Tijdzones in de wereld

Wereldklok

Er zijn 24 tijdzones, die gemiddeld ieder 15 lengtegraden bevatten. Klik hier voor een overzicht in beeld. U kunt hier ook de huidige tijd in andere plaatsen zoeken, terwijl er ook rekening is gehouden met zomertijden. Hieronder treft een een globaal overzicht van de tijdzones aan.

Tijdzones

Oosterlengte

0 uur

GMT

Greenwich Mean Time

UT

Universal Time

WET

Western European Time

15°

+1 uur

MET

Middle European Standard Time

CET

Central European Standard Time

30°

+2 uur

EET

Eastern European Standard Time

R1T

Russia zone 1 Standard Time

37°30’

+2˝ uur

KET

Kenya Standard Time

45°

+3 uur

BGT

Baghdad Standard Time

R2T

Russia zone 2 Standard Time

52°30’

+3˝ uur

IRT

Iran Standard Time

60°

+4 uur

R3T

Russia zone 3 Standard Time

67°30’

+4˝ uur

AGT

Afghanistan Standard Time

75°

+5 uur

R4T

Russia zone 4 Standard Time

82°30’

+5˝ uur

IST

India Standard Time

90°

+6 uur

R5T

Russia zone 5 Standard Time

97°30’

+6˝ uur

NST

North Sumatra Standard Time

105°

+7 uur

SST

South Sumatra Standard Time

R6T

Russia zone 6 Standard Time

112°30’

+7˝ uur

JVT

Java Standard Time

120°

+8 uur

CCT

China Coast Standard Time

AWST

Australia Western Standard Time

R7T

Russia zone 7 Standard Time

135°

+9 uur

JST

Japan Standard Time

R8T

Russia zone 8 Standard Time

142°30’

+9˝ uur

ACST

Australia Central Standard Time

150°

+10 uur

AEST

Australia Eastern Standard Time

GST

Guam Standard Time

R9T

Russia zone 9 Standard Time

165°

+11 uur

R10T

Russia zone 10 Standard Time

180°

+12 uur

NZT

New Zealand Standard Time

Westerlengte

0 uur

GMT

Greenwich Mean Time

UT

Universal Time

WET

Western European Time

15°

-1 uur

WAT

West-Africa Standard Time

30°

-2 uur

AZT

Azores Standard Time

45°

-3 uur

BZT

Brazil (Zone 2) Standard Time

52°30’

-3˝ uur

NFT

Newfoundland Standard Time

60°

-4 uur

AST

Atlantic Standard Time

75°

-5 uur

EST

Eastern Standard Time

90°

-6 uur

CST

Central Standard Time

105°

-7 uur

MST

Mountain Standard Time

120°

-8 uur

PST

Pacific Standard Time

135°

-9 uur

YST

Yukon Standard Time

150°

-10 uur

AHST

Alaska-Hawaiď Standard Time

157°30’

-10˝ uur

HST

Hawaiď Standard Time

165°

-11 uur

NAT

Nome-Bering Standard Time

180°

-12 uur

IDLW

International Date Line West

Opmerkingen

1. De tijdzones werden in 1904 ingesteld.

2 Plusteken (+): later dan GMT; Minteken (-): vroeger dan GMT.

3. Het gebied van elke tijdzone van 15° reikt 7°30' naar elke zijde van de meridiaan van de tijdzone.

4. Om de grenzen van de tijdzones vervolgens te laten samenvallen met de staatkundige grenzen waren soms behoorlijk grote aanpassingen nodig.

5. Om praktische redenen werden ook 'tussen-tijdzones' ingesteld vanwege de ligging, grootte of geografische gesteldheid (bijvoorbeeld de aanwezigheid van veel eilandgroepen) van bepaalde landen.

6. In Amerika werden de tijdzones zoveel mogelijk aangepast aan de grenzen van de staten.

7. De data om op zomertijd over te gaan en weer terug te gaan naar standaardtijd zijn in de loop der tijd voor elk land heel verschillend geweest. Pas de laatste jaren is er van onderlinge afstemming op elkaar sprake, bijvoorbeeld binnen het verband van de Europese Unie.

Tijdcorrecties

Gedurende een jaar loopt de zon tot zo'n 16 minuten sneller of langzamer. De aarde, zo is vastgesteld, draait een fractie van een seconde sneller dan normaal als het zomer is op het noordelijk halfrond. Met deze twee gegevens als basis stelde men een nieuwe tijdrekenmaat in: Universal Time (UT) of Wereldtijd (WT). Ook ontdekte men dat de draaisnelheid van de aarde kleine en onvoorspelbare onregelmatigheden kent. Voor astronomisch gebruik werd daarop de Efemeridetijd (ET) ingesteld, die als uitgangspunt heeft de snelheid van de aarde op 1 januari 1900 om 12.00 uur 's middags. Ook de astrologie werkt met deze tijdmaat. Wereldtijd en Efemeridetijd berusten dus op verschillende uitgangspunten. Daarom voerde men de 'gemiddelde wereldtijd' in, de Universal Time Coordinated (UTC). De verschillen bedragen echter minder dan 1 seconde. De 'Wereldklok' die op Teletekst van de verschillende televisiestations te zien is, neemt soms GMT, soms UT als uitgangspunt, iets wat dus praktisch op hetzelfde neerkomt.


Sluit venster / Terug naar Varia

Pagina bijgewerkt op 17-06-2011
Opmerkingen of niet werkende link: webmaster@ariesastro.nl