Voor astrologen
Bestelnummer 22
Prijs vanaf € 18,50

Geef bij bestelling op:


Astro-Wereldkaart

Met astrocartografie wordt de relatie tussen de geboortehoroscoop en plekken op aarde in beeld gebracht. Zo kan bijvoorbeeld bekeken worden tot welke landen men zich aangetrokken voelt, in welke plaatsen men het beste zaken kan doen, en waar romantische avonturen zich kunnen afspelen.

Voorbeeld Astro-WereldkaartOp de door Astrodienst te Zürich ontwikkelde Astro-Wereldkaart is in lijnen in verschillende kleuren aangegeven waar zich op aarde de voor u belangrijkste gebieden bevinden. Dit zijn die plaatsen waar de planeten tijdens uw geboorte zich bevonden op één van de hoekpunten (te weten ascendant, midhemel, descendant en middernachtspunt). Op deze plekken manifesteren deze planeten zich het sterkst.

De Astro-Wereldkaart vertelt u het een en ander over de betekenis die bepaalde landen, plaatsen of mensen uit die landen voor u hebben.

Zo kunt u bijvoorbeeld goed zaken doen in plaatsen waar Jupiter tijdens uw geboorte op een van de vier hoeken stond. Plekken waar Venus op de descendant stond zijn geschikt voor romantische ontmoetingen, en plaatsen waar de Zon op een van de vier hoeken stond zijn gunstig voor uw creativiteit.

Voor iedere planeet zijn vier lijnen op de Astro-Wereldkaart getekend, en wel voor elk hoekpunt één. Door het grote aantal lijnen op de kaart ontstaan er veel kruispunten waar meerdere planeten zich manifesteren. Als Venus op de descendant staat en op dezelfde plek Saturnus op de ascendant, dan kan een ontmoeting met een partner op die plek wel eens lang op zich laten wachten, of helemaal niet tot stand komen.

Bij de Astro-Wereldkaart ontvangt u een verklarend boekje van Peter den Haring, astroloog en schrijver, zodat u zich een duidelijk beeld kunt vormen van de plaatsen op aarde die een speciale betekenis voor u hebben.

Omdat de Astro-Wereldkaart in Zürich moet worden besteld, heeft zij een levertijd van ongeveer een week.

Bestelnummer 24
Prijs € 27,50


Ga naar Welkom    Ga naar Bestellen    Ga naar Varia    Ga naar Links

Pagina bijgewerkt op 19-09-2018
Opmerkingen of niet werkende link: webmaster@ariesastro.nl